Hlavní obsah

Rodiče tráví s dětmi přes tři hodiny denně učením, tvrdí průzkum

5. 5. 2020, 12:36
Novinky,

Přes 50 procent Čechů soudí, že základní školy zvládají současnou situaci na výbornou či chvalitebnou, použijeme-li tradiční školní stupnici. Většina rodičů si myslí, že školy dostatečně zajišťují výuku a komunikaci se žáky i rodiči, ale uvítali by častější využívání online nástrojů. Zjistil to nový průzkum, ze kterého zároveň vyplynulo, že rodiče tráví s dětmi průměrně 3,4 hodiny denně domácím učením.

Foto: Martin Havelka, Novinky

Denní počet hodin, které rodiče stráví domácím učením se školáky.

Článek

Podle dubnového šetření agentury NMS Market Research pro Raiffeisenbank, které se uskutečnilo online na reprezentativním vzorku 1066 respondentů, asi třetina (32 procent) rodičů se s dětmi učí méně než dvě hodiny denně, 43 procent dvě až čtyři a pětina (19 procent) od čtyř do šesti hodin denně.

Více než šest hodin (průměrně dokonce neuvěřitelných 8,5 hodiny) až čtyři procenta rodičů, přičemž dvě procenta rodičů školáků na ZŠ se ale se svými potomky neučí vůbec.

Žáci budou muset mít ve škole alespoň dvě roušky

Věda a školy

„Tlak na součinnost rodičů se školou je v aktuální situaci obrovský. Rodiče musí vedle svého zaměstnání zvládat i domácí výuku, která často obnáší připomenutí si probírané látky, její vysvětlení dětem a následný dohled nad zpracováním úkolů. Mají tak na bedrech nesmírnou psychickou i časovou zátěž,“ poznamenala Veronika Tomanová, spoluzakladatelka webové vzdělávací platformy Matika.in.

Nenahradí to standardní výuku

Pokud jde o konkrétní ZŠ, kde mají rodiče své děti, známku 1 nebo 2 jim přidělilo 66 procent rodičů. Příležitost ke zlepšení vidí v ještě větším využívání online nástrojů a zejména v minimalizaci zátěže rodičů. Ti by také ocenili, kdyby školy častěji využívaly online testy a dotazníky pro zjištění potřeb žáků a rodičů.

Nejčastější formou zadávání úkolů od škol je e-mail (71 procent), online platformu pro zadávání domácí práce využívá 56 procent škol a 46 procent úkolů tvoří samostudium z učebnic. Videa na YouTubu a online dotazníky pro zjištění potřeb příliš základních škol nevyužívá.

V současné době pracuje s nějakými online vzdělávacími nástroji 66 procent rodičů a téměř všichni se shodnou na jejich užitečnosti a efektivitě. Většina ale odmítá, že by se tím dokázala nahradit klasická výuka.

Většina rodičů si myslí, že vzdělávání doma zvládá, ukázal výzkum. Času je ale málo

Věda a školy

Z jiného výzkumu uskutečněného prostřednictvím webu České televize, na kterém pracovali odborníci z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Akademie věd ČR, zase vyplynulo, že většina rodičů vzdělávání doma v zásadě podle svých slov zvládá.

Dodržet vše je nereálné, myslí si o požadavcích ministerstva ředitelé škol

Věda a školy

Podle vládního plánu se mají nejprve 11. května otevřít poslední ročníky středních škol, taktéž i 9. třídy základních škol. První stupeň ZŠ se otevře 25. května. Školní docházka bude pouze dobrovolná.

Reklama

Související články

Výběr článků