Hlavní obsah

Dodržet vše je nereálné, myslí si o požadavcích ministerstva ředitelé škol

4. 5. 2020, 14:37
Novinky, Filip Šára

Ministerstvo školství připravilo pro školy návod s hygienickými opatřeními proti šíření koronaviru, podle kterého by se měly řídit při částečném obnovení svého provozu. Novinkami oslovení ředitelé škol uvedli, že zvládnout pokyny bude velmi těžké, mnohdy téměř nemožné.

Foto: Charisius Christian, ČTK

V lavicích po jednom. I takto by mohla vypadat výuka v českých školách od 25. května. Snímek je z německého Hamburku.

Článek

Střední školy se podle vládního plánu mají pro žáky posledních ročníků otevřít 11. května, totéž i 9. ročníky ZŠ. První stupeň základních škol se otevře 25. května.

Školní docházka bude pouze dobrovolná, a to pokud žák nepatří do rizikové skupiny – například zda nežije ve společné domácnosti s osobou starší 65 let s chronickými chorobami. Rodiče, kteří mají zájem o docházku dětí do škol, musí dát ředitelům vědět v případě žáků prvního stupně do 18. května a v případě žáků devátých ročníků do 7. května.

Současný nastavený způsob výuky u nás ve škole zahrnuje i online výuku. Ta bude muset být ukončena, učitel opravdu nemůže být na dvou místech najednou.
Lenka Derková, ředitelka ZŠ Campanus

Podle manuálu ministerstva školství by žáci museli mít s sebou alespoň dvě roušky a používat je ve společných prostorách školy, případně při skupinové práci. Ve třídě by měl sedět maximálně jeden žák v lavici. Ty by měly být nejméně 1,5 metru od sebe,

Problém: část třídy ve škole, část doma

„Nemohu mluvit za ostatní, protože schopnost dodržet nastavená pravidla bude záviset na konkrétní situaci a typu každé školy. Domnívám se, že v našem případě je reálné pokyny dodržet,” sdělil Novinkám ředitel Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě Jan Netolička, pro které platí to, co obecně pro střední školy: návrat žáků posledních ročníků v dobrovolném režimu od 11. května.

Půjde o maturanty, kteří půjdou do školy mnohdy spíše jako jednotlivci konzultovat látku. Jde tedy samozřejmě o méně náročnou situaci, než jakou budou muset řešit školy základní, kde půjde o denní výuku malých dětí. I když opět záleží na každé konkrétní škole, kolik žáků ve skutečnosti bude docházet.

Žáci budou muset mít ve škole alespoň dvě roušky

Věda a školy

O něco skeptičtěji každopádně proto hovoří ředitelka pražské ZŠ Campanus Lenka Derková. „Bohužel to školy budou muset zvládnout. Velmi náročné bude především personálně zabezpečit dohled nad skupinami a zároveň pokračovat v distančním vzdělávání,” konstatovala pro Novinky.

Manuál ministerstva školství najdete ZDE

„Současný nastavený způsob výuky u nás ve škole zahrnuje i online výuku. Ta bude muset být ukončena, učitel opravdu nemůže být na dvou místech najednou. Od 25. května bude nutné zapojení i učitelů druhého stupně. Pan ministr stále operuje tím, že máme zapojit asistenty pedagoga. Kolik jich tak školy mají? My jich máme deset a jsme veliká škola s 1100 žáky,” zmínila.

Naplnit hygienická doporučení MŠMT především na chodbách, toaletách a společných prostorách tak, aby se minimalizovaly kontakty mezi skupinami, je podle ní téměř nereálné. Naráží tak na požadavek ministerstva, aby škola zajistila, že se skupiny nebudou potkávat na chodbách či toaletách.

Foto: Novinky

Ministr školství Robert Plaga

Podle ředitelky ZŠ Neštěmická v Ústí nad Labem Marie Čápové je nicméně metodika jasná a postup prý zvládnou. „Je tam velká volnost brát v potaz organizační možnosti jednotlivých škol. Deváťáci budou mít intenzivní přípravu na přijímačky do 25. května, pak předpokládám v týdnu od 25. do 30. května přijímací zkoušky. Pokud nebudou, přejdeme do režimu konzultací. První stupeň bude dle počtu žáků rozdělen do skupin po 15 s ohledem na zájem o družinu, aby odpolední činnosti probíhali ve stejném složení žáků,” napsala Novinkám.

„Personální zajištění máme, využijeme odbornost a metodickou přípravu našich asistentů pedagoga. V případě potřeby nabídla pomoc při organizaci výuky i Pedagogická fakulta UJEP a její studenti, za což děkujeme. Ochranné pomůcky jsme předem našili a s pomocí DDM vytiskli ochranné štíty. Další ochranné pomůcky, teploměry a dezinfekci poskytuje zřizovatel školy,” dodala.

Taktéž ředitelka Soukromé základní školy ERIZA v Mělníku Martina Faltysová věří, že situaci zvládnou, nicméně ani podle ní není možné dodržet všechny podmínky.

Pobyt venku

„Čekali jsme ale větší důvěru v ředitele škol. Ředitel má přehled o specifických podmínkách rodičů a žáků a některá opatření v textu na nás tlačí. Nejvíce mne zarazila informace, že aktivity mimo školu nejsou povoleny a zároveň se preferuje pobyt v parcích a na čerstvém vzduchu,” kritizuje Faltysová.

Zajišťovat provoz školy do 16 hodin je zbytečné

Její škola uspořádala mezi rodiči dotazníkové šetření a z jejich 50 žáků na 1. stupni je většina pro možnost „lesní školy” neboli výuky venku (pravidelná výuka stálé skupiny). Dalších 10 dětí má zůstat doma, 10 volí výuku ve škole. Velmi dobře se této škole učí online přes aplikaci Cisco WebEx, jak dodala ředitelka.

„Naše otázky jsou, zda je tedy možný pobyt venku bez přítomnosti veřejnosti, zda jsou možné přesuny mezi budovami při docházce na oběd skutečně (v hadu 15 dětí krát dva metry a dospělí, tedy 36 metrů dlouhém)?” táže se Faltysová. Dále se jí zdá nereálné dodržet podmínku jednoho učitele pro jednu skupinu do konce školního roku.

Zároveň podle mělnické ředitelky není jisté, jaká je tedy závaznost a vymahatelnost textu daného textu od MŠMT.

„Navíc zajišťovat provoz školy do 16 hodin je zbytečné. Již dříve starší žáci prvního stupně do školní družiny nechodili,” doplnila na závěr ředitelka Derková z pražské ZŠ.

Reklama

Výběr článků