Hlavní obsah

Poradna: Pracovat či nepracovat po skončení půlroční mateřské?

15. 9. 2015, 7:00

Pryč jsou časy, kdy maminky před narozením prvního dítěte odešly z práce a na své místo se vrátily až po oslavě třetích narozenin svého třetího potomka. Dnes se čím dál častěji setkáváme s dřívějším návratem maminek do zaměstnání, a tudíž i se souběhem péče o dítě a výkonu práce. Jak ale tyto činnosti skloubit ke spokojenosti všech zúčastněných – tedy zaměstnavatele, maminky i dítěte?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Pracuji v malé firmě. Když jsem otěhotněla, domluvila jsem se s ředitelem, že se vrátím po skončení mateřské. Nyní nastupuji zpět do zaměstnání – po dobu dvouleté rodičovské dovolené tedy plánuji souběžně pracovat a pobírat rodičovský příspěvek. Může mi dát zaměstnavatel během těchto dvou let výpověď? A pokud nebudu zvládat péči o dítě a zároveň práci, můžu se vrátit na rodičovskou?

Není rodičovská jako rodičovská

V prvé řadě je třeba rozlišit mezi pojmy rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek. Zatímco rodičovská dovolená je v podstatě uvolnění rodiče (otce nebo matky) z práce ze strany zaměstnavatele za účelem péče o dítě, rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory poskytovaná Úřadem práce, na niž má právo rodič pečující o nejmladší dítě v rodině.

Rodičovská dovolená

Pokud rodič o rodičovskou dovolenou svého zaměstnavatele požádá, je zaměstnavatel povinen mu vyhovět, a to v požadovaném rozsahu, avšak nejdéle do 3 let věku dítěte. Odchod na rodičovskou dovolenou je dobrovolný – pokud se rodič rozhodne nastoupit po uplynutí mateřské dovolené zpátky do práce, rodičovskou dovolenou jednoduše čerpat nebude.

Zde je důležité zmínit, že návratem do zaměstnání po mateřské dovolené rodič právo čerpat rodičovskou dovolenou neztrácí. Stále tedy platí, že daný rodič může zaměstnavatele kdykoli do 3 let věku dítěte požádat o poskytnutí rodičovské dovolené a zaměstnavatel je povinen mu vyhovět.

Po dobu čerpání rodičovské dovolené je navíc zaměstnanec chráněn proti jednostrannému skončení pracovního poměru (výpovědi) ze strany zaměstnavatele – ledaže by se zaměstnavatel nebo jeho část rušil nebo přemisťoval mimo místo výkonu práce nebo zaměstnanec porušil své pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Možnost ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance-rodiče nebo dohodou v průběhu rodičovské dovolené zde samozřejmě zůstává.

Rodičovský příspěvek

Poskytování rodičovského příspěvku není na čerpání rodičovské dovolené nijak navázáno. Rodič je tak oprávněn čerpat příspěvek po předem zvolenou dobu dvou, tří nebo čtyř let a podle svého rozhodnutí souběžně pracovat nebo čerpat rodičovskou dovolenou. Příjem zaměstnance není sledován – jedinou podmínkou, která v tomto ohledu musí být ze strany rodiče splněna, je zajištění celodenní řádné péče o dítě.

Shrnutí

V případě, že se rozhodnete vrátit po skončení mateřské dovolené zpátky do práce, nebudete čerpat rodičovskou dovolenou, ale váš pracovní poměr u zaměstnavatele bude pokračovat. Po tuto dobu se na vás nebude vztahovat ochrana proti výpovědi ze strany zaměstnavatele. Pokud poté nebudete souběžně zvládat práci a péči o dítě, můžete kdykoli do 3 let věku dítěte požádat zaměstnavatele o poskytnutí rodičovské dovolené a ten je povinen vám vyhovět. Rodičovský příspěvek jste poté oprávněna pobírat po vámi zvolenou dobu, a to bez ohledu na to, zda budete současně pracovat nebo čerpat rodičovskou dovolenou. Musíte však zajistit celodenní řádnou péči o dítě.

Odpovídala Lucie Hořejší z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků