Hlavní obsah

Poradna: Záskok za zaměstnankyni na mateřské a rodičovské dovolené

8. 9. 2015, 7:00

Mnoho zaměstnavatelů hledá záskok za zaměstnankyně, které odchází na mateřskou a následně rodičovskou dovolenou. Noví zaměstnanci jsou obvykle přijati pouze na dobu trvání mateřské, popřípadě rodičovské dovolené původní zaměstnankyně. Občas se stává, že původní zaměstnankyně nastoupí ihned po rodičovské dovolené na další mateřskou dovolenou a zastupující zaměstnanec tak na dané pozici pracuje i nadále. Jedná se stále o pracovní poměr na dobu určitou?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Do svého zaměstnání jsem nastoupila v březnu 2012, tedy už před 3,5 lety, na dobu určitou, a to na dobu mateřské a rodičovské jiné zaměstnankyně. Když se blížila doba, kdy měla předchozí zaměstnankyně nastoupit do práce, tak oznámila, že jde opět na mateřskou dovolenou. Moje smlouva již nebyla nijak upravena a pracuji dál jako dříve. Skončí mi pracovní poměr, když se vrátí původní zaměstnankyně z mateřské dovolené?

Pracovní poměr na dobu určitou

Pracovní poměr bývá často sjednáván na dobu určitou, a to buď určením délky (např. na dobu 2 let), pevného data (např. do 31. 12. 2016), případně vymezením doby, o které nevíme přesně, jak dlouho bude trvat (např. po dobu trvání mateřské dovolené jiné zaměstnankyně, či po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti jiného zaměstnance).

Pracovní poměr na dobu určitou může skončit všemi standardními způsoby, jako je dohoda, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru nebo zrušení ve zkušební době. Nad tento rámec ale bez dalšího končí i uplynutím sjednané doby.

Limity pracovního poměru na dobu určitou

Jako ochrana zaměstnance jsou pak zákoníkem práce stanovena omezení maximální délky pracovního poměru na dobu určitou. Doba trvání pracovního poměru nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být pracovní poměr na dobu určitou opakován nejvýše dvakrát. Z toho vyplývá, že maximální délka pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž subjekty může činit až 9 let (třikrát 3 roky). Z tohoto pravidla existují pouze omezené výjimky. Pozor: pokud pracovní poměr na dobu určitou začal již před 1.1. 2012, uplatňují se jiná pravidla.

Překročení limitu pracovního poměru na dobu určitou

Pokud si zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem dobu trvání pracovního poměru v rozporu s výše uvedeným pravidlem (např. pracovní poměr je sjednán na 4 roky, nebo je prodloužen více než 2 krát po sobě), pořád jde o pracovní poměr na dobu určitou, ale zaměstnanec může před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli oznámit, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával. V takovém případě pak platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Kdyby s tím zaměstnavatel nesouhlasil, musí se zaměstnanec bránit u soudu, a to žalobou podanou nejpozději 2 měsíce od skončení pracovního poměru na dobu určitou.

Shrnutí

Jelikož váš pracovní poměr je sjednán na dobu mateřské a rodičovské dovolené jiné zaměstnankyně, tak se jedná o pracovní poměr na dobu určitou, který však dle zákoníku práce nesmí trvat déle než 3 roky (ledaže by byl prodloužen). Ve vašem případě ale pracovní poměr na dobu určitou trvá bez prodloužení již 3,5 roku. Zaměstnavatel tím výše uvedená pravidla porušil a vy mu můžete písemně oznámit před tím, než se zaměstnankyně, kterou zastupujete, vrátí, že trváte na dalším zaměstnávání. Váš pracovní poměr se tím změní v pracovní poměr na dobu neurčitou. Pokud by s tím zaměstnavatel nesouhlasil, budete se muset bránit soudní cestou.

Odpovídali Ondřej Chlada a Jakub Lejsek z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků