Hlavní obsah

Poradna: Zkušební doba a pracovní neschopnost – mám se bát o novou práci?

1. 9. 2015, 7:00

Nemoc si nevybírá, a pokud má přijít, učiní tak většinou v nejnevhodnější možnou dobu. Stává se tak, že zaměstnanec onemocní těsně před dovolenou nebo naopak v době, kdy je v práci největší shon. Asi nejméně příjemná je ale pro zaměstnance nemoc hned na začátku pracovního poměru, ještě ve zkušební době, kdy se zaměstnanec chce co nejlépe předvést, a namísto toho leží doma s horečkou. Má v takové situaci alespoň jistotu, že se do práce ještě vrátí?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Zaměstnavatel se mnou ukončil pracovní poměr ve zkušební době, když jsem byla v pracovní neschopnosti. Personalistka mi sdělila, že ve zkušební době je toto možné. Moje pracovní neschopnost nepřesáhla 14 dní – myslela jsem si, že během nich pracovní poměr zrušit nejde. Porušil zaměstnavatel zákon a mohu se proti tomu nějak bránit?

Zkušební doba a zrušení pracovního poměru

Na začátku pracovního poměru si zaměstnanec ani zaměstnavatel nejsou jisti, zda jim bude spolupráce vyhovovat. Proto zákoník práce umožňuje sjednat zkušební dobu v délce až 3 měsíce (respektive 6 měsíců u vedoucích zaměstnanců), během níž lze pracovní poměr zrušit bez uvedení důvodu, bez výpovědní doby a bez odstupného, a to ke dni doručení písemného zrušení pracovního poměru nebo k pozdějšímu datu, který je v tomto zrušení uveden. Zrušit pracovní poměr ve zkušební době mohou zaměstnanec i zaměstnavatel.

Nemoc ve zkušební době

I ve zkušební době může zaměstnanec být v pracovní neschopnosti. To má dvojí význam. Za prvé se o dobu nemoci prodlužuje zkušební doba, protože během nemoci se pochopitelně zaměstnanec a zaměstnavatel vzájemně „neoťukají“ a zkušební doba nemůže plnit svůj účel. Za druhé během prvních 14 kalendářních dnů nemoci nemůže zaměstnavatel zrušit pracovní poměr zaměstnance ve zkušební době. Na zaměstnance se toto druhé omezení nepoužije – ten může pracovní poměr ve zkušební době zrušit i v době nemoci.

Pokud zaměstnavatel toto pravidlo nedodrží a pracovní poměr zruší ve zkušební době i přesto, že je zaměstnanec prvních 14 dnů v pracovní neschopnosti, je takové zrušení neplatné. Pokud zaměstnanec se zrušením pracovního poměru nesouhlasí, musí rychle k soudu. Neplatnost zrušení pracovního poměru ve zkušební době je totiž nutné namítnout žalobou podanou nejpozději 2 měsíce ode dne zrušení pracovního poměru. Nestihne-li zaměstnanec podat žalobu v této lhůtě, pracovní poměr se považuje za platně skončený.

Vedle toho zaměstnavateli hrozí i pokuta až do 2 000 000 Kč ze strany inspekce práce za nedodržení povinností při skončení pracovního poměru. Inspekce práce však nemůže rozhodnout o tom, že pracovní poměr byl zrušen neplatně a nemůže zaměstnavateli nařídit, aby zaměstnance přijal zpět do zaměstnání.

Shrnutí

Pokud jste tedy byla v době doručení zrušení pracovního poměru v pracovní neschopnosti a tato neschopnost trvala v té době méně než 14 dní, nebyl zaměstnavatel oprávněn s vámi zrušit pracovní poměr ve zkušební době. V tomto případě se můžete bránit u soudu žalobou na určení neplatnosti zrušení pracovního poměru ve zkušební době; musíte ji ale stihnout podat do 2 měsíců ode dne skončení pracovního poměru. Kromě toho můžete na postup zaměstnavatele upozornit též inspekci práce. Ta může zaměstnavatele pokutovat, avšak nepomůže vám vrátit se do práce.

Odpovídal Michal Vrajík z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků