Hlavní obsah

Poradna: Nepoužitelný lékařský posudek

7. 1. 2014, 7:00

Před nástupem do zaměstnání, a při déletrvajícím zaměstnání také v jeho průběhu, podstupují zaměstnanci lékařskou prohlídku, jejímž cílem je zjistit, jestli jsou pro danou práci zdravotně způsobilí. Jak ale postupovat v případě, že výsledkem prohlídky je závěr, že zaměstnanec sice je způsobilý, ale jen za omezení, při kterých není dost dobře možné sjednanou práci vykonávat?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Nedávno jsme poslali naši dlouholetou sekretářku na pravidelnou prohlídku k našemu závodnímu lékaři – včera nám pak přinesla posudek, ve kterém stálo, že svou práci může nadále vykonávat jen s podmínkou, že už nebude pracovat s monitorem. Problém je, že v takovém případě nemůže pracovat na počítači, který ale potřebuje k naprosté většině své práce – pokud by měla pracovat bez něj, nemá pro nás její další zaměstnání smysl. Jak máme v tomto případě postupovat?

Pracovnělékařské prohlídky

Pracovnělékařské prohlídky prováděné poskytovatelem pracovnělékařských služeb (dříve závodním lékařem) slouží ke zjištění, zda je daný zaměstnanec zdravotně způsobilý k práci, kterou pro zaměstnavatele vykonává, případně zda je uchazeč o zaměstnání způsobilý k práci, na kterou je přijímán.

Lékařský posudek

Po dokončení prohlídky, nejpozději však do 10 pracovních dní, vydá poskytovatel pracovnělékařských služeb lékařský posudek (s výjimkou prohlídky výstupní, o které vydává pouze potvrzení). Nejdůležitější částí posudku je takzvaný posudkový závěr.

Zákon rozlišuje 4 možné závěry – lékař může uchazeče/zaměstnance uznat (i) způsobilým k práci, (ii) nezpůsobilým k práci (v případě vstupní prohlídky), (iii) způsobilým k práci s podmínkou, anebo může v případě periodické nebo mimořádné prohlídky určit, že (iv) zaměstnanec pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost ke sjednané práci.

Zdravotní způsobilost s podmínkou

Pokud lékař v posudku určí, že zaměstnanec je zdravotně způsobilý s podmínkou, může sice zaměstnanec vykonávat svou práci, ale jen při dodržení všech omezení uvedených v posudku. Například když u zaměstnance obsluhujícího stroj v chemickém závodu lékař vyloučí práci s určitou chemikálií, bude muset nadále obsluhovat jiný stroj, kde nebude s příslušnou chemikálií v kontaktu.

Při určování podmínek by lékař měl vycházet ze znalosti dané práce a pracoviště. V praxi však lékaři vydávají i posudky s podmínkami, které s ohledem na provoz zaměstnavatele a sjednanou práci nejsou dost dobře splnitelné.

Proti posudku s nesplnitelnou podmínkou se může zaměstnavatel (ale i sám zaměstnanec) bránit podáním návrhu na jeho přezkoumání, a to do 10 pracovních dnů od převzetí posudku. Návrh se podává poskytovateli, který posudek vydal, a měl by obsahovat stručné odůvodnění – tedy že podmínka není v provozu zaměstnavatele splnitelná a že žádá o vydání nového posudku se závěrem, že zaměstnanec pozbyl dlouhodobě způsobilost k výkonu své práce.

Shrnutí

Pokud ve vaší společnosti sekretářka objektivně nemůže bez počítače vykonávat práci a poskytovatel pracovnělékařských služeb vydal lékařský posudek, ve kterém sekretářce zakázal práci s monitorem, jedná se o nesplnitelný posudkový závěr. Doporučuji proto podat návrh na přezkoumání tohoto posudku.

V případě, že 10denní lhůta pro podání návrhu na přezkoumání již uplynula, jedinou možností je vyslat zaměstnankyni znovu k lékaři – na mimořádnou prohlídku na žádost zaměstnavatele. Nejjistější bude již v žádosti o provedení prohlídky uvést, že podmínka uvedená v předchozím posudku u vás není splnitelná. Zaměstnankyně se bude podle zákona povinna i této nové prohlídce podrobit.

Odpovídala Nataša Randlová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků