Hlavní obsah

Poradna: Nárok na přestávku v práci během dvanáctihodinové směny

12. 6. 2012, 7:00

Přestávka v práci na jídlo a oddech je doba, která je určena k regeneraci sil zaměstnance během výkonu práce. Jde o přestávku, na kterou má zaměstnanec nárok, nelze ji tedy neposkytnout, případně poskytnout v době kratší než stanoví zákon. Vzhledem k rozdílným délkám a rozdílnému rozvržení pracovní doby však nemusí být pro zaměstnance vždy zřejmé, na jak dlouhou přestávku má nárok.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Mám dotaz ohledně zákonem stanovených přestávek při 12h pracovní době. Vím, že kdysi bývaly 2 půlhodinové pauzy. Nastala prý ale nějaká úprava. Ve firmě jsme měli v sobotu plánovanou 12 hodinovou směnu. Nadřízený tvrdí, že máme jako zaměstnanci nárok pouze na jednu pauzu v délce trvání 30 minut a druhou v délce 15 minut. Na více není zákonný nárok. Je to tak?

Kdy vzniká nárok na přestávku

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci přestávku v práci na jídlo a oddech nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce. Dle předchozí právní úpravy, platné do roku 2004, se přestávky skutečně čerpaly v kratších intervalech, nejdéle po 4,5 hodinách práce. Toto rozmezí však dnes již platí pouze pro mladistvé zaměstnance.

Při 12hodinové směně tedy opravdu stačí, když vám zaměstnavatel poskytne pouze jednu přestávku na jídlo a oddech. Pokud vám její čerpání určí až po 6 hodinách práce, po dalších 6 hodinách práce tak již činit nemusí, protože vaše směna končí. A na začátku a konci směny se dle zákoníku práce přestávky neposkytují.

Rozhodování o době, kdy zaměstnanci přestávky čerpají, je plně v kompetenci zaměstnavatele. Jedná se o součást práva zaměstnavatele rozhodovat o pracovní době svých zaměstnanců. Jedinou výjimkou je situace, kdy si některé otázky pracovní doby se zaměstnavatelem dohodnete v pracovní smlouvě či jejím dodatku, nebo se k nim zaměstnavatel zaváže v kolektivní smlouvě.

Pokud by v těchto dokumentech bylo sjednáno poskytování přestávek např. po 4 hodinách, musel by se tím zaměstnavatel řídit i v případě dvanáctihodinových směn.

Doba přestávky

Délka přestávky na jídlo a oddech musí činit minimálně 30 minut v souhrnu. Lze ji rozdělit i do více částí, alespoň jedna část však musí činit nejméně 15 minut. Zbytek přestávky může být rozdělen do časových úseků například 5 a 10 minut. Zaměstnavatel může rozhodnout i o tom, že bude poskytovat přestávky delší než 30 minut. To může být případ vaší 15 minutové přestávky.

Rovněž je možné, že vám je kratší pauza poskytována jako bezpečnostní přestávka, např. z důvodu práce se zrakovou zátěží (PC monitor), fyzickou zátěží atp. Ovšem bezpečnostní přestávky se většinou poskytují po každých 2 hodinách práce, při dvanáctihodinové směně byste jich tedy musel mít více než jednu.

Přestávka a pracovní doba

Přestávka na jídlo a oddech je považována za dobu odpočinku zaměstnance. V jejím průběhu nejste povinen plnit pokyny zaměstnavatele (s výjimkou zejména dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti). Záleží pouze na vás, jakým způsobem a kde tuto přestávku strávíte. S ohledem na pokračování práce po skončení přestávky ovšem nepřipadá v úvahu například konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek v jejím průběhu, a to ani mimo pracoviště.

Přestávka na jídlo a oddech se nezapočítává do pracovní doby, bezpečnostní přestávka ovšem ano. Pokud tedy strávíte na pracovišti 12 hodin a zaměstnavatel vám poskytne přestávku na jídlo a oddech v délce celkem 45 minut, bude vaše odpracovaná doba za tento den činit 11,25 hodiny.

Kdyby měla kratší pauza skutečně charakter bezpečnostní přestávky, odpracovaná doba by byla 11,5 hodiny. Možná je i situace, kdy vám na přestávku na jídlo připadne zároveň druhá bezpečnostní přestávka. Pak má bezpečnostní přestávka přednost a měl byste odpracovaných za daný den celých 11,75 hodiny.

Shrnutí

Pokud při 12hodinové směně zaměstnavatel určí čerpání přestávky po 6 hodinách práce v délce 30 minut, podmínky stanovené zákoníkem práce tím naplní.

Doporučujeme si ovšem ověřit, jaký charakter má 15minutová přestávka poskytnutá vám zaměstnavatelem. Pokud by se jednalo o bezpečnostní přestávku, je možné, že byste jich měl mít za směnu více. Rovněž by to mělo dopady na délku vaší odpracované doby, kterou si na základě tohoto článku rovněž můžete zkontrolovat.

Odpovídal Ondřej Chlada z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků