Hlavní obsah

Poradna: Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou

5. 6. 2012, 7:00

Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely výpočtu dovolené posuzuje jako výkon práce. Zaměstnankyni tedy vznikne právo na další dny dovolené a nabízí se otázka, kdy je zaměstnankyně oprávněna, případně povinna, nastoupit na tuto dovolenou. Tuto otázku si položila i zaměstnankyně, jejíž dotaz dnes zodpovíme.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Jsem na mateřské dovolené a dnes mne kontaktovala naše mzdová účetní. Řekla mi, že po skončení mateřské musím čerpat 20 dnů řádné dovolené a teprve pak mohu nastoupit na rodičovskou dovolenou. Proč je tomu tak mi nedovedla vysvětlit, jen stále opakovala, že zaměstnavatel má právo a v mém případě i povinnost mi určit nástup dovolené. Nedovedla vysvětlit, podle jakého předpisu postupuje. Dívala jsem se na zákoník práce, ale nic takového jsem tam nenašla. Jak to ve skutečnosti je? A lze případně požádat o proplacení nevyčerpané dovolené a ihned po skončení mateřské dovolené nastoupit rodičovskou dovolenou?

Kdy musíte čerpat dovolenou

Dle zákoníku práce obecně platí, že o tom, kdy bude zaměstnanec dovolenou čerpat, rozhoduje zaměstnavatel. Měl by tak činit na základě rozvrhu čerpání dovolené přijatého s předchozím souhlasem odborové organizace a/nebo rady zaměstnanců a s přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnanců. Konkrétní dobu čerpání pak musí zaměstnanci písemně oznámit alespoň 14 dní předem a toto oznámení je pro zaměstnance závazné.

Řada zaměstnavatelů sice termíny dovolených určuje na základě žádostí zaměstnanců, právní předpisy jim ovšem tento postup nepředepisují. Až na některá omezení a výjimky popsané níže tak zaměstnanec nemůže ovlivnit, kdy bude svou dovolenou čerpat.

Jedním z omezení pro určování čerpání dovolené zaměstnavatelem je situace, kdy zaměstnanec čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou, je v pracovní neschopnosti nebo vykonává vojenské cvičení. Na tyto doby zaměstnavatel dovolenou zaměstnanci určit nesmí (viz § 217 odst. 4 zákoníku práce). Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel je povinen poskytnout vám rodičovskou dovolenou hned po skončení mateřské dovolené, pokud o ni takto požádáte, nemůže vás k čerpání dovolené po mateřské dovolené donutit.

Výhody čerpání dovolené hned po mateřské

Přesto však doporučujeme možnosti vnucované vám zaměstnavatelem využít a po skončení mateřské si vyčerpat dovolenou, na kterou vám vznikl nárok za dobu mateřské, případně vám zbyla z doby před jejím nástupem.

S čerpáním dovolené bezprostředně navazující na mateřskou dovolenou je spojena z pohledu zaměstnance jedna podstatná výhoda. Takto vyčerpanou dovolenou již nelze následně z důvodu čerpání rodičovské dovolené krátit. Uplatňuje se zde výjimka z pravidla, že se nárok na dovolenou krátí o dobu rodičovské dovolené (která se na rozdíl od mateřské pro účely dovolené nepovažuje za výkon práce).

Aby mohli všichni zaměstnanci výše uvedenou výhodu využít, upravuje zákoník práce výjimku z nařizování čerpání dovolené zaměstnavatelem pro tyto případy. Platí, že když zaměstnankyně požádá o čerpání dovolené bezprostředně po návratu z mateřské, musí jí to zaměstnavatel umožnit.

Čerpáním dovolené namísto okamžitého nástupu na rodičovskou nepřijdete ani o rodičovský příspěvek. Jeho pobírání není vázáno na čerpání rodičovské dovolené ani výši příjmů ze zaměstnání. Stačí splnit pouze podmínku zajištění celodenní řádné péče o dítě, což v době dovolené nebude problémem.

Shrnutí

Zaměstnavatel vám sice nemůže řádnou dovolenou na dobu vaší (plánované) rodičovské dovolené nařídit, zvažte však, zda pro vás není výhodnější nabízené možnosti využít. Jinak byste se totiž mohla připravit o část dovolené, která by se vám zkrátila z důvodu čerpání rodičovské. Už v době čerpání dovolené navíc můžete začít bez omezení pobírat rodičovský příspěvek.

Pokud jde o proplacení nevyčerpané dovolené, toto po zaměstnavateli požadovat nemůžete. Náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou je zaměstnavatel povinen a oprávněn zaměstnanci poskytnout pouze v případě skončení pracovního poměru.

Romana Kaletová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související články

Výběr článků