Hlavní obsah

Poradna: Může mě zaměstnavatel omezit v tom, co dělám o přestávkách?

18. 2. 2014, 7:00

Běžná délka jednoho pracovního dne bývá 8, někdy dokonce 12 hodin. Je téměř nepředstavitelné, že by byl kdokoliv z nás skutečně schopen celou tuto dobu pouze a jen pracovat. Zákoník práce proto stanoví, že po odpracování určitého počtu hodin má každý zaměstnanec právo na přestávku. Jak má ale takovou přestávku zaměstnanec strávit – může mu její průběh zaměstnavatel nějak upravit?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Chtěla bych se zeptat, jestli zaměstnavatel může znemožnit zaměstnancům o přestávce sezení v kuřárně. Jako důvod k odebrání lavic udal zvětšení prostoru kuřárny – s tím, že přestávku můžeme klidně trávit v jídelně. Zaměstnanci jsou ale většinou kuřáci pracující celou směnu vestoje, kteří si o přestávce chtějí posadit ke kávě a cigaretě. Jak máme toto řešit?

Přestávky v práci

Nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce (u mladistvého zaměstnance po 4,5 hodinách) je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci přestávku na jídlo a oddech v délce minimálně 30 minut. Tato přestávka může být poskytnuta i po částech, avšak alespoň jedna její část musí mít nejméně 15 minut. Jestliže nelze provoz přerušit, musí být zaměstnanci poskytnuta přiměřená doba na jídlo a oddech, která je na rozdíl od „běžných přestávek“ započítávána do pracovní doby.

Co můžu dělat o přestávce?

Jak vyplývá ze samotného významu slova přestávka, jedná se o dobu, kdy zaměstnanec nepracuje. Je tedy pouze na zaměstnanci, jak bude přestávku trávit a co v jejím průběhu bude dělat. Zaměstnanec může i odejít z pracoviště, avšak po skončení přestávky musí být opět připraven konat práci na svém pracovišti.

Pokud však zaměstnanec tráví přestávku na pracovišti nebo v objektu zaměstnavatele, musí se řídit pokyny, které pro pobyt na těchto místech platí (kouřit jen na vyhrazených místech, nekonzumovat jídlo v určitých prostorech apod.) anebo se zdržovat v jen určitých prostorách (např. z důvodu bezpečnosti). Ze zákona je navíc přímo zakázáno kouření na pracovišti, pokud jsou jeho účinku vystaveni i nekuřáci.

Kuřárna na pracovišti / místa na sezení

Zaměstnavatel není povinen na pracovišti zřizovat kuřárnu ani ji jakkoliv vybavovat (např. místy k sezení). Zřízení kuřárny (a možnost jejího použití) či její zrušení je tak pouze na rozhodnutí zaměstnavatele – proto pokud se zaměstnavatel rozhodne kuřárnu zřídit, je na jeho uvážení, jestli ji vybaví také místy k sezení.

Zaměstnavatel má však povinnost umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování. Nejedná se o povinnost přímo zajistit jídlo, ale postačí, když zaměstnavatel zajistí vhodné prostory, kde se lze najíst či kde si mohou zaměstnanci jídlo koupit. Umožnění stravování by ideálně mělo zahrnovat i místo k sezení a konzumaci jídla.

Shrnutí

Zaměstnavatel vám musí poskytnout přestávky na jídlo a oddech. Přestávky v práci jsou váš volný čas a je na vašem uvážení, jak je strávíte. Během přestávky proto můžete kouřit nebo pít kávu. Zaměstnavatel ovšem nemusí zřizovat kuřárnu – v takovém případě si tak můžete během své přestávky jít zapálit mimo pracoviště, abyste na pracovišti nevystavovali kuřáky účinkům kouření.

A pokud se už zaměstnavatel rozhodne (oddělenou) kuřárnu zřídit jako ve vašem případě, není ji povinen vybavovat místy k sezení. Pokud si tedy chcete během přestávky sednout, budete k tomu muset využít zmiňovanou jídelnu.

Odpovídal Michal Peškar z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Poradna: Zákaz výpovědi dané těhotné

4. 2. 2014, 7:00

Zaměstnankyně nastupující na mateřskou dovolenou vede často zaměstnavatele k nutnosti řešit otázku, jak ji nahradí a po jak dlouhou dobu. Proto se mnohdy snaží...

Výběr článků