Hlavní obsah

Poradna: Musím při čerpání náhradního volna počítat s přestávkou v práci?

16. 12. 2014, 7:00

Pokud zaměstnanec pracuje přesčas, má za to podle zákoníku práce nárok na příplatek nebo poskytnutí náhradního volna. Jak je to ale s dobou, co se do náhradního volna započítává? Musí zaměstnanec počítat i s neplacenou přestávkou v práci, tzv. přestávkou na jídlo a oddech?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Mám napracováno 40 hodin přesčasů. Pracovní dobu mám 8,5 hodin, z toho půl hodiny je neplacená přestávka na jídlo a oddech. Čistá pracovní doba tak dosahuje 8 hodin. Zajímalo by mne, zda se mi bude počítat na jeden den náhradního volna 8 hodin nebo 8,5 hodin z mých přesčasů? Jak funguje poskytování náhradního volna za práci přesčas?

Práce přesčas

Prací přesčas se rozumí práce mimo běžný rozvrh pracovní doby a nad stanovenou týdenní pracovní dobu, tj. nejčastěji nad 40 hodin (37,5 hodiny v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu nebo 38,75 hodiny v případě dvousměnného pracovního režimu). Zaměstnavatel přitom může nařídit práci přesčas jen výjimečně, a to z vážných provozních důvodů.

Do přesčasů se započítávají i zlomky odpracovaných hodin, a protože práce přesčas pro zaměstnance znamená zvýšenou zátěž, má vedle mzdy za odvedenou práci ještě další nároky: Buď na příplatek ke mzdě, nebo po dohodě se zaměstnavatelem na poskytnutí náhradního volna namísto příplatku.

Náhradní volno za práci přesčas

Náhradní volno se poskytuje v rozsahu práce konané přesčas. Jedná se o neplacené volno a čerpá se v termínu určeném zaměstnavatelem, nebo dohodnutém se zaměstnancem. Pokud je dohodnuto jen, že bude místo příplatku čerpáno náhradní volno, ale už žádné další podrobnosti, platí, že zaměstnavatel musí náhradní volno poskytnout do 3 kalendářních měsíců od doby, kdy zaměstnanec pracoval přesčas. Pokud by tak neučinil, musel by zaměstnanci zaplatit příplatek za práci přesčas. Protože náhradní volno zaměstnanci vynahrazuje práci přesčas, čerpá se místo pracovní doby a zaměstnanec tak nepracuje v době, kdy by jinak pracovat musel.

Přestávka v práci

Přestávka v práci je krátká doba odpočinku, kterou zaměstnavatel musí zaměstnanci umožnit nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce (u mladistvých po 4,5 hodinách). Přestávka může být poskytnuta kdykoliv během pracovní doby, ale ne na začátku nebo na konci. Přestávka v práci zásadně není pracovní dobou a zaměstnanec tak během přestávky nemusí plnit pokyny zaměstnavatele, ani se zdržovat na pracovišti. Jelikož se přestávka v práci nepočítá do pracovní doby, nemusíte o ní při čerpání náhradního volna vůbec uvažovat.

Shrnutí

Pokud tedy máte napracováno 40 hodin přesčasů při osmihodinové pracovní době (přestávka se do ní nepočítá), máte nárok na dosaženou mzdu a na 5 dní náhradního volna, pokud jste se na jeho poskytnutí se zaměstnavatelem domluvil namísto příplatku za práci přesčas.

Dosaženou mzdu vám musí zaměstnavatel ze zákona proplatit se mzdou za měsíc, v němž jste pracoval přesčas (a budete tak mít o to vyšší mzdu). Náhradní volno pak už bude neplacené a zaměstnavatel vám ho musí umožnit čerpat v době 3 měsíců po výkonu práce přesčas, pokud jste si tedy mezi sebou nedohodli něco jiného. Pouze pokud by vám čerpání neumožnil, musel by vám zaměstnavatel za přesčasovou práci doplatit ještě příplatek.

Odpovídali Ondřej Chlada a Linda Holanová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků