Hlavní obsah

Poradna: Může mi zaměstnavatel nařizovat práci přesčas bez omezení?

9. 12. 2014, 7:00

Jak se tak stává, někdy je potřeba zůstat v práci déle nebo jít do práce i mimo běžné pracovní dny, tedy pracovat přesčas. Může to zaměstnavatel po zaměstnanci vůbec chtít? Kdy může zaměstnanec práci přesčas odmítnout? A kolik hodin práce přesčas může zaměstnavatel po zaměstnanci nejvíce požadovat?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Rád bych se zeptal na to, jak mi může zaměstnavatel nařizovat práci přesčas. Jedná se mi hlavně o to, kolik hodin práce přesčas mi může zaměstnavatel nařídit za týden, měsíc či rok. Letos jsem už odpracoval více jak 100 hodin práce přesčas a teď nám zaměstnavatel oznámil, že je nutné splnit termíny do konce roku a že budeme muset pracovat i o víkendech.

Práce přesčas

Prací přesčas se rozumí práce mimo běžný rozvrh pracovní doby a nad stanovenou týdenní pracovní dobu, tj. nejčastěji nad 40 hodin (37,5 hodiny v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu nebo 38,75 hodiny v případě dvousměnného pracovního režimu).

Práce přesčas může být konána pouze výjimečně a nesmí být zahrnuta do rozvrhu práce (běžné pracovní doby). Není tak např. možné, aby zaměstnavatel v průměru rozvrhoval místo 40 třeba 45 hodin práce týdně.

Nařízená a dohodnutá práce přesčas

Práci přesčas může zaměstnavatel nařídit, nebo se na ní může se zaměstnancem dohodnout. V prvním případě zaměstnavatel jednostranně přikáže, aby zaměstnanci pracovali přesčas, a zaměstnanci jsou povinni nařízenou práci přesčas vykonat, i kdyby s ní nesouhlasili nebo se jim nehodilo zůstat ten den déle v práci apod. Jelikož se jedná o poměrně velký zásah do soukromého života zaměstnance (zaměstnanec přijde později domů z práce nebo musí pracovat v den, kdy pracovat podle rozvrhu práce neměl, například o víkendu, apod.), zákoník práce nařízenou práci přesčas omezuje.

Pokud zaměstnavatel chce, aby zaměstnanci pracovali přesčas nad rámec toho, co jim může sám nařídit, musí se s nimi na práci přesčas dohodnout. Ovšem i v tomto případě zákoník práce chrání zaměstnance a stanovuje nejvyšší možný počet hodin práce přesčas, které lze v určitém období (týden a rok) odpracovat.

Omezení práce přesčas

Práci přesčas může zaměstnavatel nařídit maximálně v rozsahu 8 hodin v jednom týdnu a 150 hodin v kalendářním roce. Pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem na práci přesčas domluví, uvedená omezení se nepoužijí. Zaměstnanec pouze v průměru nesmí odpracovat týdně více než 8 hodin práce přesčas v období 26 týdnů (v případě kolektivní smlouvy až 52 týdnů). Celkový rozsah práce přesčas (nařízené i dohodnuté dohromady) tak může za rok činit až 416 hodin.

Shrnutí

Zaměstnavatel vám může nařídit práci přesčas jen výjimečně a v rámci stanovených limitů za týden a kalendářní rok. Pokud by po vás zaměstnavatel požadoval výkon práce přesčas nad tyto limity, můžete její výkon odmítnout. Pokud vám zaměstnavatel zatím nařídil práci přesčas v rozsahu více než 100 hodin, znamená to, že se již blíží okamžik, kdy nařízená práce přesčas dosáhne limitu 150 hodin za kalendářní rok, a zaměstnavatel vám nebude moci další práci přesčas nařídit, ale bude se s vámi na ní muset dohodnout.

Odpovídal Michal Peškar z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související články

Výběr článků