Hlavní obsah

Podnikání je u nás stále komplikované

20. 10. 2016, 8:24
Právo, kil

Zájemci, kteří plánují založení vlastního podniku, by si měli na začátku položit některé klíčové otázky: Jakou formu podnikání zvolit? Jaké panuje podnikatelské prostředí? A na jaká rizika se připravit?

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek

Nejčastější formou podnikání je živnostenské podnikání či obchodní společnost, kde nejobvyklejší je společnost s ručením omezeným (s. r. o.).

Podle údajů z České správy sociálního zabezpečení lze v České republice za loňský rok evidovat 976 tisíc osob samostatně výdělečně činných, nicméně ne všichni z tohoto počtu mají samostatně výdělečnou činnost jako hlavní.

Počet právnických osob (akciovky a s. r. o.) pak přesahuje 400 tisíc. Obě formy podnikání se od sebe liší především výší ručení za podnikatelské aktivity a zastupitelností jednatele.

OSVČ ručí celým majetkem

„Zatímco u s. r. o. ručíte pouze do výše svého vkladu, jako OSVČ ručíte celým svým majetkem, na což bohužel mnohdy lidé podnikající jako OSVČ zapomínají. Co se zastupitelnosti týče, společnost s. r. o. může být zastupována více osobami, u OSVČ je k právnímu jednání oprávněna pouze samotná fyzická osoba. Je proto důležité ujasnit si, který typ lépe vyhovuje vašim podnikatelským plánům,“ vysvětluje Jiří Medřický ze společnosti Baker Tilly a dodává:

„V České republice stále ještě nepanuje zcela přátelské podnikatelské prostředí. Může za to často komplikovaná administrativa spojená nejen s rozjezdem podnikání, ale i s jeho dalším provozováním, rychle se měnící legislativa, nejasný výklad pravidel a spousta výjimek.“

Zaměstnání je jistější

To je podle Medřického důvod, proč lidé upřednostňují zaměstnání před podnikáním. Přitom podnikání jako takové je pro ekonomiku zásadní. Jsou to totiž právě malé a střední podniky, které vytvářejí většinu pracovních míst a mají pozitivní dopad na hospodářský růst.

Složitá daňová agenda

Ačkoli se objevují vstřícné kroky, které mají motivovat lidi k samostatnému podnikání, jako například snížení administrativní zátěže živnostníků či novela snižující poplatky za založení s. r. o., stále ještě podnikatelé čelí řadě překážek.

Například celková časová a administrativní náročnost daňové agendy, administrativa spojená se zaměstnáváním osob nebo čas nutný k založení společnosti.

Reklama

Související články

Výběr článků