Hlavní obsah

Počty pracujících důchodců vzrostly za posledních 20 let více než dvojnásobně

23. 9. 2016, 15:51
Novinky,

V Česku žije téměř 2,4 miliónu lidí, kteří pobírají starobní důchod. Ten ale vždy nepokryje všechny životní náklady a zadlužených seniorů přibývá. Letos v červnu mělo 84 699 lidí exekuci z důchodu. Navíc podle průzkumu Českého statistického úřadu je 15 procent penzistů, kteří žijí sami, ohroženo chudobou. Řada důchodců řeší svou finanční situaci návratem do práce.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto

Článek

Na konci roku 2015 si k penzi přivydělávalo 356 tisíc seniorů. V roce 1996 to bylo necelých 170 tisíc.

Řada podnikatelů se rozhodne s nástupem do důchodu ve své činnosti pokračovat. Výjimkou ale nejsou ani ti, kteří si zřídí živnostenský list až v důchodovém věku.

Čtvrtina pracujících důchodců podniká bez zaměstnanců. Těch, kteří svým podnikáním nabízejí nová pracovní místa, je necelých šest procent. Důchodci mají navíc podnikání o něco jednodušší.

Podnikání jako vedlejší činnost

„Pokud člověk pobírá starobní důchod a zároveň podniká, nahlíží se na jeho podnikání jako na vedlejší činnost. První rok podnikání je u vedlejší činnosti administrativně nenáročný – není třeba odvádět zálohy na zdravotní ani sociální pojištění. Ty se platí až zpětně po odevzdání přehledů, a počítají se z reálného ročního výdělku z podnikání,“ vysvětluje Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu eDane.

Pokud roční příjem po odečtení výdajů nepřesáhne takzvanou rozhodnou částku, která pro rok 2016 činí 64 813 korun, sociální pojištění se neplatí.

Daně ano, slevy také

Daňovým povinnostem se ale pracující důchodci nevyhnou. V případě, že má důchodce v daném roce příjem jen z jednoho zaměstnání, vyřídí za něj roční vyúčtování daně zaměstnavatel. Ale pokud pracuje pro více zaměstnavatelů naráz, podává daňové přiznání sám.

O slevy v daňovém přiznání výdělečně činní senioři nepřijdou – mohou totiž uplatnit všechny zákonné slevy na dani. Jedná se zejména o základní slevu ve výši 24 840 korun ročně. Jako zaměstnanec může senior využít jedné dvanáctiny této částky, tedy 2070 korun měsíčně.

Základní slevu na poplatníka tak lze přiznat i starobním důchodcům, kteří pobírají důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.

Navýšení důchodu

„Pokud je člověk pobírající starobní důchod nadále výdělečně činný a stále si platí sociální pojištění, nebo ho za něj odvádí zaměstnavatel, může se časem jeho důchod navýšit. Za každých 360 kalendářních dní výdělečné činnosti se může výpočtový základ navýšit o 0,4 procenta. O zvýšení je možné žádat po uplynutí 360 dní,“ doplnila Štarmanová.

Pozor na předčasný důchod

Odchod do předčasného důchodu ale s sebou nese naopak řadu omezení. Senior pak nesmí mít výdělek, který zakládá účast na nemocenském pojištění, nebo ze kterého se platí sociální pojištění.

To znamená, že nesmí být v klasickém zaměstnaneckém poměru a případné podnikání může být jen drobné. Toto omezení trvá jen do doby, než člověk dosáhne řádného důchodového věku.

Reklama

Výběr článků