Hlavní obsah

Názor rodiče se při rozhodování o inkluzi posiluje, namítá náměstek Štech

16. 2. 2016, 12:14
Právo, jim

Obavy ze sociálky jsou zbytečné. Tak se vyjádřil náměstek ministryně školství Stanislav Štech, který má inkluzivní vzdělávání na starosti. Podle něj se práva rodiče a jeho názory naopak posilují.

Foto: MŠMT

Náměstek ministryně školství Stanislav Štech

Článek

Náměstek reagoval na článek, v němž se matka postiženého dítěte svěřila, že má obavy z možné intervence Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v případě, že nebude souhlasit se zařazením svého dítěte do běžné školy. [celá zpráva]

Podle návrhu zákona bude mít o zařazení dítěte do školy zásadní slovo rodič a doporučení školského poradenského zařízení.

„Školský zákon nově vytváří prostor také pro revizi závěrů vyšetření ve školském poradenském zařízení, takže pokud rodič nesouhlasí s doporučením ke vzdělávání svého žáka, může požádat revizní orgán o přešetření závěrů školského poradenského zařízení,“ zdůraznil Štech.

„Pouze v případě, kdy ani poté nedojde k domluvě, jedna ze stran, tedy i rodič, může podat stížnost k OSPOD,“ dodal.

Zdravé dítě do speciální školy nesmí ani dnes

Připomněl také, že OSPOD už nyní může v podobných případech zasahovat. A to jak z podnětu rodiče nespokojeného s přístupem školy či poradenského zařízení, tak z podnětu jejich, například v případech týrání, zneužívání či nezájmu o vzdělávání žáka.

Novela podle Štecha jen upřesňuje pravidla kvůli novým nástrojům, které mají postiženým dětem pomáhat.

„Podle novely zákona, pokud rodič nebude konat v zájmu žáka, nebude poskytovat součinnost při naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání, například se nebude dostavovat za účelem vydání doporučení ke vzdělávání žáka, nebo bude trvat na zařazení žáka s průměrným nadáním do speciální školy, pak je možné využít ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí,“ uvedl Štech.

Mimo to ani dnes zákon nedovoluje speciální škole přijmout žáka, který nedostal kladné doporučení od poradenského pracoviště.

Reklama

Související články

Výběr článků