Hlavní obsah

Mladí čeští fyzici vezou z Rumunska stříbro

17. 8. 2022, 16:35

Kritické myšlení, analýza dat, prezentace i obhajoba získaných výsledků. Na 35. ročníku Mezinárodního turnaje mladých fyziků v rumunském Temešváru zastupoval Česko tým pěti středoškoláků. Po náročných kolech získal v mezinárodní konkurenci stříbrnou medaili a umístil se těsně za vítězným týmem z Německa. Podle Akademie věd ČR jde o velmi náročné klání, které se vymyká běžným vědomostním soutěžím.

Foto: Akademie věd ČR

Zleva: soutěžící T. Čajan, M. Švanda, P. Štencl, B. Růžičková a M. Yurchenko; vedoucí týmu K. Remišová a H. Němec

Článek

Oceněný tým NAFTA (NA Fyziku v Týmu), který je zastřešen Ústavem fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, postupoval do mezinárodní soutěže díky vítězné pozici v celorepublikovém kole Turnaje mladých fyziků, v jehož přípravě hraje významnou roli i Fyzikální ústav AV ČR a Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF).

Čeští žáci vybojovali na Evropské olympiádě experimentální vědy stříbro

Věda a školy

„Studenti získali na Fyzikálním ústavu základy pro badatelskou práci ve fyzice a na našem ústavu probíhala i některá měření v rámci přípravy na mezinárodní kolo. Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského zase poskytl zázemí pro práci smíšeného týmu NAFTA, ve kterém se sdružují studenti z různých škol z celé republiky,“ vyzdvihl spolupráci ústavů Akademie věd na přípravě středoškoláků Hynek Němec, pracovník Fyzikálního ústavu AV.

Modelová vědecká diskuze

Finále soutěže spočívá v modelové vědecké diskusi o dosažených řešeních, při které se týmy střídají v prezentaci a oponentuře a hodnocení řešení soupeřů. Vystoupení boduje odborná porota.

Turnaj je pro soutěžící i pro učitele mimořádně náročnou soutěží, která se zcela vymyká běžným vědomostním soutěžím. V rámci několikaměsíční přípravy před finále totiž soutěžící musí řešit 17 velmi obecně zadaných úloh, kde týmy obdobně jako vědci testují své hypotézy tím, že konstruují měřící zařízení, analyzují data a interpretují výsledky.

Cenu pro ženy ve vědě získal výzkum imunoterapie i využití CO2

Věda a školy

„Myslím, že na tak malou zemi to není vůbec špatné. Porovnáváme se totiž s jedním výběrovým týmem z každé země. Byli jsme lepší než např. Kanada nebo Rakousko, přičemž obě země mají silnou národní soutěž a dlouhou tradici,“ zhodnotil úspěch týmu lektor Jan Brandejs z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského.

V soutěži je důležité nejen vyřešení úloh, ale zejména schopnost kritického myšlení a prezentace a diskuse získaných výsledků. Klíčem k úspěchu je rovněž týmová spolupráce.

Obrovský úspěch. Studentský tým z ČVUT vyhrál s konverzačním botem soutěž Amazonu

Věda a školy

„Studenti z týmu NAFTA nám nejsou neznámí, protože tři studenti z týmu, který má celkem 15 žáků, se u nás v minulosti objevovali jako žáci na našich chemických kroužcích či stážích,” doplnila Květoslava Stejskalová z Ústavu fyzikální chemie.

Z toho podle ní vyplývá, že pokud žáka pro daný obor zaujmete a věnujete se mu, tak se jeho zájem jenom umocňuje. Jejich výsledky v tomto fyzikálním klání ji moc těší.

Výběr článků