Hlavní obsah

Cenu pro ženy ve vědě získal výzkum imunoterapie i využití CO2

23. 6. 2022, 12:27 – Praha

Vědkyně studující možnosti užitečného využití oxidu uhličitého, zvýšení účinnosti imunoterapie při léčbě rakoviny i fyzikální vlastnosti nekonvenčního supravodiče letos uspěly v české verzi soutěže L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, jak tento týden informovali organizátoři. Projekt podporuje talentované výzkumnice, každá z oceněných získá 200 tisíc korun k využití podle vlastních potřeb.

Foto: L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

Oceněné vědkyně: zleva Evgenia Chitrova, Zuzana Střížová a Eva Krupičková Pluhařová

Článek

Jednou z oceněných vědkyň je Eva Krupičková Pluhařová z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR, která se zaměřuje na využití oxidu uhličitého a vývoj katalyzátorů, které pomáhají zachytit tento plyn a přeměnit jej na užitečné látky při tzv. elektrochemické redukci.

Další laureátka Evgenia Chitrova z Fyzikálního ústavu AV studuje možnost přenosu elektrického proudu bez jakýchkoliv ztrát v tenkých vrstvách supravodiče UTe2. Výsledky jejího výzkumu by v budoucnu mohly pomoci vývoji kvantových počítačů.

Česká technologie vyrábějící vodu ze vzduchu vyhrála na Expo cenu za nejlepší inovaci

Soutěž ocenila rovněž imunoložku Zuzanu Střížovou z Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Její projekt má pomoci zvýšit účinnost imunoterapie u onkologických pacientů.

„Jedním z nejzásadnějších bodů zůstává pochopení vztahu mezi imunitními buňkami v nádoru, buňkami v okolní zdravé tkáni a objasnění faktorů, jež náplavu buněk do nádorové tkáně řídí,“ popsala.

Vědní obory zatím stále zůstávají mužskou doménou

Jak za organizátory upozornila Pavla Šeborová, vědní obory stále zůstávají doménou mužů. V oblasti umělé inteligence, jedné z nejpokrokovějších oblastí výzkumu, představují ženy celosvětově jen 22 procent specialistů.

Dlouhodobým cílem talentového programu tak je pomoci snížit genderovou nerovnost v české vědě. V tomto ohledu se totiž mezi evropskými zeměmi nalézáme na posledních příčkách.

Akademie věd ocenila odborníky za výzkumy řas, pylu i mluvené češtiny

Samotný projekt L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998. Cílí na vědkyně do 40 let, v ČR byl uveden v roce 2006. Dosud ocenil 44 vědkyň celkovou částkou necelých deset milionů korun. Laureátky vybírá porota složená ze zástupců AV ČR, České komise pro UNESCO a firmy L'Oréal. Do české verze programu se letos přihlásilo 59 vědkyň.

Výběr článků