Hlavní obsah

Evropské ženy vydělávají méně než muži

6. 3. 2014, 12:00
Právo, kil

Ženy v Evropě v průměru stále berou méně než muži, a podle nejnovějších údajů Evropské komise tak odpracují ročně 59 dnů „zdarma“.

Foto: Profimedia.cz

Rozdíl v platech mužů a žen se v posledních letech zmenšil pouze kosmeticky.

Článek

Rozdíl v odměňování obou pohlaví – tj. průměrný rozdíl mezi hodinovou mzdou žen a mužů v celém hospodářství – se v posledních letech takřka nezměnil a udržuje se na úrovni 16,4 %.

Jedna ze základních zásad EU – stejná odměna za stejnou práci – stále ještě pro evropské ženy neplatí
Viviane Redingová, komisařka EU

Z přepočtených rozdílů vyplývá, že Evropský den rovného odměňování letos připadl již druhým rokem na 28. února. Toto datum vyznačuje v novém kalendářním roce den, od kterého začnou být ženy ve srovnání s muži placeny rovnoprávně. V praxi to znamená, že ženy v současnosti pracují 59 dnů „zdarma“, než začnou vydělávat stejně jako muži.

Nastal čas změny

„Evropský den rovného odměňování nám připomíná nerovné platové podmínky, se kterými se ženy na trhu práce stále potýkají. Tento rozdíl se v posledních letech zmenšil pouze kosmeticky. Nejhorší je, že mírné snižování rozdílu v posledních letech je hlavně důsledkem hospodářské krize, jež vedla ke snížení mezd mužů, a nikoli ke zvýšení výdělků žen,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost.

Jedna ze základních zásad EU – stejná odměna za stejnou práci – tak stále ještě pro evropské ženy neplatí. Po letech nečinnosti nastal podle Redingové čas změny. Evropská komise proto připravuje iniciativu, která by k takové změně vedla, tak aby se v blízké budoucnosti stal Den rovného odměňování historickým přežitkem.

Rozdíl se snižuje pomalu

Rozdíl v platech mužů a žen je vyjádřen jako procentní podíl a představuje rozdíl mezi průměrnou hrubou hodinovou mzdou mužů a žen zaměstnaných v celém hospodářství EU. Z dostupných údajů je zjevné, že tento rozdíl zůstává po mírném snížení, k němuž došlo v posledních letech, na stejné úrovni, přičemž v předchozích letech činil přibližně 17 % nebo více.

Rozdíl se postupně snižuje v Dánsku, České republice (kde i tak činí 22 %), Rakousku, Nizozemsku a na Kypru. V některých zemích, jako jsou Maďarsko, Portugalsko, Estonsko, Bulharsko, Irsko a Španělsko, se v posledních letech rozdíly v odměňování žen a mužů naopak prohlubují.

Krize snížila platy mužů

Snížení nerovností v odměňování mužů a žen lze vysvětlit několika faktory, jako jsou rostoucí podíl pracujících žen s vysokoškolským vzděláním nebo významný dopad hospodářské krize na některá převážně mužská odvětví, např. ve stavebnictví nebo v technických oborech. Ke změně tedy primárně nedochází díky zlepšení platových a pracovních podmínek pro ženy.

Neinformovanost umožňuje diskriminaci

Ve zprávě Evropské komise z prosince 2013 o zavedení zásad rovného zacházení s muži a ženami v zaměstnání jsou uvedeny faktory, které brání rovnému odměňování. Patří mezi ně především nedostatečná transparentnost systému odměňování, nejasná definice termínu rovnocenná práce a procedurální překážky. Těmito překážkami jsou například nedostatečná informovanost pracovníků, která jim znemožňuje úspěšně žádat o stejnou odměnu, nebo chybějící informace o výši odměn pro jednotlivé kategorie pracovníků.

Větší transparentnost

Větší transparentnost při určování výše mezd by zlepšila situaci platově diskriminovaných zaměstnanců – mohli by snáze porovnat své postavení s postavením pracovníků opačného pohlaví. Komise proto v současné době zvažuje možná opatření na evropské úrovni s cílem zlepšit transparentnost v oblasti odměňování, a napomoci tak k odstranění nerovnosti v platech mužů a žen.

Reklama

Související témata:

Výběr článků