Hlavní obsah

Brněnští historici připravili učebnice, které neukazují dějiny jen z pohledu vítězů

13. 6. 2017, 13:04
Novinky,

Historie není černobílá a pohled na dějinné události se mění v závislosti na vývoji poznatků historické vědy, konečný obraz dějin neexistuje. Přesně to chtějí vštípit středoškolákům historici z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (FF MU) v Brně, kteří s nakladatelstvím Didaktis tvoří učebnicovou řadu Dějepis pro střední školy. První dva již hotové díly se věnují nejnovějším dějinám.

Foto: Masarykova univerzita

Proděkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Lukáš Fasora s učebnicí

Článek

Fakulta se stala partnerem nakladatelství a zároveň odborným garantem celé učebnicové řady. Cílem bylo se od většiny tradičních učebnic dějepisu odlišovat.

„K tvorbě nové dějepisné řady nás vedlo i přesvědčení, že středoškolské učebnice předkládají příliš uzavřené obrazy minulosti, tedy interpretace, o nichž se dále nediskutuje. Současně jsme postrádali celou řadu témat, která již dlouhou dobu patří k základním předmětům zájmu historické vědy,“ přiblížil odpovědný redaktor nakladatelství Jan Dvořák, který je zároveň bývalým doktorandem FF MU.

Co by se mohlo stát…

Dvořákova vazba na fakultu může za to, že se na přípravě učebnic podíleli zejména experti Historického ústavu FF MU.

„Publikace, které byly dosud na trhu, nejsou nijak zvlášť didakticky podnětné, nereflektují ani nejnovější poznatky. Na dějiny se navíc dívají obvykle z pohledu vítězů. My chceme studenty vybídnout také k přemýšlení o možnostech různých alternativ a o tom, co by se mohlo stát, kdyby věci dopadly jinak,“ uvedl garant spolupráce Lukáš Fasora, proděkan fakulty.

Dějepis nemá být jen biflování

Nové učebnice se snaží prezentovat informace v souvislostech a nelpět tolik na datech, i když je samozřejmě také obsahují.

Smyslem nemá být, aby se dějepis redukoval jen na biflování sledu historických událostí s letopočty.

První díl řady Moderní dějiny reaguje na absenci učebnic věnujících se také událostem přelomu 20. a 21. století a pokrývá období let 1914 až 2010. Měl by tím pádem pomoci učitelům, kteří se ostýchají moderním dějinám více věnovat.

Druhý díl s názvem Dějiny 19. století se věnuje období od druhé poloviny 18. století až do roku 1914. Poslední díl Starší dějiny vyjde na podzim.

Reklama

Související články

Výběr článků