Hlavní obsah

Astronomové pořídili nejlepší snímky planetky, které se přezdívá Kost pro psa

9. 9. 2021, 19:19

Tým astronomů využívající dalekohled VLT mezivládní organizace Evropská jižní observatoř (ESO) získal dosud nejostřejší záběry planetky Kleopatra, které se přezdívá Kost pro psa. Pozorování umožnila určit tvar a zpřesnit hmotnost asteroidu. Výzkum přinesl nové poznatky, které vysvětlují, jak planetka a její dva měsíce vznikly. Podílel se na tom i tým Miroslava Brože z Univerzity Karlovy (UK).

Foto: ESO/Vernazza, Marchis et al./MISTRAL algorithm (ONERA/CNRS)

Snímky zachycují planetku Kleopatra zobrazenou díky rotaci z různých stran. Záběry byly pořízeny mezi lety 2017 až 2019 pomocí přístroje SPHERE a dalekohledu ESO/VLT.

Článek

„Kleopatra je ve Sluneční soustavě opravdu výjimečná,“ poznamenal Franck Marchis z kalifornského SETI Institute a Astrofyzické laboratoře v Marseille, vedoucí výzkumu této planetky s neobvyklým tvarem a dvěma měsíci, který byl publikován v časopise Astronomy & Astrophysics.

„Díky zkoumání objektů zcela vybočujících z řady věda dosahuje velkého pokroku. Myslím, že jedním z takových těles je i Kleopatra. Pochopením tohoto komplikovaného systému se můžeme naučit mnoho nového o Sluneční soustavě,“ dodal.

Před 15 lety v Praze sebrali Plutu status planety

Věda a školy

Kleopatra obíhá kolem Slunce v tzv. hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. Od okamžiku, kdy byl na základě radarových pozorování zhruba před 20 lety odhalen její neobvyklý tvar, tj. dvojice laloků spojených tlustým krkem, ji astronomové podle Pavla Suchana z Astronomického ústavu AV ČR označují jako „kost pro psa“.

Foto: ESO/Vernazza, Marchis et al./MISTRAL algorithm (ONERA/CNRS)

Zpracovaný záběr využívá data z července 2017 a zachycuje planetku Kleopatra (uprostřed snímku) a oba její měsíce AlexHelios a CleoSelene (nahoře vpravo a dole vlevo).

Roku 2008 objevil Marchis a jeho kolegové dvojici malých těles obíhajících kolem Kleopatry – měsíce byly pojmenovány po dětech slavné egyptské královny, AlexHelios a CleoSelene.

Velikost planetky? 270 km

Aby se o asteroidu Kleopatra dozvěděli ještě více, použili vědci záběry planetky pořízené v období mezi lety 2017 a 2019 – nyní zveřejněné – pomocí přístroje SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch), který pracuje na dalekohledu ESO/VLT (Very Large Telescope) na chilské poušti Atacama.

Díky rotaci planetky mohli astronomové těleso sledovat z různých úhlů. Byli tak schopni vytvořit dosud nejpřesnější 3D model tvaru objektu a upřesnit jeho objem. Zjistili, že jeden z laloků je o něco větší než druhý. Délku planetky stanovili na 270 kilometrů.

Astronomové se po dvou letech pochlubili novým snímkem černé díry

Věda a školy

Ve druhé studii, jak uvádí zpráva od ESO, popisuje tým pod vedením Miroslava Brože z Matematicko-fyzikální fakulty UK, jak využili data získaná přístrojem SPHERE ke zpřesnění oběžných drah obou měsíců planetky. Předchozí práce sice možné parametry drah udávaly, ale nová pozorování získaná pomocí dalekohledu ESO/VLT ukázala, že se měsíce nacházejí jinde než na předpovězených polohách.

„Tento rozpor bylo třeba vyřešit. Protože pokud jsou špatně dráhy měsíců, je špatně vše, a to včetně hmotnosti Kleopatry,“ prohlásil Brož.

Foto: ESO/M. Kornmesser/Marchis et al.

Srovnání velikosti planetky Kleopatra se severní Itálií.

Díky novým pozorováním a modelům se podařilo popsat, jakým způsobem gravitace Kleopatry ovlivňuje pohyb měsíců, a určit jejich komplikované oběžné dráhy. Výzkumníci tak byli schopni spočítat hmotnost planetky, která je o 35 procent menší, než se původně odhadovalo.

„Porodila“ Kleopatra své měsíce?

Zkombinování nově určeného objemu a hmotnosti umožnilo astronomům spočítat průměrnou hustotu planetky. Je asi poloviční než hustota železa. Nízká hustota Kleopatry, u které se soudí, že je složena z materiálu s vysokým zastoupením železa, naznačuje, že těleso by mohlo být značně porézní a mít strukturu označovanou jako „hromada suti“.

Podle Brože by to znamenalo, že Kleopatra pravděpodobně vznikla po velké srážce opětovným seskupením úlomků.

Einstein měl pravdu. Skoro třicetileté měření zachytilo, jak hvězda tančí kolem černé díry

Věda a školy

Nesoudržná struktura a způsob rotace planetky rovněž naznačují, jak mohly vzniknout její měsíce. Kleopatra se otáčí téměř kritickou rychlostí, tedy rychlostí, při které by se těleso začalo rozpadat. Dopady malých těles tak mohou z povrchu vymršťovat balvany.

Kleopatra tak možná svým měsícům opravdu „vdechla život“.

Na Saturnově měsíci Enceladus mohou existovat oceánské proudy

Věda a školy

Reklama

Související články

Výběr článků