Hlavní obsah

Začíná 11. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje

11. 2. 2014, 23:11
Novinky, Alena Lochmannová

Již 11. ročník veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje byl slavnostně vyhlášen v Měšťanské besedě v Plzni.

Foto: Stavba roku Plzeňského kraje 2013

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2013 se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse a primátora města Plzně Martina Baxy.

Článek

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2013 se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse a primátora města Plzně Martina Baxy.

„Stavebnictví je důležitým ekonomickým odvětvím, které se v souvislosti s nepříznivou ekonomickou situací nejen u nás, ale v celé Evropě, dostalo posledních pár let do útlumu. Všichni si uvědomujeme, že budování nových staveb, rekonstrukce stávajících objektů a v neposlední řadě dopravní stavby či úpravy veřejných prostor dotváří obraz jednotlivých měst a celého kraje. Jsem proto rád, že se najdou investoři a zadavatelé staveb, kteří dají vzniknout novým stavbám nebo zrekonstruují ty stávající. O to víc mě těší, že symbolickým poděkováním za jejich práci je už jedenáctým rokem titul Stavba roku Plzeňského kraje,” uvedl hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs

Od úterý 11. února mohou být do soutěže přihlášeny stavby v Plzeňském kraji zkolaudované nebo uvedené do provozu v roce 2013.

Přihlášku do soutěže může podat investor, projektant, zhotovitel nebo vlastník přihlašovaného stavebního díla, a to vždy se souhlasem jeho autora a vlastníka. Uzávěrka přihlášek je 21. března. Do této doby musí být doručeny přihlášky se všemi náležitostmi na adresu administrátora soutěže, společnosti DOMINIK CENTRUM, s.r.o.

„Od roku 2009 se české stavebnictví nachází v krizi. I přesto se v Plzni staví, i když ne v takové míře, jak by si stavbaři představovali. V minulém roce se víc rekonstruovalo, než nově stavělo, a tak si dovedu představit, že by se stavbou roku mohlo stát například 3D planetárium, zrekonstruovaná Veleslavínova ulice nebo z nových staveb atletický stadion,” uvádí plzeňský primátor Martin Baxa.

Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat na galavečeru 28. května v Měšťanské besedě v Plzni. Všechny přihlášené stavby budou poté prezentovány na putovní panelové výstavě ve veřejně přístupných prostorách měst a obcí v Plzeňském kraji.

„V loňském roce bylo do soutěže přihlášeno celkem 33 staveb. V kategorii Rekonstrukce budov zvítězila Revitalizace Františkánského kláštera pro museum církevního umění, v kategorii Sportovní a volnočasové stavby porotu nejvíce zaujala Rekonstrukce a přístavba fotbalové tribuny a šaten v Kasejovicích a v kategorii Veřejná prostranství nejvyšší ocenění získal Park u Plzeňské brány v Rokycanech,” připomněl loňský ročník Miloslav Zeman, předseda představenstva Okresní hospodářské komory Plzeňsko.

Reklama

Související témata:

Výběr článků