Hlavní obsah

Vstupní brána do světa horníků i starých tramvají je v muzeu v Petřvaldě

20. 1. 2014, 15:49
Novinky, Dušan Jurek

Historická budova staré fary v blízkosti empírové stavby kostela sv. Jindřicha, nacházející se v centru města Petřvaldu, skrývá možná jedno z nejmenších technických muzeí regionu.

Foto: Dušan Jurek

Stará fara - budova muzea.

Článek

Nejmenších plochou, ne však svým přínosem pro naše poznání. Dvě stálé expozice nám dávají nahlédnout do historie tramvajové dopravy, života horníků a těžby uhlí v Petřvaldu. A nejen tam. 

Expozice Kouzelný svět tramvají svými dochovanými exponáty a množstvím dobových fotografií dává přehledný obraz nejen o úzkokolejné dopravě mezi Ostravou a Karvinou, ale také ve směru na sousedící Bohumín. Nahlédneme do jízdních řádů, historie vozového parku a fotografie nám přiblíží ráz krajiny od počátku minulého století. Celou expozici pak doplňuje model motorového vozu tramvaje s krátkým úsekem kolejiště.

Druhá stálá expozice má název Tradice hornictví, je umístěna v podkroví a dává nahlédnout do života horníků a jejich rodin. Spatříme nejen vybavení domácností do nejmenších detailů, ale i stopy tradice místních hornických kapel.

Ve fotografiích pak můžeme sledovat vznik a růst místních hornických kolonií těsně spjatých s rozvojem hornictví. Druhou část této expozice představuje ukázka tradice hornického povolání. Součástí této expozice je pomník umístěný před budovou muzea věnovaný horníkům, kteří v roce 1917 zahynuli při výbuchu plynu v podzemí šachty.

Polovinu výstavní plochy přízemí budovy pak naplňují proměnné expozice. Do 28. března zde můžete shlédnout výstavu Pozor, křehké! Exponáty jsou malou cestou do tajů výroby sklářských výrobků především užitkového, obalového a dekorativního skla. Velkým kladem této výstavy je její zpřístupnění poznání nevidomým, kdy některé exponáty mohou poznat dotyky svých prstů, doprovodnými popiskami brailovým písmem, případně pomocí zvukového záznamu. 

Otevírací doba muzea v Petřvaldu je pouze ve všední dny, a to v dopoledních i odpoledních hodinách. Prohlídka je spojena s komentovaným výkladem průvodkyně, takže vaše otázky nezůstanou nezodpovězeny.

Turistická procházka jako nášup

Tomu, kdo bude chtít spojit návštěvu muzea s turistickou vycházkou, lze doporučit následující. Napojit se v Havířově u nádraží ČD na zelenou turistickou značku a projít Pežgovským lesem do Petřvaldu. Na okamžik se od značené trasy odpojit, navštívit muzeum a po zhlédnutí expozic se vrátit k zeleně značené cestě.

Pokračujte dále lesní cestou do blízkých Michálkovic, kde můžete navštívit další technický skvost - Důl Michal s rozsáhlou expozicí, která vás provede světem těžby uhlí. Pozor, na ulici Československé armády v Michalkovicích nezapomeňte odbočit, zeleně značená trasa míří do hornické kolonie.

Cestou můžete obdivovat jeden ze dvou památných stromů na území města Petřvaldu - Petřvaldský buk. Ten druhý - Petřvaldský dub, roste na ul. Závodní, kterou zelená turistická značka křižuje. Pokud k technickému muzeu odbočíte právě na této ulici, nemůžete jej minout.

Reklama

Související témata:

Výběr článků