Hlavní obsah

Stavební práce na revitalizaci pěších zón na Barrandově začaly

28. 4. 2014, 15:34
Novinky, Luděk Sefzig

Stěžejní projekt městské části Praha 5, kterým je revitalizace pěších zón na Barrandově, se naplno rozeběhl. První etapu tvoří obnova okolí Štěpařské ulice, celý projekt by měl být dokončen na podzim letošního roku.

Foto: Luděk Sefzig

Nové podoby se dočká například Trnkovo náměstí, které doplní jedinečný vodní prvek.

Článek

Dlouhodobé úsilí radnice o získání prostředků z cizích zdrojů, konkrétně z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, brzy přinese barrandovským občanům užitek v podobě komplexní přeměny současného nevzhledného a dosluhujícího městského mobiliáře a páteřních pěších komunikací doplněného o dvě dětská hřiště a spousty zajímavých architektonických prvků na úrovni 21. století.

Projekt byl z velké části podpořen z evropských peněz, 22 miliónů Kč poskytl Evropský fond regionálního rozvoje a necelé 2 milióny Kč hlavní město Praha.

„Celkové náklady projektu jsou ve výši 30 miliónů Kč, rozdíl financuje městská část z vlastních zdrojů,“ sdělila zástupkyně starosty Naděžda Kratochvílová, která má tento projekt od samého počátku ve své gesci a mimo jiné se zasloužila o získání dotace, která umožnila obnovu Barrandova uskutečnit.

Na pěší zónu se také vrátí jedinečné plastiky z konce osmdesátých let renomovaných architektů v podobě obelisku pohybu a plastiky pohybu. Další historické plastiky jako známý filmový pás, budou rovnoměrně rozloženy po celé pěší zóně.

Kromě jiného se občané mohou těšit ojedinělou „vodní obrazovku,“ na Trnkově náměstí a nový amfiteátr s místy se zelení pro relaxaci a odpočinek. Podrobné specifikace rozsáhlého projektu bylo věnováno několik stran v únorovém vydání radničního periodika Pětka pro Vás, v elektronické podobě je také k nalezení na webových stránkách radnice v sekci projekty, kde zájemci naleznou požadované informace.

V sobotu 26. března bylo předáno staveniště a okamžitě byly zahájeny stavební práce na první části projektu (pracovní název A - Štěpařská). Realizace byla vzhledem k rozsahu a náročnosti prací rozdělena na pět částí. V současné podobě je vybourán živičný kryt v celém rozsahu první části a práce probíhají dle předloženého harmonogramu.

„Chtěla bych všechny obyvatele požádat o shovívavost a trpělivost při modernizaci pěších zón na Barrandově, bohužel se takto rozsáhlá akce neobejde bez prašnosti a zvýšenému hluku. Všichni se však mají na co těšit, neboť dojde ke zlepšení nejen povrchů, ale i prvků občanské vybavenosti,“ ubezpečila občany zástupkyně starosty Naděžda Kratochvílová.

Realizátorovi díla byly nastaveny přísné limity a občany by tak neměl zatěžovat nepříjemný hluk v pozdních hodinách, o víkendech a státních svátcích. Vše by mělo být hotovo do konce září letošního roku.

Reklama

Výběr článků