Hlavní obsah

Plzeňský centrální obvod zahájil plánovanou přístavbu nového pavilonu mateřské školy

4. 6. 2020, 12:40
Novinky, Miroslav Knotek

V pondělí 1. června zahájil Městský obvod Plzeň 3 předáním staveniště zhotoviteli firmě Stavitelství Šmíd, s. r. o. plánovanou investiční akci přístavby nového pavilonu 55. mateřské školy v Mandlově ulici.

Foto: Miroslav Knotek

I. místostarosta Petr Baloun (vlevo) předává staveniště zhotoviteli p. Zdeňkovi Šmídovi

Článek

Budováním nového pavilonu a tím rozšířením kapacity této mateřinky začal plzeňský centrální obvod řešit dlouhodobý deficit míst ve spádových mateřských školách, tedy v rámci sídliště Bory a přilehlých částí Radobyčice a Valcha. Za vedení městského obvodu, které stavbu navštívilo 2. června, formálně podepsal předání staveniště I. místostarosta Petr Baloun.

„Jsem velmi potěšen, že firma Stavitelství Šmíd, s. r. o. zajišťující přístavbu nového pavilonu mateřské školy v Mandlově ulici je s námi jako investorem v úzkém kontaktu a ihned po předání staveniště se ujala práce. Pevně věřím, že se nám společným úsilím podaří dodržet velmi napjaté termíny výstavby,” informoval Petr Baloun.

Stavební firma musí dokončit práce na hrubé stavbě nejpozději do 31. srpna tak, aby mateřská škola mohla zahájit nový školní rok v plném rozsahu. Dokončovací práce tedy budou probíhat za provozu školky s termínem předání hotové stavby nového pavilonu do konce letošního roku. To bude zcela jistě znamenat zvýšené nároky na organizaci práce a činností ředitelkou a zaměstnanci mateřské školy.

„Věřím nejen tomu, že stavební termíny budou dodrženy, ale i tomu, že se dětem ve třídách i v tělocvičně bude líbit a každé ráno se do školky budou těšit,” dodal David Procházka, starosta Městského obvodu Plzeň 3.

Reklama

Výběr článků