Hlavní obsah

Náchodský zámek otevřel své poklady

23. 5. 2013, 17:47 • Aktualizováno 23. 5. 2013, 17:50
Novinky, Vratislav Konečný

Vypadá to, jako byste vstoupili do natáčení Hříšných lidí města pražského. Otevřené kasy, zvané popelka, podle izolační vrstvy popele mezi stěnami, plné drahocenných vyznamenání a řádů. Náchod otevřel své poklady.

Foto: archiv zámku Náchod

Domácí řád knížectví Schaumburg-Lippe

Článek

Zachránili zlomek, skvosty roztavila Česká národní banka  

Z původních osmi trezorů se sedm podařilo otevřít, poslední však zachovával své tajemství více než deset let. Klíč k trezoru zmizel totiž během poválečných zmatků.

Kromě trezorů uchovávalo panstvo své cennosti ještě v komoře zabezpečené železnými dveřmi, v takzvaném stříbrníku. Před válkou tu bylo uschováno i stříbrné nádobí a příbory, dále zlaté a stříbrné předměty ze zámecké kaple a osobní cennosti knížecí rodiny Schaumburg-Lippe. Na komoru se pamatuju, děda na zámku kastelánoval.

Poslední majitel Friedrich (Bedřich) Schaumburg byl, jak říkal děda, “Němec jak poleno,“ i tak ke stáru hluchý. Ale apolitický, jen byl dobrým správce panství, patřily mu i nedaleké Ratibořice. Po válce rodinu vystěhovali v rámci Benešových dekretů za hranice do nynějšího Polska, tehdy Slezska.

Cennosti nová vláda zabavila a drahé kovy byly zaslány na přetavení do České národní banky. Poslední trezor otevřeli až v roce 1959 a nádherná sbírka 350 řádů a medailí, spolu se 650 mincemi byla znovu na světě. Faleristické exponáty byly v posledních letech nově zdokumentovány odborníky z Vojenského historického ústavu v Praze, součástí bylo i pořízení nové fotodokumentace unikátní sbírky. Poté byla část exponátů vybrána k instalaci v Expozici řádů, medailí, mincí a šperků a zpřístupněna návštěvní veřejnosti v červenci loňského roku.

Zbytek numismatické a faleristické kolekce skrývá opět trezor. Sbírku tvoří hlavně aristokratické řády německých knížectví a vévodství z 18. a 19. století. Německo před sjednocením tvořilo na 300 států a státečků, Lippe byl nejmenší.  

Ojedinělá řádová kolekce  

Kolekci shromáždili především Vilém a Bedřich Schaumburkové. Nositel řádu si zavěsil stuhu přes rameno jako šerpu, na druhé straně na boku měl takzvaný klenot. Hruď slavnostního oděvu, většinou uniformy, zdobila řádová hvězda. Ŕády měly několik hodnostních stupňů.

„Na zámku uvidíte například Domácí řád knížectví Schaumburg-Lippe, Nassavský domácí řád Zlatého lva, Dánský řád Slona, Pruský Řád Červené orlice, Anhaltský Domácí řád Albrechta Medvěda a další unikáty,“ uvedla Ilona Svobodová, zástupkyně kastelána.

„Kromě toho jsou v dalších trezorech a vitrínách vystaveny plakety, medaile a řády, mající bezprostřední vztah k rodině Schaumburg-Lippe či přímo k náchodské větvi rodu. Dále vojenské i úřednické řády a medaile, medaile z hospodářských výstav, antické mince a platidla používaná v českých i dalších evropských zemích od středověku po 20. století, ale i ukázky šperků z klenotnice princezen, uniformy a chladné zbraně převážně z 19. století,“ dodala Ilona Svobodová.

Během uplynulých deseti let byla původní nabídka zámku rozšířena o další dva prohlídkové okruhy. Takže nyní lze vybírat ze čtyř.

Reklama

Výběr článků