Hlavní obsah

Jarní putování Pošumavím – zaniklá osada rýžovníků zlata Zdouň

21. 4. 2012, 11:31
Novinky, Jan Kaše

Mezi obcemi Hrádek u Sušice a Tedražice se nachází místo, kde stávala rýžovnická osada Zdouň. Její zánik je zahalen tajemstvím, které se do dnešní doby nepodařilo rozluštit.

Foto: Jan Kaše

Místo, kde se nacházela osada Zdouň (zůstal jenom kostel sv. Vavřince)

Článek

Žižkova mše

Jedinou památkou na zaniklou osadu Zdouň, nebo chcete-li Vzduny, je románsko-gotický kostel sv. Vavřince, který svou polohou tvoří jakýsi střed zdejšího krajiny a jehož bílé zdi jakoby magicky přitahovaly návštěvníky.   

„Vznikl bezpochyby v prvé polovici 13. století, z kteréž doby pochází loď, k níž v západním průčelí přistavěna o něco později věž s romanizujícími okny… Kostel má jediný, původní vchod z kobky pod věží. Do této vstupuje se čtverhrannými dveřmi s tesaným obložením," popisuje v roce 1900 tuto sakrální památku článek Vzduny (Zdouny, Zdouň)-Kostel sv. Vavřince (www.depositum.cz).

Ke kostelu se vztahuje pověst, že zde v 15. století sloužil mši samotný husitský vojevůdce Jan Žižka při tažení touto oblastí.

Stál za zánikem osady poklad?

Kdy a proč osada Zdouň zanikla, se nepodařilo do současné doby spolehlivě objasnit. Někteří se domnívají, že její konec souvisí s husitskými válkami, které zasáhly naši zemi v 15. století, jiní prosazují názor, že to bylo až mnohem později, a to v době třicetileté války, tedy ve století sedmnáctém.    

„Jedna z nich vypravuje, že se stala obětí msty husitských bojovníků, jimž zdejší obyvatelstvo odmítlo dát potravu a píci pro koně. Druhá z legend klade zánik vesnice až do dob třicetileté války. Tehdy tu prý byl zakopán poklad dvanácti stříbrných apoštolů. Poslední, kdo o nich věděl, byl hrobař Lupíšek, ale i ten nakonec z vesnice utekl,"  uvádí se na stránkách www.susice-sumava.cz.

Návštěva z jiného světa?

Zajímavý pohled na tuto lokalitu přináší psychotronik Pavel Kozák, který uvádí, že prehistorie zde byla asi velice prazvláštní.

„Sídliště se svatyní tu bylo možná už v eneolitu a místní lid byl vyznavačem zemského kultu. Později během doby bronzové tu, jak se zdá, došlo v přítomnosti usedlíků k návštěvě neidentifikovatelného létajícího předmětu, jak bychom to řekli dnes. Bylo to vícekrát a tento kontakt spolu s vloženou cizí energií přinesl lidem nové božstvo, se kterým bylo ještě dlouhou možno komunikovat," napsal psychotronik v knize Tajemná místa Pošumaví.

Ať již byla skutečnost jakákoliv, tomuto místu to nic neubírá na půvabnosti. Překrásný výhled na majestátný Svatobor a další vrcholy Sušicka do vás vnese pocit klidu a naplnění.

Reklama

Související témata:

Výběr článků