Hlavní obsah

Hospital Kuks po dvouleté obnově opět přivítá návštěvníky

27. 3. 2015, 13:04
Novinky, Ivana Kvasnicová

Po komplexní dvouleté obnově své brány otevřel hospital Kuks, dominanta barokního areálu hraběte Františka Antonína Šporka, známá sochami Ctností a Neřestí od jednoho z nejvýznamnějších evropských barokních sochařů Matyáše Bernarda Brauna. O víkendu 28. a 29. března se představí prvním návštěvníkům.

Foto: NPÚ
Článek

„Vzorová památková obnova areálu byla jen jednou, i když stěžejní částí projektu s názvem Kuks – Granátové jablko. Po komplexní obnově areálu, jejíž součástí bylo i restaurování unikátních nástěnných maleb Tanců smrti, bude tento barokní klenot využíván pro kulturní programy a edukační aktivity vážící se k dějinám či původnímu využití hospitálu,“ uvedla Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ).

Hospital, vybudovaný jako domov pro přestárlé veterány z okolí, založil hrabě František Antonín Špork jako součást nového lázeňského komplexu v údolí řeky Labe již na konci 17. století, vojenští vysloužilci v něm však našli útočiště až po roce 1743, kdy do Kuksu přišli členové řádu milosrdných bratří. (Ze znaku řádu vychází i název projektu; granátové jablko v křesťanské symbolice znamená znovuzrození.) 

Cílem projektu bylo opravit areál hospitálu a oživit jeho dříve nevyužívané části. Finanční podporu v celkové výši 440 082 059 Kč získal projekt z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR v květnu roku 2010 v rámci Integrovaného operačního programu.

Návštěvníkům, kterým se brány hospitálu otevřou po obnově poprvé v sobotu 28. března, přináší projekt nové prohlídkové trasy v interiérech, jimž byl vrácen původní lesk, novou expozici farmacie, funkční zahradu s bylinkami a zeleninou, a sad s tradičními odrůdami ovoce, jako jsou kdouloň a mišpule.

V průběhu sezóny bude pak otevřeno bylinkářství s širokou nabídkou produktů nejen z vlastní produkce hospitálu. V návaznosti na historickou funkci hospitálu připravuje například NPÚ se svými partnery programy k výuce historie a umění, ale také zážitkové akce využívající produkty bylinné a ovocné zahrady.

Stavební práce byly v areálu hospitálu zahájeny v listopadu 2011, komplexní obnova budovy, „od střechy po sklepy“, začala v červnu 2013.  Nejzajímavější částí stavební obnovy byly rozhodně restaurátorské práce na výzdobě stěn. Největší událostí byl objev 52 nástěnných maleb Tanců smrti, vyplňujících v celé délce chodbu v přízemí hlavního křídla. Tento ojedinělý cyklus, znázorňující rovnost lidí v posledních okamžicích života, byl před zraky obyvatel i návštěvníků hospitálu ukryt již od 18. století. 

 V roce 2014 započaly práce v exteriéru areálu. V lednu se začalo s obnovou zahrady a po příchodu jarního počasí i s opravou fasád. Výzdoba fasád od Matyáše Bernarda Brauna byla restaurována a okna dostala nylonové sítě, které ochrání vzácné vitráže.

Poprvé se na skvost mohou lidé přijít podívat o víkendu 28. a 29. března, kdy bude otevřeno od 9 do 17 hodin. Základním prohlídkovým okruhem bude 60minutový Hospital, obsahující mimo jiné restaurovaný soubor nástěnných maleb Tanec smrti, dalšími okruhy budou Šporkovská hrobk“ v délce 15 minut a půlhodinová expozice Historie lékáren. Na prohlídku bez průvodce bude možné vyrazit do expozice Historie výroby léčiv.  

Reklama

Výběr článků