Hlavní obsah

Hájovnu U Červeného kříže obestírá temná legenda o trojnásobné vraždě

13. 7. 2016, 10:06
Novinky, Petr Hejna

Nenápadná hajnice, zvaná též Červená, ležící v lesích na polovině cesty mezi Cerhonicemi a Vráží, je spojena s pověstí, zpracovanou i Aloisem Jiráskem v Baladě z rokoka. Vrážské lesy jsou však turisticky zajímavé i co se krásy přírody týče, najdeme zde lesní rybníky i přírodní rezervace.

Foto: Petr Hejna

hájovna U Červeného kříže

Článek

Jak tomu bývá, pověst má několik variant, z nichž ta nejméně pravděpodobná, o to však rozšířenější, mluví o třech zabitých francouzských princeznách, a to časově související se spěšným ústupem francouzského vojska po prohraných bitvách s armádou císařovny Marie Terezie roku 1742 u Zaháje poblíž Hluboké, Písku a Čížové.

Jejich milenci, vysocí důstojníci francouzských útočníků, je ponechali před bojem na zámečku v Cerhonicích, po porážce je při ústupu ukryli na osamělé místo v lese. Zde však svému osudu neunikly díky hamižnosti trojice místních obyvatel, kterými měli být jakýsi sedlák, mušketýr a hajný, kteří je zavraždili, aby se zmocnili jejich bohatství - zlata i šperků.

Druhá varianta činí z princezen tři dcery maršála de Broglia, velitele francouzské armády, do lesů odvlečené lstí namísto nabídky návratu k prchajícímu vojsku, a třetí pak jim připisuje postavení prostých vojaček, pravděpodobně vlastnících naloupené bohatství, které se jim stalo osudným.

Tak jako tak měla trojice nebohých žen před svou smrtí v močálovitých lesích u Vráže své vrahy nejprve prosit o milost a před posledním vydechnutím je proklít i do příštích generací. Ladislav Stehlík v Zemi zamyšlené v části věnované kraji Mikoláše Alše zmiňuje k této události: Bůh ztrestal všechny tři - sedláka chromotou, strom v lese zabil hajného a mušketýr bez šavle bloudil krajem a blábolil hrůzy šíleného mozku…

Právě Mikoláš Aleš tuto historku vylíčil svému příteli Aloisi Jiráskovi, který na základě tohoto vyprávění sepsal roku 1905 novelu Balada z rokoka. Místo v lesích se mělo nacházet u dnešní Červené hajnice, kde byl v minulosti vystavěn na památku zabitých červený kříž, připomínající jejich prolitou krev, a do dob první světové války na toto místo vyráželo z Cerhonic o první červnové neděli kajícné procesí.

Samy Cerhonice pak připomínají legendu trojicí identických kapliček, nacházejících se situované do pravidelného trojúhelníka u tří cest, spojujících obec s okolními, tedy dvě směrem na Radobytce a Mirotice, třetí poblíž zámku u polní cesty na severovýchodním okraji Cerhonic.

K hájovně vede z Cerhonic žlutě značená turistická trasa, míjející nejprve osadu Na  Pařezu a následně hrází a jižním břehem již se lesa dotýkající Nový rybník - zde bývá často úsek kolem rybníka rozbahněný, zato později lesem pak vede příjemná asfaltová silnice, pochopitelně nesloužící motoristům, ale ideální pro pěší i cykloturisty. Po červené lze na rozcestí u hájovny dorazit rovněž z Cerhonic trochu delší cestou přes dvě malebné, v jednu miniaturní však splývající vísky Oboru u Cerhonic a Oboru u Radobytec. 

Lesní cesta od hajnice zavede ani ne po kilometru k lesy obklopenému rybníku Koželuh, ke kterému jíž prakticky přiléhá přírodní rezervace Hrby, následovaná sousední rezervací Čertova hora, a odtud je již jen opět pouhý kilometr kolem též s pověstí spjatého Jezírka lásky k lázeňskému zámečku ve Vráži. Nabídka tohoto turistického okruhu částí Písecka je překvapivě bohatá. 

Reklama

Související témata:

Výběr článků