Hlavní obsah

Anonymní členství prolamuje strach lidí ze vstupu do odborů

28. 9. 2015, 22:28
Novinky, Lenka Pokorná

Strach z represí ze strany zaměstnavatelů je podle statistik Odborového svazu KOVO nejčastější příčinou obav ze zakládání nových odborových organizací. KOVO proto ve snaze pomoci zaměstnancům v těchto situacích umožnilo takzvané anonymní členství ve svých řadách.

Foto: Archiv Lenka Pokorná

Kováci se umí ozvat.

Článek

Jen od začátku roku této možnosti vstupu do odborů využily na jihu Čech bezmála dvě stovky lidí. Nové odborové organizace tak v současné době vznikají ve čtyřech jihočeských firmách, kde dosud odbory nepůsobily.

„Ve většině případů se jedná o firmy, kde často nebyla dodržována ani základní ustanovení platného zákoníku práce. Zaměstnanci přitom prakticky neměli žádné možnosti se jakkoli bránit, o hrubém zacházení a výhružkách vyhazovem ani nemluvě. Ta nespokojenost nabyla takových rozměrů, že nás tito lidé požádali o pomoc a my jsme jim samozřejmě vyhověli,“ uvedl vedoucí jihočeského Regionálního pracoviště Odborového svazu KOVO v Českých Budějovicích Rudolf Tkáč.

Již zmíněné „anonymní členství“ v OS KOVO umožňují Stanovy OS KOVO v podobě takzvaného Seskupení členů. Jeho prostřednictvím tak mohou získat kompletní servis OS KOVO i zaměstnanci ve firmě, kde nepůsobí základní organizace. Minimální počet členů pro založení seskupení v jedné firmě jsou tři. Možné je také individuální členství v OS KOVO, aniž by byl zaměstnanec členem základní organizace, a to tak, že podá přihlášku na Regionálním pracovišti OS KOVO. O pomoc kováků mohou navíc požádat i zaměstnanci firem mimo kovoprůmysl tím, že vstoupí do OS KOVO a stanou se tak jeho členy.

„Cílem tohoto opatření je umožnit zaměstnancům konkrétní firmy zůstat v bezpečí před represemi ze strany zaměstnavatele. Pokud se totiž ani po vzniku seskupení členů nenajde nikdo odvážný, zastupují je při jednání se zaměstnavatelem po dohodě a na základě platného pověření výhradně zástupci Regionálního pracoviště OS KOVO, v případě Jihočeského kraje sídlícího v Českých Budějovicích,“ zdůraznil Tkáč.

„V polovině zmíněných firem jsou ve výboru seskupení zastoupeni přímo jejich zaměstnanci, ve zbývajících dvou případech za ně zatím jednáme my. Ve všech ovšem směřujeme k dohodě. Jednání nejsou jednoduchá, ale zaměstnavatelé dobře vědí, že na vstup do odborů mají zaměstnanci právo ze zákona. Stejně tak si jsou vědomi toho, že odbory mají následně zákonné právo kontrolovat dodržování zákoníku práce, pravidel bezpečnosti práce a vyjednávat o mzdových a sociálních podmínkách zaměstnanců.“ poznamenal zmocněnec Krajského sdružení Odborového svazu KOVO Jihočeského kraje Jan Švec.

Anonymní členství je již ověřeným zákonným prostředkem, který účinně chrání iniciátory založení odborových organizací i další zakládající členy před výhružkami a postihy ze strany zaměstnavatelů. Mezi ty nejčastější patří pod různými záminkami rovnou vyhazov.

„Přišli jsme proto s touto možností, která umožňuje zakládající členy účinně a efektivně před možnými represemi ochránit. Při nejžhavějších, případně i dalších, jednáních po vzniku nové organizace je totiž mohou zastupovat specialisté OS KOVO společně s právníkem. Iniciátoři tohoto kroku tak zůstávají stranou a skryti až do doby, než se sami rozhodnou vystoupit z anonymity,“ konstatoval Švec.

Reklama

Výběr článků