Hlavní obsah

Knižní výběr Salonu (nakladatelství Neklid): Adamczak, Holloway a Brecher

24. 4. 2020, 10:00
Právo, SALON

V dnešním výběru najdete glosy Matěje Stropnického o třech publikacích z nakladatelství Neklid: knížce berlínské umělkyně Bini Adamczak snažící se obnovit „touhu“ po komunismu, souboru přednášek Johna Hollowaye o krizi kapitalismu a manuálu klimatického aktivisty od Jeremyho Brechera.

Foto: archív nakladatelství Neklid

Jeremy Brecher: Vzpoura proti zkáze

Článek

Bini Adamczak

Bini Adamczak Komunismus (nejen) pro děti

Bini Adamczak Komunismus (nejen) pro děti Přeložil Matěj Pardus.

Neklid

Foto: archív nakladatelství Neklid

Bini Adamczak: Komunismus (nejen) pro děti

Nakladatelství Neklid, založené skupinou lidí z okruhu někdejšího centra Klinika, vydává z prostředků vlastních, případně z darů. Knížka berlínské teoretičky a umělkyně Bini Adamczak (vyšla v Neklidu jako první v roce 2018) je psána jednoduchým jazykem tak, aby ji mohly snad číst i děti zmíněné v názvu. Hlavní cíl ale spočívá ve snaze obnovit ideu komunismu jako žádoucí, chtěnou, ustavit ji znovu jako cíl, autorčinými slovy: obnovit po komunismu „touhu“. Nebudu psát, že to vrže jak tření polystyrenu, to asi cítí hodně čtenářů; podobně to vrže i ve všech patnácti jazykových mutacích, do nichž byla knížka přeložena, byť jinde touhu po komunismu nepoznali tak podrobně. To ale autorka ví. V jednom z rozhovorů sama tvrdí, že největším nepřítelem budoucího komunismu je ten minulý. Její text chce být novým rokem nula a začít znovu popisem toho, co se skutečně děje. Ano, je to urážlivě zjednodušující. Akorát o kapitalismu čteme takové texty denně.

(Vybral Matěj Stropnický.)

-----------------------------

John Holloway

John Holloway V kapitalismu. Proti kapitalismu. Za hranice kapitalismu

John Holloway V kapitalismu. Proti kapitalismu. Za hranice kapitalismu Přeložil Vadim Barák.

Neklid

Foto: archív nakladatelství Neklid

John Holloway: V kapitalismu. Proti kapitalismu. Za hranice kapitalismu

O dopravní zácpě přemýšlej takto: řidič v ní nestojí, řidič je tou zácpou. Jakkoli se tři přednášky Johna Hollowaye drží zapatistického hesla kráčíme s otázkami, chtějí čtenáře získat pro představu, že kapitalismus není v krizi, že to my, kdo mu vzdorujeme, jsme tou krizí. Jeho kritika míří ovšem i proti státu a společnosti: žijeme zároveň v ní i proti ní a „každá radikální akce je také akcí proti nám samotným“. Podle autora je dnes hlavně potřeba zrušit zaběhnutý čas, střílet do hodin, jak popsal, co dělali dělníci při pařížské revoluci roku 1830, Walter Benjamin. Holloway proto hledá „miliony trhlin“ – „stěží viditelné přeměny dennodenních činností milionů lidí“. Pro něj to jsou malá rozhodnutí lidí, již proti tlaku kapitálu říkají: Ne, tady neustoupím, tady už ne, tohle uhájím. Strategická podobnost s „milionem chvilek“ překvapí, ale je bohužel náhodná.

(Vybral Matěj Stropnický.)

-----------------------------

Jeremy Brecher

Jeremy Brecher Vzpoura proti zkáze

Jeremy Brecher Vzpoura proti zkáze Přeložil Josef Patočka.

Neklid

Foto: archív nakladatelství Neklid

Jeremy Brecher: Vzpoura proti zkáze

„K otázkám, které nechce nikdo znát, ustavujme vlastní občanské výbory a komise,“ zní známý návrh Ludvíka Vaculíka z Dvou tisíc slov. Jeremy Brecher, aktivista sociálních hnutí a účastník protestů proti výstavbě ropovodu Keystone XL, navrhuje podobně klimatickému hnutí: „Klimatická vzpoura (bude) vybízet lidi, aby (…) vytvářeli vlastní soudní komise a občanská shromáždění, jež budou fosilní moratoria a klimatické akční plány schvalovat.“ Fosilní moratorium je stop stav na nové provozy závislé na spalování tuhých paliv. Navrhuje i snazší věci. Co přesně požadovat, je důležitá otázka dne. Značná část světa už dávno nediskutuje o tom, jestli klimatická krize je, či není a kdo za ni může. To je považováno za zřejmé. Předmětem debat jsou různé strategie, jak krizi zvrátit. Ta Brecherova je manuálem aktivisty – však ji přeložil iniciátor hnutí Limity jsme my proti těžbě hnědého uhlí v severních Čechách i pro praktickou potřebu.

(Vybral Matěj Stropnický.)

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků