Hlavní obsah

Je to na jeho svědomí. Soudce Babiše nešetřil kvůli tragickým rodinným vztahům

9. 1. 2023, 8:10 • Aktualizováno 9. 1. 2023, 13:40

Městský soud v Praze v pondělí zprostil Andreje Babiše i Janu Nagyovou obžaloby v kauze dotací pro Čapí hnízdo. Novinky nabízejí z pondělního jednání, které probíhalo celé dopoledne, on-line reportáž.

Záznam: Audiozáznam ze soudní síně 9.1. Video: Novinky

 
Článek

13:29 - Šott na tiskovém brífinku například také zopakoval, že nebyl pod vnějším tlakem kvůli kauze Čapí hnízdo. Uvedl, že nedostal ani žádné výhružky. Kauze v médiích se vyhnout nemohl, ale neměla na něj žádný vliv. Politickými kroky a kandidaturou Babiše na prezidenta se dle svých slov nezbýval.

13:19 - Šott řekl, že u dvou svědků bude soud konstatovat, že by bylo na místě, aby se jimi policie zabývala kvůli křivé výpovědi a u jednoho kvůli vydírání.

Zopakoval, že jednou z klíčových pro verdikt byla výpověď svědka Jana Bareše, kterého přitom paradoxně Babišova obhajoba prohlásila za nedůvěryhodného.

Soudce Šott chce, aby policie stíhala tři svědky v Babišově kauze kvůli křivé výpovědi

13:01 - Soudce Jan Šott zahájil setkání s novináři, aby odpověděl na jejich dotazy.

Záznam: Vyjádření soudce ke kauze Čapí hnízdoVideo: ČTK

12:25 - „Tragické rodinné aspekty této věci soud neobměkčily. Nicméně byl to Andrej Babiš, kdo se rozhodl napadat přesvědčivou, logickou a řadou důkazů podepřenou výpověď svého syna před tímto soudem zvýrazňováním nebo zdůrazňováním jeho vážné nemoci, aniž by sám poskytl nějaký procesně použitelný náznak vysvětlení, kdo dané dokumenty podepsal, kdo si je převzal a kdo s nimi disponoval, přestože je nepředstavitelné, že by je neznal,“ řekl na závěr odůvodnění soudce Jan Šott a pokračoval:

„To je určitě jeho právem, byť v konečném důsledku to obhajobně nijak nepomohlo a zbytečně zanechal podezření tam, kde by ho mohl vysvětlit. Nicméně morální aspekty obhajoby obžalovaného v kontextu deklarovaného rozhořčení, jak další osoby zachází s jeho synem, už musí soud ponechat na jeho svědomí.“

12:21 - „Samozřejmě, že jsem velice potěšen. Nejen profesionálně, jelikož to byla extrémně mediálně exponovaná věc, a i obhajoba ten tlak vnímala. Lidsky jsem obrovsky rád za oba klienty. Jen obhajoba a jejich nejbližší ví, jakým očistcem si prošli. Věc ještě není pravomocná. Nicméně již teď se lze vyjádřit k průběhu procesu,“ řekl Právu obhájce Andreje Babiše Michael Bartončík.

„Senát dr. Šotta vedl celý proces ve smyslu zásady sine ira et studio (bez hněvu a vášně) a při plném respektování rovnosti stran. Rozhodnutí v zásadě koreluje s názorem obhajoby. Rozhodná doba je zahalena důkazní tmou. Proto bylo třeba vynést zprošťující rozsudek. Rozhodnutí soudu proto považuji za logické, seriózně a pečlivě odůvodněné. V kontextu až hysterické mediální atmosféry jde navíc o výrok, který je justici ke cti,“ dodal Bartončík.

12:14 - Obhájce Nagyové se za ženu vzdal práva na odvolání, Babišův advokát si ponechal lhůtu pro rozhodnutí, zda se odvolá.

12:08 - Rozhodnutí není pravomocné, žalobce si nechal lhůtu na rozhodnutí.

12:06 - Šott skončil po třech hodinách odůvodnění rozsudku.

12:02- Soud konstatoval, že nebylo prokázáno, že společnost Farma Čapí hnízdo byla účelově vyčleněna z Agrofertu. Důvodem byly spíše rodinné vztahy.

11:47 - Šott vznesl pochybnosti o jedné ze svědkyň, jde o finanční ředitelku Agrofertu. „Je na místě, aby policie prověřila případnou trestní odpovědnost svědkyně Procházkové, co se týče možné křivé výpovědi,“ řekl soudce.

Procházková loni u soudu tvrdila, že neměla tušení o spojení farmy a Babišovy rodiny a o akcionářské struktuře firmy, přitom ale uvedla, že Agrofert ručil farmě za úvěr nebo jí dělal účetnictví.

Pochybnosti má soud i u svědka Tomáše Raka, bývalého ředitele farmy. Jeho výpovéď Šott označil jako absolutně nedůvěryhodnou a je ve hře vydírání vedení Agrofertu.

Policie by se měla podle Šotta zabývat ještě Františkem Šlingrem, členem představenstva firmy Imoba.

11:29 - Není žádný důkaz o tom, že by jednu z listin podepisoval, nikdo u toho nebyl. „Naopak máme řadu přesvědčivých důkazů o tom, že listinu nepodepsal,“ uvedl soudce s tím, že ale další smlouvu ale již podepsat mohl.

Otázku akcií sám Babiš mladší otázku akcií neřešil, spíš se o to starala rodina mimo něj. Připadá v úvahu, že listinu za něj podepsal jeho otec, závěr soudního znalce ale v tomto ohledu nebyl jednoznačný, nelze to tudíž prokázat.

Podle Šotta ale na druhou stranu vzhledem k okolnostem musel expremiér Babiš vědět a ví to dodnes, kdo přesně za „podškrábnutím“ dokumentu byl.

Zcela nevyjasněné podle soudce je, proč Babiš mladší nepodepsal třetí a poslední z dokumentů.

Vzhledem k dalším důkazům a výpovědím to ale neznamená, že by se jednalo o fiktivní převod akcií. Navíc je podle Šotta vyloučené, že by z Babišova syna chtěl někdo udělat bílého koně, jak to tvrdil jeden ze svědků při hlavním líčení.

Že Babiš mladší nemohl podepsat na přelomu let 2007-2008 nejméně jednu ze smluv o převodu akcií farmy podle Šotta dokazuje fakt, že byl v té době v USA, což dokazují výpisy z jeho karty o běžných nákupech.

Výrok soudu u sázkařů výrazně zahýbal s kurzem na Babišovu výhru

11:17 - Šott se dostal k roli expremiérova syna Andreje Babiše mladšího, který v kauze vystupuje jako svědek a vypovídal v neprospěch svého otce, když tvrdil, se majitelem akcií Farmy Čapí hnízdo nikdy nestal a podpis na listinách není jeho.

Svědek rovněž trpí duševním onemocněním a při hlavním líčení se řešil kromě podpisů i jeho zdravotní stav. Výsledkem znalců bylo, že jeho věrohodnost není narušená.

11:04 - Důkazy podle soudu neukazuji na to, že by vznik Farmy Čapí hnízdo byl účelový, aby mohla dostat dotaci. Svědectví provedená v případu dokazují, že na dotančí výzvu, kterou pak řešila Jana Nagyová, došlo až po převodu akcií.

Svědkové rovněž podle soudu potvrdili, že původní záměry byly firmu zrušit.

Podle závěrů Šotta svědectví nabourávají konstrukci policie o tom, že se v kauze jednalo o dlouhodobou a kontinuální snahu obžalovaných o účelový projekt.

10:49 - Soudce Šott se dostal k hodnocení výpovědí obžalovaných. Výpovědi Babiše i Nagyové byly podle něj poměrně kusé a řadu věcí nevysvětlili, přičemž nejasnosti se nepodařilo vyjasnit, když oba odmítli při závěrečném výslechu při hlavím líčení odpovídat na dotazy soudu.

10:37 - Při čtení rozsáhlého odůvodnění verdiktu má soudce trable s hlasem, musí každou chvíli pít vodu. Šott mluví poměrně rychle a jeden z účastníků z řad veřejnosti ho také požádal, aby mluvil zřetelněji.

10:30 - Policie podle Šotta zastávala názor, že Babiš při přeměně ZZN Pelhřimov na farmu jednal úmyslně, účelově a tzv. na oko, kdy zařídil, aby se držiteli akcií farmy stali jeho rodinní příslušníci. Podle soudu ale chybí důkazy.

10:23 - Podle soudce je patrné, že vyšetřování provázely neshody mezi policisty a dozorujícím státním zastupitelstvím. Zatímco vyšetřovatelé měli jasno, že trestný čin byl prokázán, žalobce chtěl další důkazy a prokázat souvislosti. Například se jednalo o vymezení toho, co je malý a střední podnik. Vyšetřovatelé to podle soudce odmítali, protože to brali jako odklon od řešeného skutku.

Podle Šotta byla policie přesvědčená, že přeměna firmy ZZN Pelhřimov na Farmu Čapí hnízdo byla účelová, což mělo mimo jin dokládat to, že k ní údajně nebyl ekonomický důvod. Podle soudce tehdy následoval dotaz žalobce kolem vyjasnění definice malého a středního podniku, což je pro případ důležité.

10:15 - Šott se po shrnutí trestního řízení před zahájením hlavního líčení dostal k důvodům, které ho vedly ke zproštění obžaloby.

Ačkoliv je podle soudce zjevné, že se orgány činné v trestním řízení případu věnovaly pečlivě, soud se s nimi v několika ohledech neshoduje, například ohledně právní kvalifikace v kauze.

10:06 - K samotným důvodům, které vedly k verdiktu, se soudce po zhruba hodině čtení ještě nedostal, zatím detailně popisuje, co předcházelo hlavnímu líčení, nyní se dostal k podání obžaloby.

Jak již avizoval na začátku jednání, čtení odůvodnění bude delší, než je obvyklé. Podle něj si to vyžadují okolnosti případu, zejména rozsáhlost spisu, který čítá zhruba 35 tisíc stran, soud také při hlavním líčení od loňského podzimu vyslechl značné množství svědků a provedl řadu důkazů.

9:46 - Soudce četl doporučení dotačního úřadu pro žadatele o peníze na projekty, kde se definuje, co je malý a střední podnik, případně podmínky provázanosti s jinými podnikatelskými subjekty, kdy hraje roli působení na podobném trhu.

9:32 - Soudce Šott čte připravený text, kde shrnuje podané stížnosti v případu v předchozích letech. Zmínil například zastavení trestního stíhání z roku 2019.

9:25 - Soudce začal následně číst shrnutí případu a role jednotlivých lidí.

9:22 - Soud začne číst odůvodnění. Řekl, že v odůvodnění se bude věnovat hlavně tomu, čeho se týkalo a čemu směřovalo dokazování. Řekl, že odůvodnění bude rozsáhlé, ale je to nezbytné pro pochopení toho, proč soud rozhodl tak, jak rozhodl.

9:15 - Soudce řekl, že se neprokázalo, že by skutek, který klade obžaloba Babišovi za vinu, byl trestným činem.

9:12 - Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se může odvolat.

9:08 - Soudce nyní čte rozsudek a posléze bude číst odůvodnění verdiktu. „Za prvé obžalovaná Jana Nagyová a za druhé obžalovaný Andrej Babiš jsou zproštění obžaloby státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze,“ uvedl soudce Šott.

09:05 - Soud zprostil Andreje Babiše i Janu Nagyovou obžaloby v případu dotací pro farmu Čapí hnízdo.

09:04 - 9:06 - Krátce před vynesením verdiktu narušil jednání muž z řad veřejnosti, který vykřikoval, že soudní líčení je nezákonné. Soudce ho nechal vykázat.

Soud a Andrejem Babišem narušil neznámý výtržníkVideo: Novinky

9:00 - Do soudní síně vstoupil soudce Jan Šott s trestním senátem.

8:53 - Ze zúčastněných stran dorazil státní zástupce Jaroslav Šaroch, obžalovaní Andrej Babiš a Jana Nagyová se vynesení verdiktu neúčastní, což avizovali již dříve.

Dorazil Babišův advokát Eduard Bruna a Nagyové obhájce Josef Bartončík.

8:50 - Závěr hlavního líčení provází značný zájem médií a veřejnosti, v druhé největší síni Městského soudu v Praze zaplnily desítky lidí všechna místa.

Foto: Vít Šimánek, ČTK

Městský soud v Praze vynesl rozsudek v případu kolem dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo.

Ač se oba soudních líčení pravidelně účastnili, požádali v pátek soud, aby u pondělního vyhlášení rozsudku být přítomní nemuseli.

Státní zástupce požaduje prohlásit vinu a udělit nejvyšší možnou podmínku, tedy tři roky s pětiletým odkladem. Babiš by podle jeho představ měl také zaplatit 10 milionů korun, Nagyová půl milionu.

Babiš podle obžaloby zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu, akcie získaly jeho partnerka a děti. Farma pak zažádala o dotaci pro malé a střední podniky, žádost podala právě Nagyová. Dotaci 50 milionů korun společnost získala. Později se vrátila pod Agrofert.

Babiš je poslancem Sněmovny a kandiduje na funkci prezidenta republiky.

Babiš řečnil přes dvě hodiny. Soudce ho musel několikrát srovnat

Reklama

Výběr článků