Hlavní obsah

William Harvey: První prokázal, že krev proudí ze srdce do celého těla

24. 9. 2023, 18:51

Lékař William Harvey (1578–1657) je i po více než třech stoletích jednou z nejváženějších osobností na poli medicínských věd. Dodnes existují Harveyho učené společnosti, nejrůznější Harveyho ocenění a periodicky se opakující Harveyho vzpomínková setkání. Zasloužil si to svým prvenstvím v popisu lidského oběhového systému a vlastností krve čerpané ze srdce do celého těla.

Foto: Wikimedia Commons

William Harvey se stal osobním lékařem krále Karla I.

Článek

Harvey, který se měl stát tak slavným, se narodil 1. dubna 1578 ve Folkestonu na kentském pobřeží Anglie. Jeho rodiče zplodili sedm synů – jako nejstaršího Williama – a dvě dcery. Otec Thomas patřil k uznávaným mezinárodním obchodníkům a chlapec tak nikdy finančně nestrádal. Všichni jeho bratři se věnovali obchodu stejně úspěšně jako otec a ti se také postarali, aby se mohl talentovaný William věnovat svým medicínským zájmům.

Učil ho i Galileo

Začal totiž už v deseti letech studovat v Canterbury King’s School, která vyžadovala, aby „cokoli činí, ať se seriózním úsilím nebo žertem a hrou, nesmí nikdy činiti jiným jazykem než latinským nebo řeckým“.

Poté přešel v šestnácti na Gonvillovu a Caiovu College v Cambridgi, která přitahovala studenty medicíny. V roce 1597 získal bakalářský titul, začal studovat tamtéž lékařství a ve studiu pokračoval od roku 1599 na slavné padovské univerzitě. Tam působilo mnoho slavných osobností – matematiku např. učil Galileo Galilei.

Slávu si Harvey zasloužil svým prvenstvím v popisu oběhového systému a vlastností krve čerpané ze srdce

Harveyho oblíbeným učitelem se ale stal Girolamo Fabricius zvaný Fabricius z Aquapendente (je po něm nazvána výchlipka střeva u ptáků, tzv. Fabriciova burza). Harveyho osobnost se nadále úspěšně rozvíjela. Zvolili jej zástupcem „národa Angličanů“, což znamenalo obrovskou poctu. V Padově také získal 25. dubna 1602 lékařský titul. Při té příležitosti dostal prsten, klobouk a lesknoucí se odznaky a vrátil se zpátky do Anglie. Tam pokračoval ve své rozjeté dráze.

Přinutit světlo kreslit aneb Zrození fotografie

Malý vzteklík

Williama přijali do Královského kolegia lékařů a v roce 1604 se oženil s Alžbětou, dcerou dr. Lancelota Brownea, bývalého lékaře královny Alžběty I. Tím se dostal do blízkosti královského dvora.

O jeho manželství mnoho nevíme. Zůstalo bezdětné, paní Harveyová chovala papoušky a zemřela o deset let dříve než její manžel. Ten se choval svérázně. Nenáviděl např. všechny tehdejší spisovatele.

Foto: Wikimedia Commons

William Harvey byl údajně výbušný a vzteklý a získal tak mnoho nepřátel

Časy, v nichž žil, s oblibou charakterizoval jako věk, „v němž houf pisálků pokleslého vkusu je tak početný jako hejno much za parného dne, takže jsme téměř zadušeni fekálním puchem jejich jalových a nanicovatých produktů“. Protože měl jedovatý a jadrný jazyk, umělce rovnou označil za „zasranou tlupu uhovněnců“. Mezi ně zařadil nemilosrdně i velikány typu Johna Miltona či Williama Shakespeara. Cítil se vědcem a mistry slova pohrdal.

Podle pamětníků to byl muž, který „není vysoký, ale nižší postavy, s kulatou tváří, lehce olivově zbarvenou jako dřevo dubu, malých kulatých očí, velmi černých a živých, také jeho vlasy bývaly černé jako havran, ale po pětadvacet let před smrtí již byly velmi bíle prokvetlé“.

Někteří ho označovali jako malého neposedného človíčka, jiní tvrdili, že coby malý popudlivý vzteklík se snadno rozzuřil: „Byl podobně jako ostatní jeho bratři cholerický a ve svém mládí nosíval dýku, byl by schopen ji vytasit i při té nejmenší maličkosti.“

Jestli to je pravda, nevíme. William Harvey totiž nikdy nemíchal do svých písemností osobní a životopisné údaje. O to pilněji se choval jako vědec.

Zákeřná anorexie trápila ženy bohaté i chudé

Zkoumal osmdesát živočišných druhů

V roce 1607 Williama jmenovali pomocným lékařem v Nemocnici u sv. Bartoloměje. Napomohlo to rozšíření jeho soukromé lékařské praxe. Celý svůj život poté zůstal lékařem, který provádí výzkum a zároveň léčí nemocné.

Časem se stal osobním lékařem krále Jakuba I. a později také Karla I. Zároveň léčil četné příslušníky aristokratických kruhů, jako např. lorda kancléře sira Francise Bacona. Během prvních let své praxe prováděl vědecké výzkumy v oblasti anatomie a fyziologie. V roce 1607 začal působit jako člen College of Physicians, kde od roku 1615 přednášel a prováděl pitvy a anatomické demonstrace.

Už v té době se začal zajímat o krevní oběh, tlukot srdce a puls. Pro lékařství středověku a raného novověku platilo dosud Galénovo učení, podle něhož je srdce zapojeno do tří procesů zažívání a krev se tvoří v játrech. Teprve Harvey spojil myšlenku krevního oběhu se srdcem jako ústředním pohonným orgánem.

Dokázal to díky pokusům se studenokrevnými živočichy, jejichž srdce tepe pomaleji, i s teplokrevnými a teoretickým pozorováním lidí. Přezkoušel osmdesát živočišných druhů. Zpočátku si žádné velké naděje nedělal.

Pohyb krve se děje v kruhu

S pochybami si zapsal: „Když jsem poprvé při pokusu na zvířeti za účelem nalezení pohybů a funkcí srdce na vlastní oči uzřel jeho pohyby, téměř jsem věřil, že pohybům a funkci srdce může porozumět pouze sám Bůh.“

Harvey tomu ale nakonec porozuměl. Zjistil, že aktivní úlohu v proudění krve mají stahy srdečních komor (systola). Zachycoval krev, která při každém stažení vystříkla, a vážil ji.

Foto: Reprofoto Kronika medicíny, Praha 1994

Pokusy podvazování cév u lidí potvrdily Harveyho teorii

Pak počítal. Objevil, že obsah krve v lidském srdci představuje asi 56 gramů, a zjistil, že za hodinu projde srdcem asi trojnásobek váhy lidského těla. To ho utvrdilo v přesvědčení, že krev musí v těle obíhat.

Objevil tak velký krevní oběh, při kterém dochází k přechodu krve z tepen do žil, kterými proudí zpět do srdce. Podařilo se mu to i díky pokusům s podvázáním cév u lidí. Překonal tak i Galénovu tezi o tvorbě krve v játrech.

Umělce Harvey označil za „zasranou tlupu uhovněnců“. Zařadil mezi ně i velikány typu Williama Shakespeara

Při stažení srdce je podle Harveyho krev tepnami hnána do celého těla a plic a tím vzniká puls. Harveyho teze úplně vysvětlovala pohyby srdce a zároveň průtok krve plícemi. Prokázal také existenci srdečních chlopní. Sám výsledek shrnul: „Pohyb krve v savčím těle se děje neustále v kruhu a funkcí srdce je udržovati jej pumpováním. To je také jediným důvodem pohybu a tlukotu srdce.“

Dílo věnoval králi

Své poznatky Harvey shrnul v roce 1628 v knize Anatomické pojednání o pohybu srdce a krve u živočichů. Kniha byla vydána ve Frankfurtu nad Mohanem, protože ji v Anglii nechtěl nikdo vytisknout.

Harvey ji daroval anglickému králi Karlu I. se slovy: „Nejmilostivější králi! Srdce živočicha je základem jeho života, panovníkem jeho veškerenstva, Sluncem malého světa, na němž závisí všechen život a z něhož všechna svěžest a síla vyzařují. Stejně, jako je král základem své říše a Slunce je základem svého světa, je srdce základem, z něhož všechna moc vyzařuje a všechna milost vychází.“

Ambroise Paré: Ranhojič, který se stal zakladatelem moderní chirurgie

Jak vidno, Harvey věřil v Koperníkovo učení o centrálním Slunci a planetách obíhajících okolo něho po vlastních drahách. Kniha vzbudila obrovský rozruch. Jedni ji zatracovali, druzí nešetřili chválou. Jeho teorie ale stejně musela čekat mnoho let na svoje uznání, protože v té době ještě medicína neznala kapiláry, jimiž se krev dostává z nejmenších tepének do nejmenších žilek, aby se mohla vracet zase zpět k srdci.

Foto: Reprofoto Kronika medicíny, Praha 1994

Titulní list Harveyho pojednání o novém učení o krevním oběhu

Bohužel, na lékařskou praxi neměla vliv. Dokonce i Harvey léčil stejně jako předtím. Tedy pouštěním žilou a přikládáním baněk. Navíc se stále usilovněji věnoval péči o zdraví Karla I. Výzkumné činnosti se ale úplně nevzdal. V roce 1651 vydal dílo o plození živočichů Proces utváření živočichů, v němž prokázal, že život se vyvíjí z vajíčka. Bylo mu tehdy sedmdesát tři let.

Harveyho dílo našlo ohlas i v českých zemích. Harvey se totiž v Praze osobně setkal s děkanem pražské lékařské fakulty a vynikajícím lékařem Janem Marcusem Marcim z Kronlandu. Ten dal popud, aby se rozbor jeho učení objevil v disertační práci jednoho studenta. V českých zemích tak nauku o krevním oběhu přijali bez námitek.

Jak žili totálně nasazení

Toužil po klidu a míru

Harvey už v roce 1648 opustil svou londýnskou rezidenci a žil u svých bratrů – v Roehamptonu a v Lambethu. V té době se zřejmě vzdal i své lékařské praxe. Nabídli mu sice funkci prezidenta Kolegia lékařů, on ji ale odmítl s tím, že je „stařecky vetchý“.

Jeho kniha Anatomické pojednání o pohybu srdce a krve u živočichů byla vydána ve Frankfurtu nad Mohanem

Trápila jej dna a nesnesitelné bolesti léčil tím, že nořil nohy do kbelíku s ledovou vodou. Čas od času jej kolegové vyzývali, aby se opět vrátil ke své práci. To ale nechtěl: „Příliš velký počet let mě drtí obnošeností mé skořápky a brání mi uskutečnit jakékoli přání provádět nové výzkumy. Také po dlouhých letech intenzivní práce již moje mysl touží po klidu a míru, než abych se mohl znovu naplno pouštět do ostrých debat nad současnými objevy.“

Svá poslední léta strávil v klidu, bez vědomí své důležitosti. Jeho přítel, esejista John Aubrey vzpomínal, že s ním dokázal diskutovat o různých problémech celé hodiny: „Tedy pálí mu to, to se musí nechat! Kdyby býval ztuhlý, nafoukaný, upjatý a k tomu na penzi, jak se s takovými doktorskými páprdy můžete setkat, nebyl by věděl nic víc, než co vědí oni.“

Foto: Reprofoto Kronika medicíny, Praha 1994

William Harvey demonstruje svou teorii o krevním oběhu

V roce 1657 se Harvey cítil vyčerpaný. A 30. června téhož roku ukončila jeho život mrtvice. Na stará kolena se těšil ze slávy a jeho teorie krevního oběhu nakonec byla přijata.

Harveyho teorii symbolicky završili dva muži. Prvním z nich byl italský anatom a lékař Marcello Malpighi (1628–1694), který v roce 1660 za pomoci mikroskopu objevil existenci kapilár. Nezávisle na něm učinil totéž holandský přírodovědec Antoni van Leeuwenhoek (1632–1723) v roce 1673. Harveyho učení tak dotáhli až do vítězného konce.

Anatom Vesalius kradl mrtvoly. Obrátil dosavadní medicínský svět vzhůru nohama

Marcus Marci z Kronlandu léčil dva císaře…

  • Poslední polyhistor Marcus Marci, vedle lékaře i fyzik a matematik, s podporou nejvyššího kancléře Zdeňka Popela z Lobkovic vystudoval pražskou lékařskou fakultu.
  • V roce 1625 získal v Praze doktorát medicíny a působil jako mimořádný profesor na lékařské fakultě.
  • Proslavil se svými fyzikálními objevy o rázu pružných těles a o lomu světla. Stal se zakladatelem spektrografie.
  • Přátelil se s historikem Bohuslavem Balbínem. n Léčil dva habsburské císaře – Ferdinanda III. a Leopolda I.

Umělá inteligence je při hodnocení ultrazvuku srdce lepší než lidé

Kapky vyrobené z krve pacienta pomáhají při léčbě suchých očí

Reklama

Související témata:
William Harvey
Krevní oběh
Dějiny lékařství

Výběr článků