Hlavní obsah

S výdaji pomůže úřad práce. O jaké podpory je možné žádat

29. 11. 2022, 20:23

I když šetří na energiích sebevíc, ocitají se statisíce domácností kvůli vysokým cenám v životní pasti, protože nemají dost peněz na to, aby poplatily své účty. Pak nezbývá nic jiného než se obrátit na Úřad práce ČR. Sociální dávky mohou do rodinných rozpočtů přinést i hodně přes 10 tisíc korun měsíčně.

Foto: Drahoslav Ramík, ČTK

Úřad práce v Ostravě

Článek

1. Příspěvek na bydlení

Tato dávka je základní pomocí lidem potýkajícím se s drahými energiemi, ale i nájemným. Její průměrná výše je nyní 4100 korun za měsíc. Maximum může dosáhnout až 21 030 Kč. Dávka se vyplácí měsíčně, a to vždy zpětně.

Tedy například za leden v únoru. Nárok na příspěvek mají domácnosti, které za bydlení vydávají více než 30 procent svých čistých příjmů. V Praze je to 35 procent, ale v budoucnu se to má snížit také na 30 procent.

Při žádosti se dokládají výdaje spojené s bydlením a příjmy za minulé kalendářní čtvrtletí. Jestliže už domácnost dávku dostává, dokládají se pololetně, dokud se situace nezmění.

O dávku lze zažádat i tři měsíce zpětně. Žádat je možné přes elektronický formulář na webu mpsv.cz nebo osobně. Formulář žádosti včetně návodu je – podobně jako u ostatních dávek – na již zmíněném webu v sekci Formuláře nebo na pobočce úřadu práce.

Příspěvek na bydlení se od ledna zvýší

Finance

2. Doplatek na bydlení

Je určen lidem, kteří ani přes příspěvek na bydlení nemají dostatek peněz na úhradu nákladů spojených s bydlením.

Pohybovat se může ve stovkách, ale i tisících korun. Podobně jako ostatní dávky jej vyplácí úřad práce. A to vždy v daném měsíci, za který člověk uplatňuje nárok.

Kolik peněz lze získat na dávkách
Úplná rodina
Čtyřčlenná rodina s dětmi ve věku 5 a 11 let, jejíž čisté příjmy dosahují 40 000 korun. Bydlí v nájemním bytě, topí plynem. Za nájem a energie vydává 21 000 korun měsíčně, bydlí ve městě s 30 000 obyvateli.
Samoživitelka
Žena s dítětem ve věku sedm let žijící v Brně. Její čisté příjmy dosahují 19 000 korun. Bydlí v nájemním bytě, topí elektřinou. Za nájem a energie vydá 13 500 korun měsíčně.

3. Přídavky na děti

Nárok na přídavky na dítě mají rodiny, jejichž čisté příjmy dosahují maximálně 3,4násobku životního minima rodiny.

To je například u matky samoživitelky s dítětem do šesti let věku 22 474 Kč. U čtyřčlenné rodiny s jedním dítětem do šesti let a jedním dítětem mezi šesti a patnácti roky věku je to pak 45 390 korun.

Dokládají se příjmy za předchozí čtvrtletí, nárokovat dávku lze tři měsíce zpětně. Výše přídavku na jedno dítě se může pohybovat mezi 630 a 1380 korunami, závisí na věku dítěte, typu příjmů rodičů či pěstounů.

Dávka se vyplácí zpětně, tedy například v prosinci za listopad. Žádat lze podobně jako u příspěvku na bydlení přes elektronický formulář nebo na pobočce úřadu práce.

Od ledna by se měly přídavky na děti zvýšit o 200 korun, schválila vláda

Domácí

4. Příspěvek na živobytí

Jedná se o pomoc lidem v hmotné nouzi. To jsou ti, kteří mají nízké příjmy a nejsou schopni si je vlastními silami zvýšit.

Například u čtyřčlenné rodiny s jedním dítětem do šesti let a jedním dítětem mezi šesti a patnácti roky věku je to podle webu úřadu práce po odečtení přiměřených nákladů na bydlení méně než 13 350 korun.

Dávka je určena na pomoc s úhradou základních potřeb. Její výše se stanovuje individuálně, ale může v některých případech výrazněji přesáhnout i částku 10 tisíc korun.

Dávka se vyplácí v daném měsíci, za který je nárok. Může být vyplácena i kombinovanou formou, tedy část v penězích, část v poukázkách na nákup zboží. Hodnotí se přitom schopnost lidí s penězi hospodařit.

Jurečka: Životní a existenční minimum stoupne od ledna o pět až šest procent

Ekonomika

5. Mimořádná okamžitá pomoc

Lze o ni žádat, pokud člověku například kvůli nízkým příjmům nebo nedostatku finančních prostředků hrozí újma na zdraví, byl poškozen živelní pohromou nebo nemá na jednorázový výdaj spojený třeba s nástupem dětí do školy.

Dosáhnout může v závislosti na situaci, v níž se žadatel ocitne, až 92 400 korun. Tato dávka je ale nenároková. Vyplácí se poté, co úřad práce uzná její oprávněnost.

Sprcha, myčka či dešťovka. Úspor lze dosáhnout i šetrnými způsoby ve spotřebě vody

Ekonomika

6. Jednorázový příspěvek na děti

Domácnosti, které loni měly hrubý příjem do jednoho milionu korun, což je zhruba 83 333 korun hrubého měsíčně, mají nárok na jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 korun.

Podmínkou je, že se dítě narodilo nebo narodí mezi 2. srpnem 2004 a 31. prosincem 2022. Nárok na dávku mají ty domácnosti, v nichž dítě skutečně žije. V případě střídavé péče by se měli rodiče domluvit, kdo o dávku zažádá.

Peníze už sice velká část domácností dostala, stále je však mnoho těch, které o ni nepožádaly. Učinit tak mohou elektronicky přes web www.mpsv.cz do 1. července příštího roku.

Jak ušetřit na spotřebě energií? Vyměňte starou lednici či pračku

Finance

7. Sociální poradce

Dávek, o něž člověk v nouzi může požádat, si lze orientačně ověřit i na webu Úřadu práce. Ten má aplikaci, která mu pomůže odhadnout, jestli má nějakou nárok. Je dostupná zde.

Pár drobných změn ušetří v domě na spotřebě až desítky tisíc korun

Finance

Reklama

Výběr článků