Hlavní obsah

Nájemný byt "po babičce" bude jistý jen na dva roky

24. 11. 2010, 14:51
Právo, Vladimír Čechlovský

Přechod nájmu bytu po smrti nájemce na osoby, které s ním žily ke dni jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt, se má omezit jen na dva roky. Dosud nájem přecházel bez časového omezení. To byla pro blízké zemřelého velká výhoda. Vyplývá to z právě projednávaného návrhu novely občanského zákoníku. Nově tedy po dvou letech skončí platnost nájemní smlouvy a vše další bude záležet na dohodě pronajímatele s nájemcem.

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky

Ilustrační foto

Článek

To nemá platit jen u seniorů ve věku 75 let a starších, u nichž nadále nebude přechod časově omezován. U dětí mladších 18 let bude moci nájem skončit dnem, kdy dosáhnou věku 20 let.

Proti dosavadní úpravě bude ztížen přechod nájmů na vnuky a vnučky. Bude k němu moci dojít jen tehdy, když pronajímatel s jejich bydlením v bytě za života nájemce souhlasil. Pokud souhlas (písemný) nebyl dán, nájem bytu na vnuky nepřejde.

Pro společné nájemce (například manžela zemřelého) se novelou nic nezmění, v jejich případě nejde o přechod nájmu.

Novela má úplně zrušit přechod nájmu, jestliže nájemce trvale opustí společnou domácnost. To jsou případy, kdy se nájemce například stěhuje do nově pořízeného bytu nebo se rozhodne celoročně bydlet ve své rekreační nemovitosti. V takovém případě tedy už přechod nájmu na jeho blízké nebude možný.

Výměny bytů

K výměně bytů musí už dnes dát majitel nájemníkovi písemný souhlas. Odepře-li majitel bez závažných důvodů souhlas s výměnou, může soud na návrh nájemce svým rozhodnutím nahradit projev vůle pronajímatele, takže k výměně nakonec může dojít.

To už nově nemá být možné. Na jedné straně je to logické, protože pronajímatel by měl mít možnost rozhodovat, kdo bude jeho nájemníkem, na druhé straně to nájemníky může úplně zbavit šance vyměnit si nepřiměřeně velký, a tedy i drahý byt za menší, pokud pronajímatel bude každou výměnu blokovat.

Přijetí osob do bytu

Dosud platí, že je právem nájemce, s kým chce sdílet společnou domácnost, tedy koho si vezme do bytu. To má nadále platit, jedná-li se o nájemcova manžela, partnera nebo nájemcovo dítě nebo dítě jeho manžela, popřípadě o dítě jim svěřené do péče a o „další případy zvláštního zřetele hodné“.

U ostatních osob má mít pronajímatel právo si vyhradit v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu.

Sdružení nájemníků soudí, že je to v rozporu se základní listinou práv a svobod. Upozorňují, že když si například nájemník bude chtít vzít k sobě svou matku v pokročilém věku, aby o ni ze zdravotních důvodů pečoval, může se pronajímatel proti tomu postavit.

Pronajímatel má mít nově jasně řečené právo požadovat, aby v bytě žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly žít v bytě v normálních pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.

„V domě, v němž jeden byt praská ve švech, asi kvůli tomuto bytu nebude moc příjemné bydlet,“ vysvětluje návrh ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (VV).

Návštěva jen do dvou měsíců

Dále se zpřesňuje povinnost hlásit osoby užívající byt. Krátkodobé návštěvy ale ani nadále nájemníci nebudou muset majiteli hlásit.

„Návrh považuje pobyt do dvou měsíců za návštěvu, kterou není nutno hlásit. Pokud se blíží pobyt návštěvy k hranici dvou měsíců, bude nájemník povinen takové osoby řádně nahlásit,“ uvádí ve stanovisku předkladatel návrhu – ministerstvo pro místní rozvoj.

Pokud tyto osoby ale nebudou patřit mezi výše vyjmenované, může pronajímatel po dvou měsících jejich další bydlení v bytě odmítnout.

Reklama

Související témata:

Výběr článků