Hlavní obsah

Pekárny dostaly znovu pokuty přes 50 miliónů za kartel

3. 11. 2014, 9:41 • Aktualizováno 3. 11. 2014, 10:37
Právo, Miroslav Homola

Antimonopolní úřad (ÚOHS) znovu uložil pokuty v celkové výši 52,8 miliónu korun třem pekárenským společnostem za kartelové dohody, kdy se domlouvaly na ceně. Delta pekárny mají zaplatit 24,8 miliónu korun, OK Rest (dříve Odkolek) 14,8 miliónu korun a Penam celkem 13,2 miliónu.

Foto: Milan Malíček, Právo

Ilustrační foto

Článek

Podle antimonopolního úřadu se firmy nejpozději od září 2003 domlouvaly na zdražení pečiva, chleba a cukrářského pečiva pro své odběratele. Poté jim rozeslaly oznámení o zvýšení cen uvedených výrobků.

"V průběhu realizace svého záměru pokračovaly ve vzájemných kontaktech a výměně informací za účelem sladění postupu při vyjednávání s odběrateli, to vše nejméně do 12. listopadu 2003," uvedl Rafaj.

Soudy minulé sankce zrušily

Úřad v tomto případě poprvé pravomocně rozhodl již v roce 2005, kdy uložil pokuty v souhrnné výši 120 miliónů korun. Od té doby bylo rozhodnutí projednáváno správními soudy, které postupně potvrdily rozhodnutí v části týkající se deliktu, avšak zrušily uložené sankce, zejména kvůli odlišnému právnímu názoru na způsob výpočtu pokuty.

Pokuta byla tedy v nejnovějším rozhodnutí stanovena v souladu s výše uvedenými rozsudky. Předseda Úřadu rovněž ve svém správním uvážení zohlednil řadu dalších přitěžujících i polehčujících okolností, které hrály roli při výpočtu sankce.

Věnoval se také skutečnosti, že společnosti Delta a OK Rest (Odkolek), které v současné době náleží do skupiny European United Bakeries, generují jen zanedbatelný obrat, neboť všechny jejich pekárenské aktivity byly převedeny do jiné společnosti z dané skupiny.

„Podle druhostupňového rozhodnutí bylo majetkové vyprázdnění těchto společností pouze účelovou snahou vyhnout se postihu za protisoutěžní jednání,” dodal Rafaj.

Reklama

Související články

Výběr článků