Hlavní obsah

OECD: Češi by měli do důchodu odcházet později

20. 11. 2020, 11:47
Právo, svj

Česká republika obdržela od Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dlouho očekávanou zprávu k reformě důchodového systému, o kterou ji loni požádala. Organizace v ní mimo jiné opět radí zvyšovat věkovou hranici pro odchod do důchodu po roce 2030.

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky

Ilustrační foto

Článek

Hranice důchodového věku se v ČR zvedá každý rok, a to obvykle o dva měsíce u mužů a o čtyři měsíce u žen. Na 65 let se dostane ve 30. letech. Vláda loni trvala na zachování tohoto limitu, a ministryně práce a so­ciálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) proto tento návrh OECD odmítá.

Jinak ale s navrženými principy souhlasí. „OECD potvrdila naši práci na důchodové reformě. Je to jasný signál, že jdeme správným směrem,“ prohlásila Maláčová.

O zpracování podrobné analýzy požádala ministerstva práce (MPSV) a financí (MF). Po­dle většiny odborníků je důchodový systém v ČR dlouhodobě neudržitelný, s tím, jak její populace stárne.

Důchod nám nebude stačit, jsou přesvědčeny dvě třetiny Čechů

Finance

Experti OECD pracovali na zprávě od ledna. Navrhli také zjednodušit výpočet důchodů, aby každý věděl, s čím může ve stáří skutečně počítat. Teď je tento výpočet poměrně složitý, lidé proto nemají přehled o tom, jak vysoký důchod budou mít. Také správa systému je podle OECD příliš komplikovaná.

Část důchodů z daní

Organizace rovněž doporučuje snížit hranici povinné doby pojištění, která je v současnosti nastavena na 35 let. Tím se omezí počet seniorů, kteří v budoucnu nebudou mít nárok na důchod, například kvůli probíhající digitalizaci a souvisejícím změnám na trhu práce.

Důchodový systém skončil v září v deficitu 30,4 miliardy

Ekonomika

Další návrh zní, aby se část důchodů financovala prostřednictvím daní. K tomu zpráva podotýká, že soukromé penzijní spoření v Česku neplní svůj účel a sehrává pouze omezenou roli.

Ministerstvo financí je podle Tomáše Weisse z tiskového oddělení MF do budoucna otevřeno ke změnám daňového mixu a modernizaci daňové soustavy. „Daňová zátěž ale nesmí být nadměrná a ČR musí zůstat konkurenceschopná a neodrazovat investory. Větší podíl daňových příjmů na financování důchodového systému musí být doplňkovým opatřením,“ řekl Weiss.

Jak se správně rozhodnout pro odchod do důchodu

Finance

Důchodová komise se loni shodla na možnosti nynější průběžný veřejný systém rozdělit. Z nultého pilíře by se platil solidární základní důchod z daní, z prvního pilíře pak z odvodů zásluhová část podle odpracovaných let a výdělků. Maláčová představila tři va­rianty s označením: spravedlivá, technická a úsporná. Liší se výší základní penze i započítáním bonusů za péči a děti či za přesluhování. První dva modely výdaje do budoucna zvedají.

MPSV chce návrh důchodové reformy představit nejpozději do konce roku.

Výběr článků