Hlavní obsah

Insolvenční správce doporučil vyhlásit konkurz na Bártův majetek

18. 6. 2020, 12:10

Insolvenční správce Jaroslav Brož nesouhlasí s návrhem na oddlužení jednatele společnosti EMTC Tomáše Bárty a doporučil na jeho majetek vyhlásit konkurz. Informoval o tom Marek Hermann z portálu Rizikovedluhopisy.cz. Bárta to odmítá.

Foto: Milan Malíček, Právo

Ilustrační snímek

Článek

Bárta podle správce nesplňuje základní podmínky pro schválení oddlužení, mezi kterými je mimo jiné poctivý záměr dlužníka.

„Podnikatel zamlčel některé závazky svých věřitelů a také neodůvodněně zvýhodňoval některé věřitele tím, že jim vyplácel částky v hotovosti. Tyto platby nejenže odporují zákonu o omezení plateb v hotovosti, ale navíc nejsou ani řádně zaneseny v Bártově vlastním účetnictví a neexistují na ně žádné oficiální doklady o těchto platbách,” uvedl.

„Plyne důvodná pochybnost, že dlužník (Bárta) jedná nepoctivě, lehkovážně a nedbale, jak před insolvenčním řízením, tak i v jeho průběhu, a tedy, že je zde možno shledat existenci jeho nepoctivého záměru,” napsal v odůvodnění.

Brož také upozorňuje na fakt, že uspokojení pohledávek věřitelů je zcela odvislé od výsledku soudního sporu o desetiprocentní podíl v energetické firmě Bohemia Energy, na který si Bárta dlouhodobě a neúspěšně klade nárok, jak už podle insolvenčního správce potvrdil i Městský soud v Praze. Mimo to už podnikatel nedisponuje žádným majetkem.

„V případě neúspěchu bude výtěžnost zpeněžení minimální (bagatelní až nulová),” poznamenal.

Městský soud rozhodl o prohlášení konkurzu na EMTC Real Estate

Ekonomika

„Není pravdou, že insolvenční správce sdělil, že nemám žádný další majetek, který by mohl sloužit k uspokojení nároků mých současných věřitelů. Naopak dalšími významnými spory pro majetkovou podstatu jsou spory s Arca Investments či Arca Bohemia. V případě úspěchu těchto sporů lze očekávat významné uspokojení věřitelů v tomto řízení,” reagoval Bárta. Není podle něj pravda, že si neúspěšně klade nárok na desetiprocentní podíl.

„Vyhrál jsem rozhodující spor o splnění podmínek pro nabytí podílu, kde je již pravomocné rozhodnutí v můj prospěch a i potvrzené Nejvyšším soudem ČR,” podotkl.

„Městský soud v Praze dne 6.2.2020 rozhodl v řízení, které vede Tomáš Bárta se společností Arca Capital Bohemia a současně s osobou pana Pavola Krúpy, a předmětnou žalobu v celém rozsahu zamítl. V usnesení soudu je uvedeno, že společnost Arca Capital Bohemia prokázala, že Tomáš Bárta se nacházel již v době podání insolvenčního návrhu v roce 2015 v úpadku. Soud shledal i splnění podmínky úpadku, tedy že Tomáš Bárta nebyl schopen plnit své závazky. Vrchní soud v Praze nařídil ve věci projednání ke dni 22.6.2020,” reagovala na Bártovo tvrzení Barbora Hanáková, tisková mluvčí Pavola Krúpy.

Brož zpochybnil rovněž zákonnost nabídky na úvěrové financování podnikatele předložený finanční skupinou Natland, která podle něj nabourává nezávislost a nestrannost celého insolvenčního řízení. O Bártův podíl v Bohemia Energy oceněný na jednu miliardu korun má zájem Natland, která do kauzy vstoupila s nabídkou na úvěrové financování Bártových sporů s majiteli energetické firmy. Správce vyslovil obavu z obcházení zákona a nabourání nezávislosti insolvenčního řízení.

Podnikatel Tomáš Bárta je v úpadku, soud povolil oddlužení

Ekonomika

„Jde buď o absolutní nepochopení naší nabídky, nebo záměr interpretovat zcela odlišně od skutkového stavu,” reagoval Natland.

Jeho financování je podle skupiny podmíněno předchozím souhlasem insolvenčního soudu a insolvenčního správce. Navíc neméně důležitá podmínka předpokládá, že se Bárta vzdá veškerých případných přebytků v rámci svého oddlužení, a to ve prospěch věřitelů, fyzických osob, skupiny EMTC, jež jsou vlastníci dluhopisů této skupiny, dodal Natland.

„Mým cílem bylo a vždy bude, aby výtěžek z kauzy o 10% v Bohemia Energy a další nároky s tím spojené skončil u oprávněných věřitelů mé osoby a mé skupiny EMTC. Mé oddlužení je jediná forma, kdy já stále mám dispozici k hájení svých zájmů o podíl v Bohemia Energy a stejně tak mohu vést insidenční spory v mé majetkové podstatě o pohledávky, které nejsou oprávněné, a tedy transparentní soudní cestou moci vše prokázat. Celková suma pohledávek přihlášených údajnými věřiteli do mého řízení činila 3,6 miliardy korun. K dnešku je nepopřených insolvenčním správcem cca 170 milionů, mojí osobou pod 100 milionů a to v 90% ve prospěch majitelů dluhopisů, kterým jsem skutečně dal osobní ručení, na kterých si trvám. Tedy tato disproporce jednoznačně dokresluje, jak celé mé řízení vypadá,” reagoval Tomáš Bárta.

EMTC - Czech dluží svým věřitelům téměř 800 milionů Kč, sám Bárta pak více než 134 milionů Kč. Navíc sám osobně ručil za část upsaných dluhopisů. O finančním zdraví EMTC se spekulovalo delší dobu v souvislosti s výsledky hospodaření. Podle účetní závěrky z června 2018 vykázala EMTC ztrátu téměř 70 milionů Kč. Bárta ztrátu opakovaně vysvětloval plánovaným zadlužením v rámci investičního rozvoje softwarového projektu Lipa Learning.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků