Hlavní obsah

Ekonomická situace je špatná, tvrdí tři pětiny Čechů

17. 3. 2014, 16:12 – Praha

Tři pětiny Čechů, což odpovídá 60 procentům, vidí ekonomickou situaci své země jako špatnou. Ještě většími pesimisty jsou v hodnocení stavu svého hospodářství Slováci. Naopak Poláci a Maďaři vyšli v hodnocení optimističtěji.

Foto: David Ryneš, Novinky

Hodnocení současné ekonomické situace v Česku

Článek

Ukázaly to průzkumy, které v lednu a únoru provedly tamní agentury pro výzkum mínění. V tuzemsku to bylo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Ve všech čtyřech zemích převažují podle výsledků průzkumu ti, kteří označují ekonomickou situaci za špatnou či velmi špatnou, nad lidmi, kteří ji vnímají jako dobrou nebo velmi dobrou. Autoři průzkumů také zjistili, že Češi, Slováci, Maďaři i Poláci hodnotí ekonomickou situaci ve své zemi v lepším světle než loni.

Za velmi dobrou neoznačil ekonomickou situaci skoro nikdo z dotázaných, respektive v Polsku byl podíl takto odpovídajících lidí jedno procento, v ostatních zemích to nebylo ani procento. Ekonomickou situaci své země považuje za dobrou v Česku osm procent respondentů, na Slovensku sedm, v Polsku 19 a v Maďarsku 13.

Foto: David Ryneš, Novinky

Hodnocení současné ekonomické situace

Za velmi špatnou označila hospodářskou situaci své země více než čtvrtina Slováků, české hospodářství takto vidí 15 procent, jen sedm procent Poláků tak hodnotí ekonomickou situaci své země, mezi Maďary to tak vidí deset procent lidí. Nikoli za velmi špatnou, ale za špatnou považuje ekonomickou situaci své země 44 procent Čechů, 39 procent Slováků, 34 procent Maďarů a 31 procent Poláků.

Ani dobře, ani špatně

Lidé také mohli odpovědět, že nevědí, jak ekonomický stav své země hodnotit, takových odpovědí bylo ale všude jen do pěti procent. Naopak velkou a někde vůbec největší skupinu tvoří lidé, kteří míní, že situace jejich země není „ani dobrá, ani špatná“. V Česku to tak vidí 32 procent dotázaných, v Polsku 37 procent, v Maďarsku 39 procent a na Slovensku 27 procent.

V průzkumu lidé hodnotili i materiální podmínky a očekávaný vývoj svých domácností a byli tázáni i na vyhlídky ekonomiky své země. Ankety ukázaly například to, že v ČR zhruba dvě pětiny lidí považují materiální podmínky domácnosti za velmi dobré nebo dobré, což je o něco méně než v Polsku a víc než v Maďarsku a na Slovensku.

Pokud jde o ekonomické vyhlídky celé země, nejvíc optimistů je mezi Maďary, následují Poláci, Češi a Slováci. Ve všech čtyřech státech je ale nejvíc těch, kteří se domnívají, že ekonomická situace jejich země se nezmění.

Reklama

Výběr článků