Hlavní obsah

Zdravotní handicap má 1,5 milionu Čechů

22. 2. 2020, 9:56
Právo, Jiří Vavroň

Zkušenost, co to znamená mít v rodině někoho zdravotně postiženého, mají v Česku desítky tisíc domácností. V českých domácnostech v roce 2018 žilo 1,152 milionu lidí starších 15 let s nějakým zdravotním postižením. Téměř 600 tisíc osob se zdravotním postižením musí využívat pomoc druhé osoby, většinou nejbližších příbuzných, zjistil Český statistický úřad (ČSÚ).

Foto: Milan Malíček, Právo

Ilustrační foto

Článek

Nejčastějším zdravotním postižením byly problémy s pohybem, dále postižení vnitřních orgánů a kůže, zrakové a mentální či duševní postižení a problémy se sluchem či s řečí.

„Zdravotně postižení představovali 13 procent všech obyvatel ve věku nad 15 let žijících v soukromých domácnostech. Více než polovina z nich byli senioři ve věku nad 65 let a častěji šlo o ženy,“ uvedla Helena Chodounská z ČSÚ.

Rodina jako základna pomoci

V Česku bylo současně v roce 2018 odhadem celkem 117 tisíc dětí do 15 let rovněž se zdravotním postižením, což představovalo sedm procent všech dětí. Podíl chlapců se zdravotním postižením byl proti dívkám dvojnásobný.

Vozíček bere jako výhru, mohl skončit hůř. V Centru Paraple ho vrátili do života

Styl

„Nejčastějším zdravotním postižením u žáků byly závažné vývojové poruchy učení, které byly diagnostikovány u 5,8 procenta všech žáků, následované závažnými vývojovými poruchami chování (2,9 procenta) a mentálním postižením (1,9 procenta),“ uvedl ve své studii v publikaci Statistika a my Jakub Hrkal.

„Pokud chcete udržet svého seniora v domácím prostředí, kde je mu nejlépe, počítejte s tím, že musíte zapomenout, co je dovolená nebo volno, a začít den pečlivě plánovat hodinu po hodině, vymýšlet aktivity či změnit stravovací zvyky,“ řekla Právu sedmdesátiletá Zdena, která se několik let starala o svoji 95letou maminku.

„Péče o postiženého syna je úvazek doslova na 24 hodin denně,“ svěřila se Právu i osmatřicetiletá Marie. „Nic jiného nezvládnete,“ dodala. Základním pilířem pomoci zůstává přes rozvoj sociálních služeb a vyplácení příspěvků na péči rodina. Téměř 600 tisíc osob se zdravotním postižením využívá pomoc druhé osoby, ať už v domácnosti, nebo mimo ni, konstatuje Markéta Pištorová ve studii Pomoc rodiny je rozhodující.

ČVUT nabízí studentům se zrakovým postižením nový čtecí přístroj

Věda a školy

V drtivé většině jde o pomoc příbuzných. Pětině lidí se zdravotním postižením, kteří využívají něčí pomoc, dochází pomáhat jejich známí nebo přátelé či sousedé. Dalších čtrnáct procent využívá pomoc od formálních poskytovatelů, jako jsou pečovatelská služba, domácí ošetřovatelská péče nebo osobní asistence.

Jen jednomu procentu lidí se zdravotním postižením chodí pomáhat dobrovolníci, zpravidla zprostředkovaní nějakou institucí, uvádějí statistici společně s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.

Úrazy a nemoci

Příbuzní, kteří pomáhají lidem se zdravotním postižením, s nimi ve více než polovině případů (56 procent) také bydlí ve společné domácnosti. Známí, přátelé či sousedé pomáhali nejčastěji dvě hodiny týdně, například s nákupy. Profesionální asistenti, podobně jako příbuzní nežijící ve stejné domácnosti, docházejí často pomáhat pět hodin, méně často pak deset hodin v týdnu.

Smrtelných úrazů v práci o třetinu ubylo

Ekonomika

Někteří lidé se se zdravotním postižením již narodili (14 procent). U většiny lidí však ke zhoršení zdravotního stavu dochází až v průběhu života, buď v souvislosti s nějakým onemocněním, či úrazem. Úraz podle dat ČSÚ způsobil zdravotní postižení u zhruba 12 procent lidí a onemocnění vzniklé v průběhu života u 85 procent osob.

Příspěvek na péči, na který mají nárok lidé se zdravotním postižením, pobíralo podle Hrkala předloni 357,2 tisíce Čechů a Češek. Šest z deseti příjemců tohoto příspěvku byly ženy.

Reklama

Výběr článků