Hlavní obsah

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení hranice škody u trestných činů

10. 6. 2020, 19:46 – Brno
Právo, Petr Kozelka

Pětitisícová částka jako hranice mezi přestupkem a trestným činem se nebude měnit. Ústavní soud (ÚS) totiž nevyhověl návrhu Okresního soudu v Liberci, který hranici navrhl zrušit s tím, že limit se od roku 2002 neměnil na rozdíl od inflace a životní úrovně. Podle pléna ÚS je případná změna v kompetenci zákonodárců, nikoli soudu.

Foto: Petr Kozelka, Právo

Nová sněmovna Ústavního soudu

Článek

Liberecký soud se na ÚS obrátil s tím, že politici nastavili hranice téměř před 20 lety. Tehdy se počítalo s průběžnou novelizací, která bude odrážet vývoj inflace v Česku. Žádná novela ale nenásledovala. Hranice kategorií přešly beze změny z trestního zákona do nového trestního zákoníku. Soud na případu ženy souzené za krádež věcí za 7500 korun argumentoval tím, že v důsledku ekonomických změn se trestní postih za majetkové, ale i jiné trestné činy fakticky zpřísnil.

Ústavní soud odhalil mezeru v zákonu o církevních restitucích

Domácí

Plénum se soudcem zpravodajem Vladimírem Sládečkem ale nechtělo do zákona zasahovat. „ÚS nepřísluší, aby posuzoval šíři hranic trestněprávní kriminalizace určitých typů jednání, nemá-li dublovat nebo suplovat ústavní roli zákonodárného orgánu. Nelze učinit závěr o protiústavnosti míry kriminalizace v případě, kdy v důsledku nečinnosti zákonodárce a faktických změn ekonomického rázu postačuje k vyvození trestní odpovědnosti způsobení škody fakticky menší, než která byla předpokladem trestní odpovědnosti v minulosti,“ konstatovali soudci.

Bizarní představa, zamítl Ústavní soud poslanecký návrh na změnu valorizace důchodů

Domácí

ÚS poukázal také na dopady případného zvýšení spodní hranice škody u trestné činnosti. „Měly by patrně podobu výrazného nárůstu přestupkové agendy. Lze pak poznamenat, že po zrušení okresních úřadů v roce 2002, kde působil výhradně profesionální aparát, může nová úprava u příslušných orgánů obcí vyvolat jak odborné, tak i personální problémy,“ upozornil Sládeček.

Plénum připomenulo, že hranice není absolutní, neboť v určitých případech s nízkou škodu a specifickými okolnostmi lze i nyní zastavit stíhání pro neúčelnost nebo případ vyřešit i jiným způsobem.

Reklama

Výběr článků