Hlavní obsah

Svlíkni se a máš bod aneb Seznamovací kurzy Právnické fakulty

29. 5. 2021, 14:03 – Praha

Právnická fakulta Univerzity Karlovy čelí podezření, že není schopna řešit nevhodné a sexistické chování svých studentů. Po kauze poslance Dominika Feriho (ex-TOP 09), jehož údajné sexuální útoky byly podle médií „veřejným tajemstvím“, přichází svědectví o minimálně nevhodných úkolech, k nimž byli studenti a studentky vyzýváni na seznamovacích kurzech, které fakulta pořádá. Zatímco Právnická fakulta pochybení odmítá, podle oslovené expertky selhala.

Foto: Novinky

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Článek

Několik dívek, které si přály zůstat v anonymitě, ale redakce jejich totožnost zná, se Novinkám svěřilo, že byly v rámci „bojovky“ vyzvány k vysvléknutí. Bojová hra je součástí oficiálního programu seznamovacího kurzu. Podle výpovědí obsahuje několik stanovišť, na kterých jednotlivé týmy složené z účastníků kurzu soutěží o body. Většinou jde o standardní znalostní úkoly související s podstatou studovaného oboru. Zdaleka ne všechny jsou ale nevinné.

Někomu to nemuselo být zrovna příjemné a mohli se cítit pod nátlakem, přeci jen se jednalo o seznamovací kurz a každý chtěl se všemi vycházet a nechtěl vyjít z davu
Účastnice seznamovacího kurzu Právnické fakulty

„Na jednom z posledních stanovišť noční bojovky nám bylo nabídnuto získat více bodů, pokud se svlékneme a předvedeme aktivity,“ popisuje zážitek jedna ze studentek. Dodává, že si nemyslí, že šlo ze stran organizátorů o nekalý úmysl. „Brali to jako součást zábavy,“ říká s tím, že ona s částečným odhalením ve tmě v rámci hry neměla problém.

„To ale neznamená, že takový názor zastávali všichni, někomu to nemuselo být zrovna příjemné a mohli se cítit pod nátlakem, přeci jen se jednalo o seznamovací kurz a každý chtěl se všemi vycházet a nechtěl vyjít z davu,“ myslí si.

Sexuální obtěžování na univerzitách by mohl řešit fakultní ombudsman

Domácí

Právě to je případ další studentky, se kterou Novinky mluvily. „Byli jsme v průběhu bojovky nuceni se v rámci jednoho úkolu celý tým vysvléknout,“ potvrdila. „Kromě tohoto incidentu jsem jiné nekomfortní situace na kurzu Právnické fakulty nezažila,“ uvedla.

I přesto, že někteří studenti brali odhalování se v rámci seznamovací hry za standardní formu soutěžení, část účastníků kurzu, včetně chlapců, byla v rozpacích. „Všichni si na to stěžovali, že to nebylo fér, a my jsme třeba upřímně řekli, že to dělat nebudeme a ty body jsme nedostali. Když jste v týmu, kde jste spíše introvertní a necítíte se na to, zatímco ostatní nemají s nahotou problém, tak se prostě svléknou, a ještě vás donutí skupinovým nátlakem,“ popisuje zážitek další z dívek.

Jsou přece dospělí, zní z fakulty

Podobné příběhy sdíleli na sociálních sítích i další studenti, kteří se kurzů pořádané Právnickou fakultou účastnili. Podle informací Novinek k úkolům, které zahrnovaly výzvy ke svléknutí, došlo minimálně v letech 2019 a 2020. „Přijde mi nepravděpodobné, že by to nevěděli alespoň akademičtí senátoři, hodně se o tom mluvilo,“ vysvětluje jedna z účastnic.

Účast na bojovce je dobrovolná a účastní se jí dospělí lidé, proto jsme necítili potřebu k tak silné preventivní kontrole úkolů ze strany učitelů.
Vyjádření Právnické fakulty

Vedoucí oddělení komunikace Právnické fakulty Vlasta Tichá na dotaz Novinek zprvu vyloučila, že by k podobným situacím na fakultním seznamovacím kurzu docházelo.

Po prověření informací nicméně zaslala následující reakci.

Prošetříme aktivity spolku, který Feri založil, zní z Právnické fakulty

Domácí

„Bojovka představuje část programu seznamovacího kurzu, kterou pro účastníky organizují převážně sami studenti z vyšších ročníků. Nelze proto vyloučit, že se takové úkoly v minulosti na některém ze stanovišť objevily, pokud se však o nich dozvědělo vedení kurzu, podniklo kroky k nápravě. Účast na bojovce je dobrovolná a účastní se jí dospělí lidé, proto jsme necítili potřebu k tak silné preventivní kontrole úkolů ze strany učitelů,“ uvedla Tichá.

Tvrzení, že by si studenti na popsané nekomfortní situace stěžovali, odmítá.

Těm lidem je 18 a jsou na akci pořádané školou, kde se chtějí seznámit a začlenit do kolektivu. To tam určitě budou chtít dělat někoho, kdo kazí zábavu.
Johanna Nejedlová, výkonná ředitelka organizace Konsent

„Ani v anonymním dotazníku, který účastníci po skončení kurzu vyplňují online jako zpětnou vazbu organizátorům, se navíc nikdy neobjevila žádná stížnost. Bojovka bývá v těchto dotaznících naopak hodnocena jako jedna z nejlepších částí programu, který je jinak sestaven primárně z přednášek o studiu na fakultě. Na základě vašeho upozornění budeme v letošním roce přípravu a průběh bojovky bedlivě sledovat,“ dodala.

Expertka: Právnická fakulta selhala

Zakladatelka nevládní organizace Konsent a expertka na sexuální násilí Johanna Nejedlová Novinkám sdělila, že ji popsané příběhy vůbec nepřekvapují. Reakci fakulty považuje za necitlivou.

Zklamané děti. Kauza Feri rezonuje ve školách

Domácí

„Těm lidem je 18 a jsou na akci pořádané školou, kde se chtějí seznámit a začlenit do kolektivu. To tam určitě budou chtít dělat někoho, kdo kazí zábavu,“ sarkasticky komentuje argument fakulty o dobrovolnosti bojovky. „V zahraničí je naopak součástí seznamovacích setkání vzdělávání o sexuálním násilí,“ připomíná.

Organizace Konsent se dlouhodobě snaží univerzitám s osvětou o sexuálním obtěžování pomáhat. „Původně jsme si mysleli, že jim nabídneme sérii přednášek a workshopů, ale pak jsme zjistili, že na těch školách absolutně chybí jakýkoli systém pomoci a řešení těch situací,“ popisuje podstatu problému Nejedlová.

„Je hezké udělat studentům workshop, ale když jim nemůžete říct, kam se mají obrátit, tak nemůžeme fungovat tak, jak bychom potřebovali,“ vysvětluje. Jedním z nástrojů by podle ní mohl být institut ombudsmana, nebo platforma, kam by se mohly oběti obtěžování a násilí na akademické půdě obracet. Doufá, že plánovaná směrnice o udělování grantů zamezí tomu, aby si univerzity, které sexuální obtěžování na své půdě neřeší, na grantové peníze sáhly.

Jak upozornily ve společném článku servery Deník N a A2larm, k nevhodnému chování poslance Dominika Feriho (ex-TOP 09) mělo docházet mimo jiné na akcích studentského spolku Kappa Omega, který se hlásí k odkazu amerických „univerzitních bratrstev“. Právě tyto skupiny ale řada odborných studií spojuje s kulturou sexismu a sexuálního obtěžování.

Nechtěl jsem zlehčovat činy, jichž se měl Feri dopustit. Czernin se za svá slova omluvil

Domácí

„Ano, obracely se na nás ženy s různými stížnostmi na chování Dominika Feriho,“ cituje článek Martina Samka a Jolanu Ordeltovou z akademického senátu. Akademičtí senátoři nicméně dodali, že neslyšeli žádné příběhy, které by byly za hranou zákona, a připomněli existenci fakultní psychologické poradny, která byla zřízena před rokem

Proděkan Marek Antoš ujistil, že vedení fakulty prošetří činnost již zmíněného spolku Kappa Omega. Děkan práv Jan Kuklík v souvislosti s kauzou uvedl, že hodlá zřídit institut ombudsmana, který by měl pravomoc takto citlivé věci řešit.

„Každopádně Právnická fakulta selhala,“ hodnotí Nejedlová.

Reklama

Související témata:

Výběr článků