Hlavní obsah

Sexuální obtěžování na univerzitách by mohl řešit fakultní ombudsman

28. 5. 2021, 16:10 – Praha

Vedení Právnické fakulty Univerzity Karlovy odmítlo, že by vědělo o údajném sexuálním násilí a nevhodném chování někdejšího studenta Dominika Feriho. Musíme posílit nástroje, abychom takovým problémům zabránili, reagoval ve čtvrtek děkan Jan Kuklík. Řešením by mohlo být zřízení fakultního ombudsmana, který by podobné problémy se studenty řešil. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci takto funguje již sedm let.

Foto: Novinky

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Článek

„Ano, obracely se na nás ženy s různými stížnostmi na chování Dominika Feriho,“ potvrdili Martin Samek a Jolana Ordeltová z akademického senátu v původním článku Deníku N a serveru Alarm.

Senátoři sice dodali, že neslyšeli žádné příběhy, které by byly za hranou zákona, přesto jejich vyjádření vzbudilo mezi studenty napříč Českem obavy.

Děkan Právnické fakulty: Obvinění Feriho je vážné, o podezřeních jsem nevěděl

Domácí

Uměla by jim vůbec jejich alma mater v případě potřeby v takto závažných a citlivých věcech pomoci?

„Kolegové z akademického senátu právnické fakulty jistě znají nástroje k řešení takových problémů,“ napsal Novinkám místopředseda fakultního senátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Michal Nguyen. „Existují etické a disciplinární komise, kterým se má takováto věc předat k řešení,” dodal.

Problém podle něj tkví především v neochotě či strachu dívek s takovými zážitky vyjít ven.

Tento úřad (ombudsmana) se ukázal jako nanejvýš přínosný a studentská obec jeho služeb využívá v nejrůznějších případech. Ať už se jedná o problematiku poplatků za nadstandardní dobu studia, nebo etické přešlapy uvnitř fakulty.
Místopředseda Akademického senátu FF UP Michal Nguyen

Studenti a studentky popsali redaktorům z Deníku N a Alarmu údajné nevhodné chování Dominika Feriho jako „veřejné tajemství”. Účinné nástroje a mechanismy pro tyto případy však na tuzemských školách zatím většinou chybějí. Na rozdíl od zahraničí, kde se sexuálním násilím na univerzitách otevřeně zabývají i na úrovni ministerstev.

Britský úřad pro studenty (OfS) například nedávno vyzval všechny vysoké školy, aby zajistily, že budou mít studenti místo, kde se budou moci s traumatickými zážitky ze školního prostředí svěřit. Spolu s tím musí vzniknout orgán, který zvládne jednotlivá nařčení nezávisle prošetřit. Úřad reagoval na inciativu Everyone’s Invited (Všichni jsou zvaní), která zveřejnila tisíce výpovědí mladých lidí, kteří se na akademické půdě setkali s různými formami sexuálního nátlaku.

Novinářka k případu Feri: Oběti nátlaku se neznaly, o manipulace nejde

Domácí

Kdo chrání práva studentů

České univerzity, které Novinky oslovily, přesto věří, že jsou na řešení situací týkající se obvinění ze sexuálního násilí či nevhodného chování připraveny. Například již zmíněná Filozofická fakulta Palackého univerzity zřídila před sedmi lety nejen pro tento účel funkci ombudsmana, tedy ochránce práv studentů.

Foto: Univerzita Palackého

Filozofická fakulta UP

„Tento úřad se ukázal jako nanejvýš přínosný a studentská obec jeho služeb využívá v nejrůznějších případech. Ať už se jedná o problematiku poplatků za nadstandardní dobu studia, nebo etické přešlapy uvnitř fakulty,“ popisuje fungování pozice, kterou si nyní přeje i Právnická fakulta Univerzity Karlovy.

„Předběžně uvažuji o několika jménech lidí, kteří na fakultě požívají všeobecné autority a mohli by se této role ujmout,“ napsal ve čtvrtečním prohlášení ke „kauze Feri“ děkan fakulty Jan Kuklík.

Na FSV bude ombudsman také

Absenci ombudsmanů řeší i na sousední Fakultě sociálních věd. Sociální komise tamního senátu letos navrhla rekrutovat ochránce práv z řad studentů. Podle mluvčí Jany Chloubové by měli začít fungovat už příští rok. „První rok bude zkušební, po vyhodnocení zkušeností se pozice institucionalizují,“ odpověděla Novinkám. Fakulta svým studentům zatím poskytuje psychologickou poradnu či zprostředkování setkání s externími odborníky.

Feriho kauzu prověří i Právnická fakulta UK

Domácí

Podobně je na tom také Univerzita Pardubice. Ta kromě práce psychologů spoléhá na etickou disciplinární komisi, která by stížnosti na sexuální násilí měla za úkol řešit. „To ale v případě, že by se stížnost týkala studentů univerzity. V případě, že by se týkala tohoto problému s jakýmkoliv občanem, pak je jednoznačně na místě se obrátit na Policii ČR,“ připomíná mluvčí Martina Macková.

To je ostatně tatáž situace, ve které se nyní ocitl i děkan pražských práv Kuklík. „Fakulta nemá nástroje, aby mohla sama vést vyšetřování. Dominik Feri už navíc dostudoval, takže vůči němu fakulta nemá ani disciplinární pravomoc. Pevně však věříme, že se tomu kompetentní orgány budou věnovat a všechny případy budou pečlivě vyšetřeny,“ uvedl.

Reklama

Výběr článků