Hlavní obsah

Průběhy výběrových řízení se mají archivovat, aby se předešlo korupci, navrhuje Tejc

4. 3. 2014, 13:32 – Praha
Novinky, Václav Lang

Průběhy výběrových řízení by se podle předsedy sněmovního ústavně-právního výboru Jeronýma Tejce (ČSSD) měly archivovat, aby se tak předešlo korupčnímu jednání. Takovou novelu by chtěl zanést do zákona o prokázání původu majetku.

Foto: Petr Horník, Právo

Jeroným Tejc

Článek

Návrh, aby se průběhy výběrových řízení archivovaly, přednesl Milan Kryštof Čech z Úřadu vlády na úterním semináři o korupci, který zaštítil právě Tejc. Ten poté Novinkám potvrdil, že by rád takovéto opatření do právního řádu zanesl.

„Problém mnohdy vzniká tím, že po několika letech už není možné dohledat dokumentaci, a pokud existuje promlčecí lhůta, která je delší než skartační lhůta výběrových řízení, pak zde vzniká určité vakuum, při kterém policie sice může teoreticky stíhat, ale ani není schopna dohledat konkrétní dokumenty,“ řekl Novinkám Tejc.

Pozornost upřít na zdravotnictví

„Pokud dnes některá sdružení požadují, aby veškeré smlouvy, které jsou uzavírány ve veřejném sektoru, byly zveřejnovány na internetu, pak si myslím, že to je z hlediska organizačního, technického a finančního daleko dražší model než to, zda budou dokumenty, které se týkají výběrových řízení – třeba nad určitou hodnotu – vždy skladovány po delší dobu,“ dodal.

Chce proto tento návrh podpořit v rámci diskuse o novele zákona o prokázání původu majetku. Podle něj je totiž potřeba zaměřit se kromě represe zejména na prevenci korupce.

Pozornost by se podle něj měla zaměřit především na zdravotnictví. To je podle dalšího z účastníků semináře, Tomáše Kosičky, nejrizikovější oblastí z pohledu korupce. Tejc chce dosáhnout zejména toho, aby zdravotnická zařízení získávala za stejné úkony stejné peníze.

„Budeme chtít, aby za stejné výkony byly stejné platby zdravotními pojišťovnami. Odstraňuje to jak riziko dané společným vlastnictvím pojišťovny a poskytovatele zdravotní péče, tak i možnou korupci z hlediska soukromých subjektů,“ uvedl.

Reklama

Výběr článků