Hlavní obsah

Přesun české ambasády do Jeruzaléma by nemusel znamenat porušení závazků

11. 4. 2018, 11:00

Přesun české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma by nemusel znamenat porušení mezinárodních závazků. Jak upozornila expertka na mezinárodní právo Veronika Bílková, přesun by byl signálem, že ČR považuje Jeruzalém za hlavní město židovského státu. Pokud by však nebylo zpochybněno, že je i hlavním městem budoucí Palestiny, nedošlo by k porušení dohod.

Foto: Ammar Awad, Reuters

Izraelská vlajka nad Jeruzalémem, v pozadí Skalní dóm.

Článek

„Ke zprávám o stěhování naší ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, které se různě objevují, se ministerstvo zahraničních věcí (MZV) v uplynulých týdnech vyjádřilo s tím, že nějakou formu zastoupení v Jeruzalému v rozumné budoucnosti zvažujeme,“ uvedla česká diplomacie.

Diskuse o přesunu českého zastoupení ožila po prohlášení prezidenta USA Donalda Trumpa, který záměr přesunout velvyslanectví do Jeruzaléma oznámil loni v prosinci. Česko jako tradiční spojenec Izraele patřilo k zemím, které tuto myšlenku neodmítly. Prezident Miloš Zeman se pro přestěhování ambasády opakovaně vyslovil již dříve.

Zvyklosti a symbolika

Bílková podotkla, že umístění zastupitelských úřadů není v mezinárodním právu upraveno. Je ale obvyklé, že se nacházejí v hlavním městě. Stěhování ambasády však nutně nemusí znamenat, že by vysílající stát vyjadřoval uznání nějakého města za hlavní město přijímacího státu. U Jeruzaléma je podle ní situace jiná.

Foto: Susan Walsh, ČTK/AP

Donald Trump mluví o razii u právníka.

„Zde je zjevné – a prezident Trump to jasně řekl –, že důvodem přesunu je právě potvrzení toho, že USA (a případně další státy, které by USA následovaly) považují za hlavní město Izraele Jeruzalém. V případě Izraele tedy přesun zastupitelského úřadu a uznání Jeruzaléma za hlavní město nelze oddělovat, protože to první má stvrdit to druhé,“ soudí Bílková.

Totéž by podle expertky platilo i pro Českou republiku. „Vzhledem ke kontextu by bylo těžké přesun zastupitelského úřadu do Jeruzaléma interpretovat jinak než jako výraz přesvědčení, že Jeruzalém je hlavní město Izraele. Nemyslím si tedy, že přesunem by se ČR blížila k tomu, aby byla uznání nakloněna – to uznání by takto realizovala,“ uvedla.

Metropole Izraele i Palestiny

Z hlediska mezinárodního práva je podstatné, aby se Česká republika řídila platnými dohodami. „S tím, že Jeruzalém bude také hlavním městem Izraele, se obecně počítá. Klíčové je ale ono ,také‘. Jeruzalém by se měl stát hlavním městem Izraele i Palestiny, resp. jeho konečný status by měl být stanoven jednáním,“ připomněla Bílková.

Foto: Ronen Zvulun, Reuters

Izraelští policisté na střechách jeruzalémského Starého města

V dosavadních krocích se Česká republika tohoto rámce držela, poznamenala. Například v prohlášení po projevu prezidenta Trumpa MVZ uvedlo, že považuje Jeruzalém za budoucí hlavní město Izraele i státu Palestina. Než bude uzavřen mír mezi Izraelem a Palestinou, ČR prakticky uznává Jeruzalém za hlavní město Izraele v hranicích demarkační linie z roku 1967.

Problém vidí Bílková v tom, jak k věci přistupuje Izrael. „Dává dosti jasně najevo, že mezinárodněprávní úpravu v dané oblasti není ochoten respektovat a že Jeruzalém jako celek je pro něj výlučně jeho hlavním městem,“ poznamenala.

Podle MZV bude při rozhodování o případných změnách zastoupení Česka v Izraeli důležitý postoj jiných států a vývoj mírového procesu. ČR také nechce rozmělňovat společnou pozici EU nebo blokovat dialog s Palestinou, uvedl Černínský palác.

Reklama

Související články

Výběr článků