Hlavní obsah

Mít za souseda Roma je pro třetinu lidí nepřijatelné

5. 5. 2011, 15:14 – Praha
Novinky, jas

Češi nemají předsudky vůči Slovákům a cizincům "ze západu". Podle aktuálního průzkumu agentury STEM by většině lidí by nevadilo mít je za sousedy. Hůře již veřejnost ve svém okolí vnímá cizince ze zemí třetího světa, příslušníky zemí bývalého východního bloku. Nejméně pochopení lidé mají pro sousedství s Romy.

Foto: Petr Horník, Právo

Vztah k Vietnamcům se dlouhodobě zlepšuje

Článek

Drtivá většina lidí by se v sousedství nepozastavila nad Slovákem. Někdejší spoluobčany vnímá pozitivně 88 procent dotázaných. Podobně pozitivně se lidé dívají i na Angličany (82 procent) či Francouze (81 procent).

Bez problémů vnímají lidé vesměs i  Poláky (77 procent), Američany (74 procent), Němce (rovněž 74 procent) či Židy (67 procent). Postoj k výše uvedeným národům je až na Američany (loni 83 procent) v posledních letech víceméně konstantní.

Stále pozitivněji naopak lidé hodnotí Volyňské či Kazašské Čechy, kteří se do vlasti vrátili v rámci repatriačních programů. Zatímco v roce 2010 by takovéto sousedy pozitivně hodnotilo 54 procent lidí, letos je to již 62 procent dotázaných.

Podíl pozitivních odpovědí na dotaz: Jak byste nesl(a), kdybyste měl(a) za souseda...?
20052011
Slováka9288
Angličana8082
Francouze7781
Američana7674
Němce6674
Žida6467
Volyňského nebo Kazašského Čecha5262
Vietnamce3039
Rusa4138
Čečence1821
Roma1314
Zdroj: STEM

Podobně se vyvíjí i vztah Čechů k  vietnamské menšině. Ještě loni jejich sousedství považovala za bezproblémové třetina lidí, letos jde již o 39 procent respondentů. Výraznější výkyv zaznamenal průzkum u vztahů k Rusům. Oproti loňským 46 procentům by si je letos přálo za sousedy pouze 38 procent lidí.

Nejhůře by lidé ve svém  sousedství vnímali Romy. Velmi dobře a bez problémů by je vnímalo 14 procent lidí. "Pro téměř třetinu lidí (30 %) je takové soužití zcela nepřijatelné," konstatoval průzkum.

Otevřeněji se k cizincům ve svém okolí staví pravicově orientovaní lidé, zatímco stoupenci levice a lidé s horším sociálním zázemím jsou spíše zdrženliví.

Anketa

Kdo by vám nejvíce vadil jako soused?
Slovák
0,6 %
Vietnamec
0,9 %
Američan
1 %
Rom
93,8 %
nikdo
3 %
jakýkoliv cizinec
0,7 %
Celkem hlasovalo 8497 čtenářů.

Reklama

Související témata:

Výběr článků