Hlavní obsah

Dyje si mění hranice České republiky podle svého

10. 11. 2017, 2:30
Právo, Milan Vojtek

Velikost České republiky není stálá. Mění se s každou povodní, mapy tak nejsou úplně přesné. Platí to pro místa, kde hranici tvoří vodní toky. Jedná se především o neregulovaný úsek Dyje od Břeclavi po hranici s Rakouskem.

Foto: Milan Vojtek, Právo

Bunkr původně stojící na břehu je nyní převrácený do řeky.

Článek

„O pohyblivé hranici v řece Dyji rozhodla delimitační komise v rámci rozhraničovacích prací dne 29. října 1921. Podle tohoto rozhodnutí v mezinárodní řece Dyji tvoří hranice střední čára vodního toku, pokud se týče jejího hlavního ramene. Hranice je podle citovaného rozhodnutí pohyblivá, tj. následuje ,deplacemente eventuels‘ vodního toku,“ říká Klára Pěknicová z tiskového odboru ministerstva vnitra.

Tabule u řeky upozorňují návštěvníky mířící po turistických a cyklistických trasách k soutoku Dyje a Moravy, že státní hranice mezi oběma zeměmi prochází středem řeky. Skutečnost ale vypadá jinak než na mapách.

„Nedávno jsem plánoval další toulky zákoutími obory Soutok a chtěl jsem tam dohledat bunkry řopíky z předmnichovského opevnění. Ty byly původně na souši, ale řeka k nim doputovala a odplavila břehy,“ řekl Právu zájemce o přírodu a historii Petr Smutný s tím, že mělo jít o dva bunkry, které jsou dnes převrácené ve vodě, a on je chtěl vidět.

Foto: Mapy.cz

Letecká mapa ukazuje úsek hranice s Rakouskem, kterou tvoří řeka Dyje.

K plánování výpravy použil i internetový portál mapy.cz. „Letecká mapa mi pak ukázala rozpor mezi vyznačeným průběhem státní hranice a skutečnou linií pohraniční řeky,“ uvedl.

Pohled na leteckou mapu vypovídá, že zakreslená hranice je odlišná od tabulí kolem. V některých zákrutech řeky je hranice vyznačená až na rakouském břehu, jinde zase letecký snímek ukazuje, že pravý, tedy moravský břeh Dyje je ve skutečnosti rakouským územím.

Někdy se mapy mýlí

„Tak jak to tedy je? Má pravdu cedule na břehu? Nebo fotomapa?“ zajímal se muž.

Jak vyplývá z vyjádření Pěknicové, jednoznačně je správná informace tabulí kolem vody, které upozorňují, že státní hranice prochází středem řeky, neboť hranice je pohyblivá.

Nastavená pravidla, vymezující podobu hranice, převzala i mezistátní smlouva mezi tehdejší Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích z 21. 12. 1973 a převzaly je i další úmluvy, akceptující předchozí vodohospodářské úpravy zaměřené na zabránění povodňovým škodám na řece Dyji.

„Obecně lze konstatovat, že mezinárodní smlouva (prezidentská) podléhající ratifikaci je jediným právním instrumentem umožňujícím změny průběhu státních hranic, což plně platí i pro případné změny těchto hranic v řece Dyji. Změny přijaté v rámci příslušné mezinárodní smlouvy musí být schváleny ústavním zákonem,“ dodala mluvčí.

Linie státní hranice na portálu mapy.cz sice neodpovídá aktuál¬nímu průběhu státních hranic, platný je na webu statnihranice.cz. „Je tam i podoba před výše zmíněnou smlouvou o změně průběhu státních hranic,“ dodala Pěknicová.

Reklama

Související témata:

Výběr článků