Hlavní obsah

Česko vysychá: Prší sotva polovina srážek, než je běžné

29. 8. 2018, 20:03

I když byl minulý týden druhý nejvlhčí od začátku prázdnin, srážkový deficit v Česku pokračuje, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nenapršelo ani 40 procent toho, co je v srpnu běžné.

Foto: ČHMÚ

Mapa míry ohrožení půdním suchem v profilu 0 až 100 cm pod travním porostem ke 27. srpnu 2018. Červená barva značí oblasti s vlhkostí pod 10 procent využitelné vodní kapacity (VVK), oranžová ukazuje oblasti s vlhkostí 10 až 30 procent VVK.

Článek

„Do neděle 26. srpna nedosahovaly srážkové úhrny na území České republiky ani 40 procent hodnot, které jsou pro toto období v srpnu obvyklé. Více než polovina sledovaných profilů na vodních tocích vykazuje hydrologické sucho, některé toky jsou již vyschlé,“ uvádí zpráva.

Uplynulý srpnový týden byl po týdnu mezi 16. a 22. červencem druhým nejvlhčím týdnem prázdnin, ani tak však srážky nedosáhly dlouhodobého normálu. Navíc se srážky nevyskytují rovnoměrně.

„I v minulém týdnu byl velký regionální rozdíl v množství srážkových úhrnů; zatímco na Moravě spadlo mírně nadprůměrných 107 procent oproti normálnímu množství, v Čechách odpovídaly srážkové úhrny 62 procentům obvyklého množství,“ píší hydrometeorologové.

Co se vlhkosti půdy týká na většině území se v uplynulém týdnu mírně zvětšila. „Pouze na jihozápadě Čech místy i nadále ubývala. Přesto v obou sledovaných půdních profilech, 0 až 40 cm i 0 až 100 cm pod travním porostem, zůstává stále na výrazné většině území vlhkost menší než 30 procent využitelné vodní kapacity (VVK), v profilu do 100 cm dále dominuje vlhkost pod 10 procent VVK; zde je vlhkost většinou již na bodu vadnutí,“ cituje zpráva biometeorologa Tomáše Vráblíka.

U povrchových vod se z pohledu hydrologického sucha situace v porovnání s předchozím týdnem mírně zlepšila, naopak stav podzemních vod se v celkovém průměru mírně zhoršil, a to zejména v povodí Jizery, dolní Vltavy, Berounky a Dyje.

„Hladina ve vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru převážně mírně klesala nebo stagnovala. Počet vrtů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální úrovně hladiny, tj. silného či mimořádného sucha, se mírně zvýšil a tvoří 78 procent všech objektů,“ konstatuje zpráva.

Stát v souvislosti se suchem chystá opatření, která mají přispět k zadržení vody v krajině. Mělo by jít o stavbu vodních děl, podporu stavby rybníků, podporu stavby vsakovacích pásů u silnic či podporu projektů pro zadržování dešťové vody. [celá zpráva]

Reklama

Výběr článků