Hlavní obsah

Blatská stezka bude o půl kilometru delší

18. 2. 2022, 15:14

Návštěvníci, kteří zavítají na naučnou stezku u Soběslavi na Táborsku, se mohou těšit na novou, delší trasu. Poválkové chodníky, které vedou územím bývalého rašeliniště Borkovická blata, se prodlouží o půl kilometru. Celá stezka tak bude mít 6,5 kilometru.

Foto: Pavel Pechoušek

Na naučné blatské stezce připravují řemeslníci nový chodník.

Článek

Právu to potvrdila Eva Ježková, vedoucí projektu CZ–SK South Life. Ten má zlepšit stav takzvaných prioritních stanovišť, mezi něž Borkovická blata patří. Projekt se však také zaměřuje na tři evropsky významné druhy rostlin a živočichů. „Jde o rostlinu hořeček mnohotvarý český, brouky střevlíka Ménétriésova a páchníka hnědého,“ upřesnila Ježková.

Upozornila, že na stezce přibude zásadní nové stanoviště. „Cílem je v této lokalitě obnovit prioritní stanoviště, kterým tu je rašelinný les. Z této aktivity bude mít značný přínos rovněž široká veřejnost, jelikož evropsky významnou lokalitu Borkovická blata každoročně navštíví desítky tisíc návštěvníků,“ upozornila Ježková.

Vyvíjela se v atypických podmínkách

Prodloužení trasy naučné stezky je podle Ježkové vhodnou formou prezentace vzácného stanoviště a zároveň zajištění bezpečnosti návštěvníků.

Krkonoše lákaly loni turisty ve velkém

Přírodní rezervace Borkovická blata je chráněné území, které bylo vyhlášeno z důvodu ochrany zachovalého fragmentu ekosystému ručně vytěženého rašeliniště přechodového pánevního typu s charakteristickou flórou a faunou.

Blatská příroda se vyvíjela v atypických podmínkách, na zamokřených lokalitách, močálech a bahniskách. Dařilo se zde jen různým vlhkomilným rostlinám, mechům, rákosu, ostřicím a podobně. Jejich zbytky se nemohly v půdách chudých na kyslík rychle rozkládat a mineralizovat, proto se z nich staly rašeliny.

Borkovické rašeliniště začalo vznikat před více než 10 tisíci lety. Mocnost rašeliny dosahovala hloubky čtyř až osmi metrů.

Přírodovědná naučná stezka Borkovická blata byla vybudována v letech 1979–1980. Procházkou po této stezce se každý seznámí s krásnou a ojedinělou blatskou přírodou, její flórou a faunou a také se něco dozví o těžbě rašeliny a o revitalizaci této oblasti.

Šumava slaví rok mokřadů

Reklama

Související témata:

Výběr článků