Hlavní obsah

Salt Lake City - neoficiální centrála mormonské církve

11. 7. 2012, 16:00

Salt Lake City se nachází v severovýchodní části údolí Salt Lake Valley, jež je ze severozápadní strany ohraničeno jezerem Great Salt Lake a z východu a západu vysokými pohořími Wasatch a Oquirrh. Dominantním vrcholem okolí je Twin Peaks, který je součástí hor Wasatch a měří 3452 m. Městem protéká řeka Jordan, jež se vlévá do jezera.

Foto: Salt Lake City CVB

Salt Lake City

Článek

Město je považováno za neoficiální centrálu mormonské církve, tedy správně řečeno Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Těší se nepříliš dlouhé, zato však velmi zajímavé historii a obdivuhodné architektuře. Plán je pravidelný a umožňuje nesmírně lehkou orientaci. Ulice jsou na sebe kolmé a směřují severo jižně nebo východo západně, jejich číslování začíná od centrálního bodu, jímž je náměstí Temple Square. Každý nový domovní blok znamená nárůst/pokles hodnoty čísla o stovku.

Pokud se chystáme do Salt Lake City, je dobré se předem alespoň trochu seznámit s tím, jak to v „mormonském světě“ vlastně chodí. Postačí jen základní informace a hned se nám bude dění okolo nás lépe chápat.

Foto: Salt Lake City CVB

Salt Lake City

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů – The Church of Jesus Christ of Latter day Saints (zkráceně LDS Church) je křesťanská víra, která vznikla v roce 1830 na východním pobřeží ve státě New York. Jejím zakladatelským otcem byl Joseph Smith Jr., syn prostého vernonského farmáře. Ten prý měl ve 20. letech 19. století svaté vidění a anděl Moroni mu daroval knihu ze zlatých listů, jež obsahovala náboženskou historii starověkého amerického lidu.

Její posvátný text Smith přeložil do angličtiny a dal tak vzniknout Knize Mormonově. Dnes má víra v celém světě asi přes 13 miliónů členů. Jejím správním mozkem je Salt Lake City.

Foto: Salt Lake City CVB

Capitol

70 % obyvatelstva státu Utah je mormonského vyznání. Překvapivě v samotném městě Salt Lake City je tomu naopak – pouhých 30 % jeho rezidentů tvoří mormoni, 70 % lidé ostatního vyznání či nevěřících. Vysvětlení je prosté. Církev vkládá do rozvoje města velké úsilí a v neposlední řadě ohromné finanční prostředky. Její investice daleko přesahují investice samotných federálních USA.

Zdejší bohatá sociální, kulturní a sportovní základna a velmi vytříbený životní styl jsou těžko odolatelným lákadlem pro všechny bez rozdílu vyznání.

Foto: Salt Lake City CVB

Salt Lake City

Nejvyšší hodnotu pro církev představuje velká početná rodina. Mormoni mezi sebou udržují velmi dobré vztahy a navzájem se podporují a pomáhají si. Jsou známí svou velkou pílí, cílevědomostí, oddaností a striktní poslušností (10 % svého výdělku odvádějí do církevní pokladny). Víra jim nedovoluje kouřit, pít alkohol, kávu ani čaj. Mormoni jsou velmi konzervativního založení.

Ženy nesmějí zastávat žádné vedoucí společenské funkce, nosit oblečení, které by odhalovalo jejich ramena, hlubší dekolt a kolena, nepřípustný je jakýkoliv piercing s výjimkou běžného jednoho páru náušnic. Ve školách nosí děti uniformy. Mládež se účastní dobrovolných služeb šíření víry a často odchází na misie do zahraničí. Dívky se během svého 18měsíčního učení titulují „sestry“. Chlapci si říkají „Elders“, což v doslovném překladu znamená „starší“, tedy něco jako „staršinové“ či „starší bratři“ a jejich služba trvá dva roky.

Foto: Archiv

Salt Lake City

Veřejné bohoslužby s kázáními a chvalozpěvy se odehrávají v „tabernaklech“ – svatostáncích. Soukromé ceremoniály, jako například svatby a křty jsou přístupné pouze členům církve a pro „obyčejného smrtelníka“ zůstávají „tabu“.

Město nás velmi mile překvapí svou uspořádaností, čistotou, klidem a přátelskou atmosférou. Rozhodně bychom neměli vynechat následující trojici: Temple Square, State Capitol a LDS Conference Center.

TEMPLE SQUARE (Chrámové náměstí)

Tento komplex budov a zahrad o rozloze 40 000 m² se nachází v samém srdci města Salt Lake City. Je celý obehnán 5m vysokou betonovou zdí, čímž se nám však nikdo nesnaží dát najevo, že nejsme vítáni, spíše naopak. Vstoupíme li, zdejší všudypřítomné mormonské Sestry se nás rády s úsměvem ujmou, provedou nás po areálu a zodpoví všechny naše zvídavé dotazy. I jako bezvěrci máme zdarma přístup téměř kamkoliv, s výjimkou hlavní katedrály Salt Lake Temple, kam mohou jen členové církve.

Salt Lake Temple je největším a nejznámějším z existujících (cca 130) mormonských chrámů na světě. Vznikl přesně na místě, které 28. července 1847 určil sám velký zvěstovatel a druhý prezident mormonské církve Brigham Young, pouhé čtyři dny poté, co dorazil do údolí Salt Lake Valley. Základní kámen chrámové stavby byl položen 6. srpna 1853. Výstavba trvala dlouhých 40 let, než byl chrám v celé své kráse roku 1893 slavnostně dokončen.

Foto: Archiv

Salt Lake City

Tabernacle („svatostánek“) v západní části Temple Square je domovem světoznámého mormonského sboru Mormon Tabernacle Choir, jehož zkoušky se zde můžeme volně účastnit. Zdejší varhany patří se svými 11 623 píšťalami mezi největší na světě. Budova Tabernacle vznikala v letech 1864 – 1867.

Assembly Hall je místem konání týdenních koncertů, kterých je možné se zdarma zúčastnit, avšak dětem do osmi let je vstup zakázán. Tuto velmi pěknou budovu ve viktoriánském gotickém stylu nalezneme v jihozápadní části náměstí. Svým půdorysem ve tvaru kříže a 24 věžičkami na nás působí dojmem malé katedrály.

Seagull Monument – pomník rackům najdeme nedaleko vstupu do budovy Assembly Hall. Vznikl na památku události, kterou mormoni nazývají jako „Miracle of the Gulls“ (Zázrak racků). Podle legendy v roce 1848 hejno racků zachránilo úrodu mormonských pionýrů, když jejich pole napadla devastující hejna žravých kobylek.

Foto: Archiv

Knihovna Salt Lake City

Součástí areálu jsou dvě návštěvnická centra, kde je možné získat velké množství cenných informací, týkajících se města a mormonské církve. V North Visitor´s Center (severní centrum) nalezneme mimo jiné dvě umělecké galerie, interaktivní model Jeruzaléma a velmi působivou bezmála čtyřmetrovou sochu Krista z bílého mramoru. V South Visitor´s Center (jižním centru) je možné zhlédnout průřez modelu chrámu Salt Lake Center a expozici o jeho výstavbě.

LDS CONFERENCE CENTER (Konferenční centrum církve LDS)

Centrum se nachází na North Temple Street, jen přes ulici od severního vstupu do areálu Temple Square. Pro Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů představuje jedno z klíčových shromažďovacích míst. V budově nalezneme auditorium, jež pojme až 21 000 návštěvníků. Prostorově je tak rozlehlé, že by se do něj snadno vešlo i obří letadlo Boeing 747. Pódiu dominují varhany o 7667 píšťalách. Zvukotěsnost a akustika je takřka dokonalá. Zvláštní atmosféru interiéru dotváří přírodní světlo pronikající dovnitř stropními prosklenými průzory. Ty ústí na střeše, kterou pokrývá nádherně vyprojektovaná zahrada s jezírky, vodotrysky a vodopádem, místy k posezení a relaxaci. Návštěvníkům se odtud naskýtá krásný výhled na město a jeho široké okolí.

Součástí budovy centra je také divadlo s 900 sedadly a ohromné podzemní parkoviště pro 1400 automobilů. Stavba byla dokončena v roce 2000 u příležitosti konání 170. Velké mormonské konference.

Foto: Archiv

Capitol

UTAH STATE CAPITOL

Vládní budova státu Utah se tyčí na vršku Capitol Hill v severní části města. Byla vystavěna v letech 1912 – 1916 podle návrhů architekta Richarda K. A. Klettinga. Pro svůj klasický ráz byla stavba často v minulosti srovnávána s řeckým Pantheonem. Její kupole sahá do výšky 87 m. Jižní, západní a východní strany stavby lemuje 52 korintských sloupů. Interiér zdobí malby a sochy tematicky se vážící k historii a dědictví státu Utah.

V samém centru budovy se vypíná rotunda s kupolí. Její strop je vyveden v barvě nebeské modři s bílými obláčky a racky, kteří zachránili mormonské pionýry před záhubou. Ve třetím patře Kapitolu se nachází prostory Nejvyššího soudu, Senátu a Sněmovny reprezentantů státu Utah.

Foto: Salt Lake City CVB

Salt Lake City

Jestli se nám poštěstí a budeme mít více času, určitě bychom se měli pokusit vyrazit na výlet do okolí. Zaručeným tipem je ostrov Antelope Island na jezeře Great Salt Lake, asi hodinu cesty od města. Patří pod správu státních parků a nabízí nám možnost se zblízka seznámit s místní, unikátní a jedinečnou faunou a florou. Nalezneme zde také stádo bizonů, přístaviště s loďkami a pár turistických stezek.

Jsou odtud velmi pěkné výhledy do okolí a stojí za to se maličko pozdržet a počkat si na opravdu velkolepý západ slunce. Další možností celodenního výletu do okolí je Park City, městečko v horách, asi 50 km směrem na jihovýchod od centra Salt Lake City. Zdejším největším lákadlem je lyžařský areál, kde se v roce 2002 odehrávala mnohá klání ZOH. Budeme se pohybovat v nadmořské výšce kolem 2100 m, což je zhruba 900 m nad úrovní Salt Lake City.

Autor: Pavla Janková America Tours

Anketa

Zaujala Vás mormonská víra?
ano
17,1 %
ne
82,9 %
Celkem hlasovalo 187 čtenářů.

Fakta o Salt Lake City

Rozloha: 285,9 km² (282,5 km² pevniny, 3,3 km² vodní plochy)

Počet obyvatel: 182 000 / 1 130 000

Související témata:

Výběr článků