Hlavní obsah

Krb či kamna naplní domov teplem a příjemnou atmosférou

26. 8. 2010, 6:45
Právo, Sylva Svobodová

Krby a krbová kamna nabízejí estetický požitek, ale mají i praktické využití: umějí dokonale vyhřát obytnou místnost. Pokud jsou připojeny na teplovzdušné rozvody, vytopí celý dům a s pomocí tepelného výměníku ohřejí i vodu.

Článek

Pohled do plápolajícího ohně je uklidňující stejně jako praskání dřeva. Ve chvílích odpočinku je to báječná relaxace a ne nadarmo se krb nebo kamna s živým ohněm považují za „nejlepší televizi“.

Krby a kamna jsou oblíbené a žádané, kdo má možnost, neváhá s jejich realizací. Najdeme je jak na venkovských chalupách, tak i v moderních novostavbách.

Foto: archiv, Právo

Z krbové stavebnice Genua sestavíme luxusní krb s dekorativní širokou římsou a praktickým úložným prostorem na dřevo. Krbová vložka má výkon 2 až 8,8 kW, takže je možné ji využít jako hlavní zdroj vytápění v menších rodinných domcích nebo bytech.

Jaký je správný krb

Než se rozhodneme krb realizovat, promyslíme si, co od něho vlastně očekáváme: bude sloužit na relax, nebo se má podílet na ekonomice provozu a dům i vytápět? Po zodpovězení této otázky máme při koupi více jasno.

Jestliže preferujeme kontakt s živým ohněm a výhřevnost nás příliš nezajímá, dáme přednost otevřenému krbu bez krbové vložky. Jde-li nám i o vytopení místnosti, volíme krb s krbovou vložkou (jednoplášťovou či lépe dvouplášťovou, kterou lze napojit na rozvody, jež vytopí celý dům). Jejich tepelná účinnost je přes 80 %. Provoz krbu s krbovou vložkou je navíc bezpečnější (ohniště je za sklem) a pohodlnější (nemusíme tak často přikládat polena do krbu).

Při výběru krbu nás především zajímá: z jakého materiálu je postaven, jakou má vnitřní konstrukci, jeho vzhled, rozměry a samozřejmě cena.

Typ krbu se odvíjí od provedení krbové vložky, proto je třeba s výběrem začít u ní.

Mezi nejjednodušší patří jednoplášťové vložky, jež předávají teplo vnějším ocelovým nebo litinovým pláštěm, který je bohatě členěn a lépe tak vydává teplo. Tyto vložky spolehlivě vytopí jednu místnost, ale nelze je připojit na teplovodní rozvody pro vytopení domu.

Daleko účinnější jsou dvouplášťové, nejčastěji litinové, krbové vložky s dvojitými stěnami, mezi kterými se ohřívá vzduch. Krbové vložky pak předávají teplo do okolí částečně přes prosklená dvířka a taky díky vzduchu, který se uvnitř ohřál. Ten pak vychází v horní části krbu ven do místnosti. Krbové vložky mají různá prosklení a tvary, které pak dávají vzhled celému krbu.

Dobrá příprava - základ úspěchu

Krb má stát u zdi, která je rovná, vstup do komínu pod úhlem 45°, ve výšce 220 cm od čisté podlahy. Myslíme i na nosnost podlahy, která bude snášet vysoké zatížení (odborníci doporučují dlažbu). Pro správný tah krbu je nutné mít účinnou výšku komínu 5 m, důležitý je i jeho průměr: 200, 250, 280 nebo 300 mm v závislosti na modelu krbu.

Dodržovat musíme i bezpečnou vzdálenost krbu od jiných předmětů, zvláště těch hořlavých. Když je třeba, opatříme pro jistotu prostor ochrannou clonou, která zabraňuje sálání a záření tepla z topidla. Její tloušťka musí být nejméně 3 mm.

Palivem do krbů a krbových kamen je obvykle dřevo nebo dřevěné brikety. Dřevo je ekologický materiál s velmi velkou výhřevností, je snadno dostupné, cenově přijatelné. Pro správné topení potřebujeme suché dřevo (obsahuje v průměru 15 % vody v sušině). Vlhké dřevo, které obsahuje vodu, ji přeměňuje na vodní páru a ztrácí se tím energie. Takové dřevo hůře topí, silně kouří, znečišťuje krbové vložky i komín sazemi.

Platí pravidlo: výhřevnost je tím vyšší, čím je dřevo sušší a čím větší je jeho hustota. Měkké dřevo jako smrk se suší kratší dobu (zhruba rok), listnatý dub a jiná tvrdá dřeva schnou 2 až 4 roky. Dřevo sušíme a skladujeme nejlépe na kamenném základě nebo vyvýšeném roštu, aby ze země nemohlo nasávat vodu. Nezapomeneme ho v době dešťů přikrýt nepromokavou plachtou.

Krbová kamna jsou praktická

Krbová kamna mají nízké provozní náklady, protože se v nich topí klasickým kusovým dřevem, případně peletami nebo ekobriketami, které nabízejí ekologické topení. Příjemné je, že nejsme závislí na obecní či privátní teplovodní síti, na spolehlivosti dodávek plynu atd.

Instalace krbových kamen má oproti klasickému krbu několik výhod: jsou méně náročná na prostor, mají nižší hmotnost, instalace je snadná a nevyžaduje žádné stavební úpravy (postačí přístup ke komínu a nehořlavá podložka). Jejich účinnost se systémem terciárního spalování (viz minislovníček) je vysoká: až 81 %.

Pro správný výběr krbových i kachlových kamen potřebujeme znát, jaký tah má náš komín (to změří kominík), je nutné předem vědět průměr kouřovodu, zvážíme také, jak velký prostor chceme vytápět v metrech krychlových. Poté volíme typ krbových kamen.

Podle výkonu mohou kamna s výměníkem sloužit jako pomocný či hlavní zdroj tepla pro vytápění nebo temperování celých rodinných domů, chat, chalup, zimních zahrad. Díky výměníku je lze připojit k soustavě radiátorů v domě (stávajících i nových) a vytápět tak více místností najednou, případně ohřívat vodu do koupelny. Krbová kamna lze postavit jak ke zdi, tak do rohu, záleží na tom, kde máme přístup do komínu.

Kromě krbových kamen s proskleným ohništěm jsou stále více žádána kamna kachlová. Jsou více dekorativní na pohled a mají vysokou tepelnou účinnost, dobrý ekonomický provoz a nízkou spotřebu paliva. To je dáno tím, že keramický obklad výborně akumuluje teplo, které pak postupně uvolňuje do svého okolí. I po vyhasnutí ohně dokážou kachlová kamna předat teplo do okolí. Navíc díky tradičnímu zpracování je každý kus kachlových kamen dokonalý originál.

Minislovníček
Otevřený krbprovedení bez krbové vložky, výhodou je kontakt s otevřených ohněm. Jinak je neekonomický. Nebezpečné je unikání spalin do okolí - v takové místnosti bychom neměli spát. Od odlétajících oharků se může znečistit podlaha.
Krb s krbovou vložkoudokáže vytopit místnost, jeho tepelná účinnost je až 80%. V domácím provozu je bezpečnější a praktičtější
Ohništěvnitřní část krbu, v níž probíhá hoření. Tato část je vždy sestavena z nehořlavého materiálu (šamotové cihly, litinové a ocelové díly, některé druhy kamene).
Popelníkbývá ve tvaru šachty, při hoření na něho dopadá popel. Vyjímací popelník bývá plechový, u moderních krbů je uložen za pevně uzavíratelnými dvířky s možností regulace primárního vzduchu.
Kouřové hrdloje místo nad ohništěm, kde se prostor pro odchod spalin zužuje a přechází buď do kouřové klapky nebo do vstupu do komínového průduchu.
Kouřová klapkaje u otevřeného krbu ručně ovládané zařízení na regulaci odtahu spalin. Je z kvalitních materiálů - oceli nebo litiny.
Terciární vytápěnísystém spalování, kterým jsou vybavena moderní krbová kamna. Díky speciálním tryskám je předehřátý vzduch znovu veden do spalovacího prostoru, a tak se daří zužitkovat i plyny, které by jinak běžně utíkaly do komína. Tímto jednoduchým způsobem je účinnost spalování podstatně vyšší při mnohem menší spotřebě paliva.

RADY & tipy

Lokální topidla podléhají řadě předpisů a norem, které je třeba dodržovat. Když budeme chtít krb postavit sami, musíme postupovat podle platného stavebního zákona. Na to, zda topidlo podléhá stavebnímu povolení nebo stačí pouze ohlašovací povinnost, je třeba se informovat na místním stavebním úřadě. Zákon to jednoznačně neurčuje.

Otevřený krb je spíše estetickou než funkční záležitostí, protože místnost s ním bez dodatečného zdroje tepla nevytopíme. Jeho tepelná účinnost je zhruba 15 %. Přesto postavit ho vyžaduje dobré znalosti, není to jen „vyzděná díra“ do komína. Náklady na výborně řemeslně postavený otevřený krb mohou být vyšší než u prefabrikovaných krbů s krbovou vložkou.

V moderních domech s dokonale těsnícími okny může být problém nedostatečný přívod vzduchu. Krb pak málo hoří a kouří. Špatné je i umístění krbu naproti otevřenému schodišti, v příliš malé místnosti nebo na obvodové části domu, kde dochází k velkému ochlazování krbu a spalin.

Krb kouří zpět do místnosti, když nejsou dodržené proporce (např. napojení velkého krbu na úzký komín). Vždy platí: komín zvládne jen tolik spalin, kolik je schopen jich pojmout.

Do krbu s krbovými vložkami se dává tepluodolné sklo, které není tak křehké. Sklo znečištěné od sazí vzniklé např. při pálení mokrého dřeva odstraníme mýdlovou vodou nebo prostředkem na čištění skla. Při správném provozu se sklo nešpiní - omývá ho vzduch.

Druhy krbových vložek podle prosklení: přední prosklení, boční pravé nebo levé, přední i zadní, kdy je vložka z obou stran průhledná. Sklo může být rovné, obloukové, víceboké lomené (prismatické). Atraktivní jsou panoramatické vložky s možností vysunutí skla nahoru. Teplo vyzařuje od plamenů do více stran (2, 3, 4), dává pocit většího kontaktu s ohněm.

Na trhu jsou i krbové vložky na plyn nebo elektřinu, které ale živost pravého ohně nikdy nenahradí. Plynový hořák je ukryt ve spodní části krbu a je řízen dálkovým ovládáním, v ohništi jsou pak „polena“ z hmoty, která se teplem rozžhaví a imitují pohled na hořící dřevo.

Vzhled krbu musí ladit s celkovou koncepcí interiéru. Na trhu je bohatý výběr, a tak je možné pořídit si krb vyloženě rustikální (používá se často bílý vápenec v kombinaci s masivním dubem), klasický (mramor, umístění do rohu) nebo s ryze moderním designem (kov s centrálním kruhovým umístěním, fasádní zapuštěné provedení atd.).

Živý oheň si můžeme dopřát i v bytě. Na trhu je bezkomínové provedení krbu na bioetanol s výkonem 4,5 kW. Krb lze podle typu provedení umístit na zeď, stůl, zabudovat do kuchyňské linky. Část s ohništěm vždy musí mít výklopná dvířka, protože teplota vně zařízení může dosáhnout až 40 °C. Zařízení je bezúdržbové, oheň vzniká spalováním biolihu (64 Kč/litr), při provozu se produkuje vodní pára a malé množství CO2, které odpovídá množství CO2 ze středně velké hořící svíčky. I tento krb potřebuje ke spalování kyslík, proto je třeba ho umístit do dobře větratelné místnosti.

Reklama

Související témata:

Související články

Vybíráme dlažbu

8. 8. 2010, 14:39

Terasy, cestičky kolem bazénů, chodníky či pergoly se neobejdou bez zpevněného povrchu. Rozhodnete se pro kamennou či keramickou dlažbu, pálené cihly či...

Výběr článků