Hlavní obsah

Parapety – malá drobnost, která může způsobit nečekané škody

19. 6. 2014, 11:36

Možná by řadu z vás překvapilo, kolik škody může napáchat poměrně banální vada v provedení parapetu. Faktem ale je, že po fasádě domu teče při větrem hnaném dešti velké množství vody. Na dva metry čtverečné fasády dopadne stejné množství vody jako na jeden metr čtverečný střechy. Vítr působící na fasádu navíc vodu zažene do všech spár, štěrbin a dírek.

Foto: Archiv Nemopas

Pohled na dům, na jehož fasádě jsou vidět sondy do zateplovacího systému, které mapovaly rozsah poškození nosné konstrukce.

Článek

Řada lidí považuje parapet za architektonický prvek fasády domu a neuvědomuje si, že parapety jsou stejně důležité jako střecha nebo izolace sklepa. Drobná chyba a netěsnost v provedení parapetů se nemusí dlouhou dobu projevit. Voda ale postupně zatéká do fasády a do stěny.

Foto: Archiv Nemopas

Rozsah zasažení konstrukce vlhkostí, která pronikala přes parapety oken.

Když se objeví na površích projevy zatékání, může být nosná konstrukce stěny značně nasáklá vodou nebo v případě dřevostaveb dokonce napadená dřevokazným hmyzem a houbami.

Na několika případech z činnosti inspektorů nemovitostí si ukážeme, jak důležitou konstrukcí jsou parapety na fasádách.

Netěsné parapety na dřevostavbě

Pan Martin si za Prahou postavil dřevostavbu. Nosné stěny jsou z dřevěných sloupků překrytých z vnitřní i vnější strany dřevoštěpovou deskou. Prostor mezi sloupky je vyplněn foukanou tepelnou izolací z minerálních vláken a stěna je z vnější strany zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Martin si velice pochvaloval rychlost výstavby dřevostavby a následně i minimální náklady na vytápění domu.

Když se mu doma začali masivně objevovat mravenci, vzpomněl si na podobné problémy, které s dřevostavbami řeší v Americe a začal zjišťovat, odkud mravenci vylézají. Zjistil, že lezou ze spáry mezi podlahou a štítovou stěnou pod oknem.

Foto: Archiv Nemopas

Chodbičky, které si mravenci vybudovali ve vlhkém tepelném izolantu.

Martin přizval inspektora nemovitostí, který endoskopem nahlédl pod zateplovací systém a zjistil, že tepelná izolace je vlhká a plná mravenců. Pro zjištění rozsahu vlhkosti provedl inspektor do fasády několik sond.

Zjistilo se, že vlhkostí je zasažen celý pás štítové stěny pod parapetem horního i spodního okna. To přimělo inspektora podrobně zkoumat provedení parapetů. Inspektor zjistil, že bočnice parapetů byly na ostění jen volně přiloženy. Bočnice měly být překryty dřevěným obkladem, ale jeho provedení Martin z finančních důvodů o dva roky odložil.

V kombinaci s natočením fasády proti převládajícím směrům větru, byla netěsnost mezi parapetem a ostěním příčinou zjištěných problémů.

Foto: Archiv Nemopas

Dřevoštěpková deska napadená dřevomorkou domácí.

Oprava spočívala v odstranění tepelných izolací na fasádě a mezi nosnými sloupky stěny, a to v o 1 m větším rozsahu než jsou stopy vlhkosti na dřevoštěpové desce. Mykologický rozbor dřeva z nosných prvků prokázal, že dřevo sloupků není žádnou houbou zasaženo.

Dřevo bylo preventivně ošetřeno nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu, byla doplněna tepelná izolace mezi sloupky a proveden nový zateplovací systém. Celá oprava konstrukce přijde pana Martina na 68 tisíc korun a nezbývá mu než věřit, že se podaří vyměnit všechny prvky zasažené dřevomorkou a nic mu tedy v domě nebude hlodat.

Foto: Archiv Nemopas

Odhalená nosná konstrukce stěny, připravená pro chemické ošetření, výměnu napadených dřevěných prvků a provedení nových tepelných izolací.

Netěsné parapety na zděném domku

Druhý případ je z inspekce rodinného domku vyzděného z pórobetonových bloků. Majitelé domku dlouhodobě bojovali s vlhkostí stěn kolem vnitřních parapetů oken. Inspektory nemovitostí oslovili s tím, že jim na domku vlhnou základy. Vlhkost se totiž zhoršovala vždy po dešti. Inspektor provedl měření vlhkosti zdiva v řadě od podlahy až nad parapet a zjistil, že vlhkost u podlahy je výrazně nižší než vlhkost kolem parapetů.

Měření vyloučilo, že by problémy s vlhkostí způsobovala špatná hydroizolace mezi základy a obvodovou stěnou.

Foto: Archiv Nemopas

Pohled na ukončení parapetu u omítky ostění okna, mezi ostěním a parapetem je až 2 mm široká spára.

Při dalším průzkumu se ukázalo, že na vině byl špatně provedený parapet, konkrétně boční krytky parapetu nebyly zapuštěny pod fasádu, ale jen přiloženy k ostění. Při každém dešti tak voda prosakovala do spáry a velmi nasákavé pórobetonové zdivo ji ochotně přijímalo a rozvádělo do šířky až 1 m od parapetů.

Naměřená vlhkost zdiva byla u parapetů přes 20 % hmotnosti, tj. přes 40 litrů vody v metru čtverečném tohoto zdiva.

Foto: Archiv Nemopas

Vlhkostní problémy na vnitřních površích v okolí parapetu.

Oprava této vady provedení parapetu by se zdála relativně jednoduchá, stačí uzavřít spáru mezi bočnicí parapetu a ostěním. Tmelová výplň spáry však není trvalé řešení.

Dilatační pohyby parapetu brzy způsobí odtrhnutí tmelu od ostění a vytvoření nové trhliny. Proto je daleko bezpečnější vyměnit parapety a jejich bočnice zapustit pod omítku tak, aby voda z ostění přetékala přes hranu bočnice a netlačila se za ni.

Foto: Archiv Nemopas

U parapetů na západní fasádě byl stav omítek nejhorší.

Co ale dělat s takovým množstvím vody ve zdivu? Z pórobetonového zdiva se bude voda odpařovat jen velmi neochotně, a to i po osekání omítek. Pokud by zdivo vysychalo samovolně, byl by to proces na několik let.

Vysychání zdiva bylo nutné pomoci proudem teplého vzduchu. Ten zdivo zahřeje a zvýší tak rychlost odparu, procesu odpařování pak výrazně pomáhá i vlastní proud vzduchu. Vyschnutí zdiva i při intenzivním ofukování trvalo přes dva měsíce.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Nemopas.

Autor: Ing. Ctibor Hůlka, inspektor nemovitostí

Inzertní sdělení

Inspekce nemovitostí NEMOPAS pomáhá majitelům nemovitostí a hlavně kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti. Inspekce tak šetří peníze za budoucí neplánované opravy nemovitosti a snižuje rizika realitního obchodu.

U nových domů a bytů inspektor pomáhá novým majitelům s převzetím nemovitosti od realizační firmy nebo developera. Majitel má tak šanci pomocí inspekce významně snížit riziko výskytu skrytých i zjevných vad a vyhne se tak budoucím nepříjemnostem při reklamacích.

Inspekce nemovitostí NEMOPAS provádí certifikovaní inspektoři nemovitostí, kteří mají vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a jsou členy Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).

Technický stav nemovitosti je nejvíce podceňovanou skutečností při jejím nákupu. Kupující často věnuje enormní pozornost a energii vyjednávání o ceně, a k jeho škodě naprosto opomíjí samotný technický stav nemovitosti. Ten však může mít zásadní vliv na výslednou cenu. Tato zarážející situace se dá trefně vyjádřit lidovým příslovím našich předků „kupovat zajíce v pytli“, a taky je jí možno moderněji přirovnat k nákupu mobilního telefonu nebo počítače bez znalosti jejich základních parametrů. Investici v řádech tisíců korun by bez znalosti parametrů neudělal nikdo, ale nákup nemovitosti za milióny korun bez znalosti jejího technického stavu je bohužel běžnou praxí. Jen málokdo si uvědomuje, že malý vlhký flíček v podkroví nebo drobná prasklina nad schodištěm má přitom často cenu mnoha stovek tisíc nebo i miliónů korun vydaných za následné opravy.

Důležitost této služby ilustruje i fakt, že služba je běžným doplňkem realitního trhu v zahraničí (v USA přes 90 % realitních obchodů).

Reklama

Související témata:

Související články

Tančící domy na jílech

1. 5. 2014, 9:21

Známý Tančící dům v Praze se na břehu Vltavy vlní díky záměru architektů Vlada Miluniče a Franka O. Gehryho. Pokud by se podobně roztančil náš rodinný dům,...

Výběr článků